Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics, disseny de controladors PID i compensadors d'avenç-retard de fase.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NINGSU LUO REN  / JOAQUIM MASSANA RAURICH
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CE14 Coneixement sobre el els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
 • CE28 Coneixement dels principis de regulació automàtica i la seva aplicació a l'automatització industrial. .

Continguts

1. SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS CONTINU

          1.1. Motivació, necessitat i exemples.

          1.2. Modelat de sistemes dinàmics (funció de transferència i equació d'estats).

2. ANÀLISI DE SISTEMES DE CONTROL REALIMENTAT

          2.1. Resposta temporal.

          2.2. Resposta freqüencial.

          2.3. Error en règim permanent.

          2.4. Estabilitat absoluta i relativa.

3. DISSENY DE CONTROLADORS CONTINUS

          3.1. Especificacions.

          3.2. Controladores PID.

          3.3. Compensadors d'avenç, retard i avenç-retard de fase.

          3.4. Disseny de controladors mitjançant mètodes del lloc de les arrels.

          3.5. Disseny de controladors mitjançant mètodes del diagrama de Bode.

          3.6. Disseny de controladors mitjançant mètodes de l'assignació de pols.

4. ESTUDI DE CASOS D'APLICACIÓ

          4.1. Modelat, anàlisi i control d'un motor de corrent continu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 0 4
Prova d'avaluació 8 25 33
Resolució d'exercicis 10 10 20
Sessió expositiva 30 35 65
Sessió pràctica 12 16 28
Total 64 86 150

Bibliografia

 • Ogata, Katsuhiko (1997). Modern control engineering (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Catàleg
 • Ogata, Katsuhiko (2010). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Dorf, Richard C (2011). Modern control systems (12th ed.). Upper Saddle River [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES DE LABORATORI Realitzacions i informes de les pràctiques i una prova individual de laboratori. 20
TREBALL EN EQUIP Un treball integral en grup sobre el modelat, anàlisi i disseny de controladors per a un cas d'aplicació. 15
EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL Exposició del treball integral i resposta a les preguntes. 5
PAC Problemes de modelat i anàlisi de sistemes dinàmics. 20
EXAMEN FINAL Teoria de tots els continguts de l'assignatura i problemes de disseny de controladors mitjançant el lloc de les arrels, el diagrama de Bode i l'assignació de pols. 40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant l'avaluació continuada i l'avaluació final.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- PAC (sense nota mínima, no recuperable): problemes de modelat i anàlisi de sistemes dinàmics.
- Pràctiques de laboratori (sense nota mínima, no recuperable): realizació, informe i prova individual. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria per als alumnes nous.
- Treball en equip (sense nota mínima, no recuperable): informe i exposició oral del treball.

AVALUACIÓ FINAL
- Examen final: teoria de tots els continguts de l'assignatura i problemes de disseny de controladors mitjançant mètodes del lloc de les arrels, el diagrama de Bode i l'assignació de pols.

CÀLCUL DE LA UALIFICACIÓ FINAL D'ASSIGNATURA
- Nota final = 20%*Treball en equip (informe i exposició oral) + 20%*Pràctiques de laboratori + 20% PAC + 40%*Examen final
* Per poder fer el càlcul de la qualificació final de l’assignatura, cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final. Si la nota de l'examen final és inferior a 4, la qualificació final de l’assignatura serà la mateixa que la nota de l'examen final.
** Per poder tenir dret a recuperar l'examen final dins el període de recuperació, cal obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 en la qualificació final de l’assignatura. En cas d'haver superat la prova de recuperació, obtindrà un 5,0 en la qualificació final de l'assignatura.

CAL OBTENIR UNA QUALIFICACIÓ FINAL IGUAL O SUPERIOR A 5.0 PER APROVAR L'ASSIGNATURA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES CONSIDERA UN "NO PRESENTAT" si l'estudiant:
- No assisteix a 2 o més pràctiques sense motiu justificat.
- No es presenta a l'examen final.

Observacions

Se suposa que l'estudiant té consolidats els següents coneixements fonamentals:
- Variable complexa.
- Equacions diferencials.
- Transformada de Laplace.
- Àlgebra matricial.
- Anàlisi freqüencial mitjançant els diagrames de Bode.
- Resposta transitòria de sistemes de 1r i 2n ordre mitjançant la transformada de Laplace.

Assignatures recomanades

 • Fonaments d'automatització i control
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments d'electrònica
 • Teoria de circuits