Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / JOSE TRESSERRAS PICAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CE06 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Continguts

1. Evolució històrica de l'expressió gràfica

          1.1. Geometria aplicada

          1.2. Llenguatge gràfic, "La Normalització"

2. Normativa bàsica

          2.1. Formats, Cassillers, Plegat UNE-EN

          2.2. Tipus de línies

          2.3. Escales

          2.4. Retolació

          2.5. Acotació formal

3. Visualització

          3.1. Croquització

          3.2. Sistema Europeu

          3.3. Sistema Americà

          3.4. Dibuix de terceres projeccions

          3.5. Vistes mínimes

          3.6. Croqització de perspectives

4. Normalització del dibuix industrial

          4.1. Seccions abatudes i separades

          4.2. Talls: totals, a un quart, parcials, per plans paral·lels, amb gir, desenvolupats

          4.3. Detalls ampliats

          4.4. Vistes locals

          4.5. Vistes parcials

          4.6. Vistes particulars

          4.7. Vistes auxiliars

          4.8. Vistes complementàries

          4.9. Convencionalismes

          4.10. Trencaments

          4.11. Acotació específica

          4.12. Representació normalitzada de rosques

5. Muntatge de conjunts

          5.1. Conjunts industrials

                    5.1.1. Roscats

                    5.1.2. Ensamblats

                    5.1.3. Soldats

6. Especejament

          6.1. Normalització aplicada a cada peça del conjunt

          6.2. Cotes de relació

          6.3. Elements normalitzats

          6.4. Introducció a les toleràncies i els ajustos

          6.5. Normalització específica

7. Perspectiva

          7.1. Dibuix isomètric aplicat a peces industrials

          7.2. Sistemes de projecció

          7.3. Perspectiva caballera, cònica, axonomètrica

          7.4. Aplicació de talls i desplaçaments

          7.5. Explosionat de conjunts

8. Disseny Assistit per Ordinador

          8.1. Conceptes

          8.2. Metodologia de treball per assegurar la qualitat

          8.3. Dibuix 2D

          8.4. Dibuix 3D de cosos símples

          8.5. Normalització aplicada al DAO

          8.6. Realització de perspectives

          8.7. Realització de documentació tècnica complerta

9. Iniciació al projecte d'enginyeria

          9.1. Descripcions tècniques

          9.2. Planols de peces

          9.3. Conjunts

          9.4. Perspectives

          9.5. Conjunts explosionats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 37,5 40,5
Classes expositives 25 37,5 62,5
Classes pràctiques 34 15 49
Resolució d'exercicis 13 60 73
Total 75 150 225

Bibliografia

 • Verdaguer Pujadas, Narcís (2013 ). Normalización aplicada al dibujo industrial. I . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Félez, Jesús (1999 ). Dibujo industrial (3ª ed. rev). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Auria Apilluelo, José M (cop. 2000 ). Dibujo industrial : conjuntos y despieces . Madrid [etc.]: Paraninfo. Catàleg
 • Jesús Félez (2009). Ingeniería Gráfica y Diseño. Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 2003 ). Croquización . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1991 ). Cortes, secciones y roturas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1990 ). Sólidos geométricos en sistema diédrico : proyecciones, secciones, desarrollos y transformadas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Rodríguez de Abajo, Francisco Javier (1987 ). Curso de dibujo geométrico y de croquización (9ª ed.). Alcoy: Ed. Marfil. Catàleg
 • Rodríguez de Abajo, Francisco Javier (1993 ). Curso de dibujo geométrico y de croquización : primer curso de escuelas de ingenieria (13ª ed.). San Sebastian: Donostiarra. Catàleg
 • Ramos Barbero, Basilio (2000 ). Dibujo técnico (2a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Preciado, Cándido (cop. 2004 ). Normalización del dibujo técnico : escuelas de ingeniería: ciclos formativos . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Chevalier, A (1994 ). Dibujo industrial . México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Fernando Montaño La Cruz (2010). Autocad 2010 (Guia Práctica). madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Espinach Orús, Xavier (2017). Normalización aplicada al dibujo industrial-II. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Lieu, Dennis Kenmon (2011). Dibujo para diseño de ingenieria /. México D.F. [etc.]: Cengage learning. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis avaluació continuada aula. Qualitat de la solució. Adequació a la normmativa. 70
Exercicis d'autoaprenentage tutorat. Qualitat. Evolució de l'aprenentatge de l'alumne. Ús de les tutories. Adequació a la Normativa 20
Projecte bàsic. Qualiat i correcció de la solució 5
Exercicis fora aula DAO Qualitat de la solució. Correcte ús de les eines. Adequació a la normativa 5

Qualificació

La valoració de l'assignatura serà per avaluació continuada, de cadascun dels blocs temàtics del programa.

1.- Exercicis pràctics que es desenvoluparan dins de l'aula.
2.- Exercicis pràctics realitzats fora de l'horari lectiu i que s'hauran de presentar a les dates que s'indicaran.
3.- Proves de control que es desenvoluparan de cadascun dels blocs dins del període lectiu.

Els alumnes que no superin els nivells òptims per avaluació continuada podran examinar-se en les dates indicades per la Universitat, prèvia presentació dels exercicis proposats fora de l'horari lectiu.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
"Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no entrega el treball de curs i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació. "

Observacions

Com recomanació s'aconsella haver cursat dibuix tècnic al Batxillerat.
La puntualitat i el respecte al treball dels companys i el professorat són valors importants per a un correcte desenvolupament de l'assignatura.
Les tutories amb el professorat de l'assignatura és una eina bàsica per a coneixer i millorar la progressió en l'aprenentatge dels estudiants.