Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Eines informàtiques per a enginyeria: de propòsit general i específiques per a enginyeria elèctrica. Domòtica.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM ARMENGOL LLOBET  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-
  • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
  • CE23 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.

Continguts

1. Introducció

2. Bloc 1. Eines informàtiques per a enginyeria

          2.1. Modelització i simulació. Introducció. Sistema. Teoria de Sistemes. Conceptes: sistema, model, experiment.

          2.2. Tipus de models: físics, mentals, simbòlics, matemàtics, no matemàtics. Obtenció de models: modelització i identificació.

          2.3. Tipus de models: estàtics i dinàmics, variants i invariants, amb paràmetres concentrats i amb paràmetres distribuïts, determinístics i probabilístics, continus i discrets, lineals i no lineals. Linealització.

          2.4. Mètodes analítics d'integració d'equacions diferencials. Diagrames de blocs.

          2.5. Modelització. Lleis de conservació.

          2.6. Mètodes numèrics d'integració d'equacions diferencials. Mètodes explícits i implícits. Mètodes de pas fix i de pas variable.

3. Bloc 2. Control intel·ligent d'edificis.

          3.1. Configuració bàsica del control d'edificis

                    3.1.1. Il·luminació (tot/res i/o regulació)

                    3.1.2. Control de persianes

                    3.1.3. Control de presència

                    3.1.4. Parametrització de la temperatura

          3.2. Aplicacions d'il·luminació

                    3.2.1. DMX (configuració i utilització)

                    3.2.2. DALI (configuració i utilització)

                    3.2.3. Configuració i control de passarel·les

          3.3. Terminals tàctils i servidors web

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 1 17 18
Prova d'avaluació 3 19 22
Sessió expositiva 26 6 32
Sessió pràctica 20 33 53
Total 50 75 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc 1: pràctiques L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Si hi ha faltes d'assistència la nota de l'assignatura serà No presentat. En algunes pràctiques cal lliurar un estudi previ i/o un full de resultats. El lliurament s'ha de fer a través del Moodle, en format PDF i en el termini que s'estableixi. L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions comportarà una qualificació de 0 punts. Les pràctiques no són recuperables. 20
Bloc 1: treball individual En el document hi ha d'haver una secció de bibliografia. El treball s'ha de lliurar com a mínim 10 dies abans de la data de l'examen. Si no es lliura, la nota de l'assignatura serà No presentat. El document del treball s'ha de lliurar a través del Moodle i en format PDF. L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions comportarà una qualificació de 0 punts. L'activitat Treball individual no admet recuperació. 15
Bloc 1: examen Si no es lliura l'examen, la nota de l'assignatura serà No presentat. A l'examen es pot portar tota la documentació que es vulgui. L'examen no és recuperable. 35
Bloc 2: pràctiques Realització de pràctiques, optimitzant els recursos. Elaborant estratègies per solucionar els problemes. Comprovar els paràmetres domòtics. 30

Qualificació

La nota de l'assignatura es calcula Nota=0,2*NP1+0,15*NT+0,35*NEX+0,3*NP2, essent:

NP1: Nota de les Pràctiques del Bloc 1. L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Si hi ha faltes d'assistència la nota de l'assignatura serà No presentat. En algunes pràctiques cal lliurar un estudi previ i/o un full de resultats. El lliurament s'ha de fer a través del Moodle, en format PDF i en el termini que s'estableixi. L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions comportarà una qualificació de 0 punts. Les pràctiques no són recuperables.

NT: Nota del Treball individual. El treball s'ha de lliurar com a mínim 10 dies abans de la data de l'examen. Si no es lliura, la nota de l'assignatura serà No presentat. El document del treball s'ha de lliurar a través del Moodle i en format PDF. L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions comportarà una qualificació de 0 punts. L'activitat Treball individual no admet recuperació.

NEX: Nota de l'Examen. Si no es lliura l'examen, la nota de l'assignatura serà No presentat. A l'examen es pot portar tota la documentació que es vulgui. L'examen no és recuperable.

Si hi ha intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual, la nota de l'assignatura de les persones implicades serà Suspens.

NP2: Nota de les Pràctiques del Bloc 2. Es realitzaran proves orals i individuals per avaluar els continguts. El lliurament s'ha de fer en el termini que s'estableixi. En cas contrari, la qualificació serà de 0 punts. S'exigirà una nota de com a mínim 5 sobre 10. En cas de no obtenir-la, s'haurà de recuperar el bloc 2 en la prova final.

Per poder aprovar l'assignatura cal que Nota>=5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà No Presentat en qualsevol d'aquests casos:

Hi ha faltes d'assistència a les pràctiques.
No es lliura el treball individual com a mínim 10 dies abans de la data de l'examen.
No es lliura l'examen.

Assignatures recomanades

  • Instal·lacions elèctriques I
  • Instal·lacions elèctriques II