Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi i disseny de sistemes de control
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ALEXANDRE MACAYA MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • CT04 Treballar en equip
  • CE14 Coneixement sobre el els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
  • CE28 Coneixement dels principis de regulació automàtica i la seva aplicació a l'automatització industrial. .

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL

2. ANÀLISI DE SISTEMES DE CONTROL REALIMENTAT

3. DISSENY DE CONTROLADORS CONTINUS

4. ESTUDI DE CASOS D'APLICACIÓ

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 15 45
Classes pràctiques 12 20 32
Prova d'avaluació 8 40 48
Resolució d'exercicis 15 10 25
Total 65 85 150

Bibliografia

  • Dorf R.C. and Bishop R.H. (2011). Modern Control Systems (12th). Pearson. Catàleg
  • Ogata, K (2010). Modern Control Engineering (5). Prentice-Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES Es realitzaran diverses pràctiques relacionades amb els continguts del curs. 20
PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA Es proposaran dues proves d'avaluació continuades que es desenvoluparan al llarg del curs. 40
EXAMEN L'examen serà una prova on es preguntarà sobre tots els continguts donats durant el curs. 40

Qualificació

L'avaluació final s'obtindrà mitjançant els diferents elements de qualificació.

PRÀCTIQUES (20%) - NO RECUPERABLES
* L'alumne haurà de realitzar diverses pràctiques relacionades amb el temari
* Les pràctiques són d'assistència obligatòria
* La no realització d'una pràctica suposa un 0 de la pràctica.
* En cas de no assistència justificable (malaltia o altres) s'haurà de justificar al professor responsable i la pràctica no es puntuarà i es farà la mitjana amb la resta de notes.
* En el cas que no es pugui assistir a alguna pràctica, us demanem si us plau que ho comuniqueu el més aviat possible al professor responsable pels mitjans habituals de contacte. Ell us indicarà el que haureu de fer.
* La nota s'obtindrà de la mitjana de les notes de cada pràctica avaluada.
* Un alumne pot tenir una nota diferent que el seu company de grup

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA (40%) - NO RECUPERABLES
* Al llarg del curs el professor realitzarà dues proves d'avaluació continuada.
* Podran tenir diferent format: Resolució d'algun problema, solucionar alguna qüestió pràctica plantejada pel professor, lliurament d'alguna simulació, etc.
* El professor determinarà el pes que té cada prova en funció del grau de dificultat.

EXAMEN FINAL (40%) - NO RECUPERABLE
* Avaluació de tot el temari de l'assignatura.
* A l'examen es pot portar tota la documentació que es vulgui.
* No es podran dur dispositius amb connectivitat mòbil (Portatil, PDA, tablet...etc)

====================================
CRITERIS DE NOTES
Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior de 5.
Les pràctiques són d'assistència obligatòria.
No hi ha nota mínima en cadascuna de les parts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES CONSIDERA UN "NO PRESENTAT" si l'alumne:
- No assisteix a 2 o més pràctiques sense motiu justificat
- No es presenta a l'examen final

Observacions

Es suposa que l'estudiant té consolidats els següents coneixements fonamentals:
- Variable complexa.
- Equacions diferencials.
- Transformada de Laplace.
- Resolució d'equacions diferencials amb la T. de Laplace.
- Àlgebra matricial.
- Anàlisi freqüencial mitjançant els diagrames de Bode.
- Resposta transitòria de sistemes de 1er i 2on ordre mitjançant T. de Laplace.

Es recomana als estudiants que no dominin algun dels temes anteriors aprofitin l'estiu per posar-se al dia

Assignatures recomanades

  • Fonaments d'automatització i control
  • Fonaments de matemàtiques 1
  • Fonaments de matemàtiques 2
  • Fonaments d'electrònica
  • Teoria de circuits