Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics, disseny de controladors PID i compensadors d'avenç i retard de fase, control digital.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NINGSU LUO REN
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CE14 Coneixement sobre el els fonaments d'automatismes i mètodes de control
 • CE28 Coneixement dels principis de regulació automàtica i la seva aplicació a l'automatització industrial

Continguts

1. MODELAT DE SISTEMES DINÀMICS

          1.1. Modelat de sistemes dinàmics mitjançant les funcions de transferència

          1.2. Modelat de sistemes dinàmics mitjançant les equacions d'estats

2. ANÀLISI DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS CONTINU

          2.1. Resposta temporal

          2.2. Resposta freqüencial

          2.3. Lloc de les arrels

          2.4. Error en règim permanent

          2.5. Estabilitat absoluta i relativa

3. DISSENY DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS CONTINU

          3.1. Especificacions

          3.2. Controladors PID

          3.3. Compensadors d'avenç i retard de fase

          3.4. Disseny de controladors mitjançant mètodes del lloc de les arrels

          3.5. Disseny de controladors mitjançant mètodes del diagrama de Bode

          3.6. Disseny de controladors mitjançant mètodes de l'espai d'estats

4. ANÀLISI I DISSENY DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS DISCRET

          4.1. Mostreig i transformada Z

          4.2. Discretització de sistemes continus

          4.3. Control PID digital

5. ESTUDI DE CASOS D'APLICACIÓ

          5.1. Modelat, anàlisi i control d'un motor de corrent continu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 25,00 0 30,00
Exposició dels estudiants 2,00 0 0 2,00
Prova d'avaluació 0 0 4,00 4,00
Resolució d'exercicis 10,00 10,00 0 20,00
Sessió expositiva 0 30,00 35,00 65,00
Sessió pràctica 13,00 16,00 0 29,00
Total 30,00 81,00 39,00 150

Bibliografia

 • Ningsu Luo (2020). Enginyeria de control (apunts de teoria). UdG.
 • Ogata, Katsuhiko (2010). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Golnaraghi, Farid (2010). Automatic control systems (9th ed.). New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Dorf, Richard C (2011). Modern control systems (12th ed.). Upper Saddle River [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Klee, Harold (2007). Simulation of dynamic systems with MATLAB and Simulink /. Boca Raton, FL [etc.]: CRC Press. Catàleg
 • Ogata, Katsuhiko (1996). Sistemas de control en tiempo discreto (2ª ed.). México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Franklin, Gene F (1998). Digital control of dynamic systems (3rd ed.). Menlo Park [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PRÀCTIQUES DE LABORATORI Realitzacions i resultats de les pràctiques. Prova individual de laboratori. 20 No
TREBALL PRÀCTIC SUPERVISAT Resultats del treball pràctic sobre el modelat, anàlisi i disseny de sistemes de control per a un cas d'aplicació. 30 No
EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL Exposició del treball i resposta a les preguntes. 5 No
EXAMEN FINAL Teoria i problemes de tots els continguts de l'assignatura. 45

Qualificació

Les avaluacions de l'assignatura es faran mitjançant l'avaluació continuada i l'avaluació final.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- Pràctiques de laboratori: realizacions i resultats de les pràctiques programades i de la prova individual. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria per als alumnes nous.
- Treball pràctic supervisat: informes i exposició oral d'un treball pràctic sobre el modelat, anàlisi i disseny de sistemes de control per a cas d'aplicació.

AVALUACIÓ FINAL
- Examen final: engloba tots els continguts de l'assignatura.

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL D'ASSIGNATURA
- Qualificació final = 35% treball pràctic supervisat (informe i exposició oral) + 20% pràctiques de laboratori + 45% examen final
* Per poder fer el càlcul de la qualificació final de l’assignatura, cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final. Si la nota de l'examen final és inferior a 4, la qualificació final de l’assignatura serà la mateixa que la nota de l'examen final.
** Per poder tenir dret a recuperar l'examen final dins el període de recuperació, cal obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 en la qualificació final de l’assignatura. En cas d'haver superat la prova de recuperació, obtindrà un 5,0 en la qualificació final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació final de l'assignatura serà un "No Presentat" quan l'estudiant no hagi assistit més de dues pràctiques sense motiu justificat o no s'hagi presentat a l'examen final.

Avaluació única:
Un examen que engloba tots els contiguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació final de l'assignatura igual o superior a 5.0

Tutoria

La tutoria es farà preferentment via telemàtica (e-mail, Google Meet, Skype, Zoom).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les classes de teoria es faran via telemàtica (Google Meet).
Les activitats docents presencials es faran als llocs docents assignats.
La comunicació i la interacció amb l'estudiant es faran preferentment via telemàtica (e-mail, Google Meet, Skype, Zoom).

Assignatures recomanades

 • Fonaments d'automatització i control
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments d'electrònica
 • Teoria de circuits