Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ALEXANDRE MACAYA MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE23 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.

Continguts

1. Càlcul de linies eléctriques de baixa tensió

2. Càlcul d'aparellatge de protecció de baixa tensió

3. Règims de neutre

4. Instal.lacions de posada a terra

5. Instal.lacions de condensadors per la correcció del factor de potència

6. Alimentació ininterrompuda i de socors

7. Instal.lacions per locals especials segons el REBT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 51 51
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 0 12
Elaboració individual de treballs 2 11 13
Prova d'avaluació 3 0 3
Sessió expositiva 25 0 25
Sessió pràctica 12 9 21
Total 54 71 125

Bibliografia

  • Moreno Conchillo, Luis (DL 1981 ). Líneas de baja tensión : cálculo rápido por tablas de ordenador (2a ed. corr. y aum.). Madrid: Alción. Catàleg
  • Moreno Alfonso, Narciso (cop. 2004 ). Instalaciones eléctricas de baja tensión . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Bladé, Jaume (DL 2004 ). Guía de instalación en locales de características especiales : REBT 2002. Barcelona: Experencia. Catàleg
  • Normas UNE del Reglamento electrotécnico para baja tensión (2009 ) (6ª ed). Madrid: AENOR. Catàleg
  • Santacruz, José Manuel (DL 2004 ). Guía de instalación para viviendas : REBT 2002 . Barcelona: Experiencia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES es valorara el treball de l'alumne en la sessió de pràctiques i l'informe 20
EXAMEN Es valorarà la correcció de l'exercici 40
TREBALLS S'hauran d'elaborar 3 projectes durant el curs:
- Una llar
- Un bloc de vivendes
- Una instal·lació industrial

Es valorarà segons la validesa de la solució aportada i l'adequació al reglament electrotècnic de baixa tensió.
40

Qualificació

L'avaluació final s'obtindrà mitjançant els diferents elements de qualificació.

PRÀCTIQUES (20%)
LES PRÀCTIQUES NO ES RECUPEREN
L'alumne haurà de realitzar diverese pràctiques relacionades amb el temari

* Les pràctiques són d'assistència obligatòria
* La no realització d'una pràctica suposa un 0 de la pràctica.
* En cas de no assistència justificable (malaltia o altres) s'haurà de justificar al professor responsable i la pràctica no es puntuarà i es farà la mitjana amb la resta de notes.
* En el cas que no hagueu d'assistir a alguna pràctica, us demanem si us plau que ho comuniqueu el més aviat possible al professor responsable pels mitjans habituals de contacte. Ell us indicarà el que haureu de fer.


PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA (40%)
LES AVALUACIONS CONTINUADES NO ES RECUPEREN
Al llarg del curs el professor realitzarà 3 proves d'avaluació continuada
Una PAC no lliurada és un 0.
Dues PACS no lliurades implica automàticament un NP de l'assignatura.


EXAMEN (40%)
L'EXAMEN NO ES RECUPERA
Avaluació de tot el temari de l'assignatura.

===========================================================
Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior de 5.
Les pràctiques són d'assistència obligatòria.
La nota mínima de pràctiques ha de ser un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES CONSIDERA UN "NO PRESENTAT" si l'alumne:
- No assisteix a 2 o més pràctiques sense motiu justificat
- No lliura 2 PACs o més.
- No es presenta a l'examen final

Assignatures recomanades

  • Electrotècnia i màquines elèctriques
  • Teoria de circuits