Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI REGINCOS ISERN
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació

Continguts

1. Bases de dades (Disseny)

          1.1. Introducció a les bases de dades i sistemes d'informació

          1.2. Disseny BD: el model conceptual (ER i EER)

          1.3. Disseny BD: el model relacional

          1.4. Implementació BD: del model conceptual al model relacional

2. Bases de dades (programació)

          2.1. Introducció

          2.2. Accions i funcions

          2.3. Accés a les dades de bases de dades externes

          2.4. Taules i tuples

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 0 3
Classes participatives 28 28 56
Classes pràctiques 12 18 30
Elaboració de treballs 12 24 36
Total 55 70 125

Bibliografia

  • Sistac i Planas, Jaume (2005 ). Bases de dades . Barcelona: UOC. Catàleg
  • Botella López, Pere (2001 ). Fonaments de programació . Barcelona: EDIUOC. Catàleg
  • Elmasri, Ramez (cop. 2011 ). Database systems : models, languages, design, and application programming ([6th ed., global ed.]). Boston [etc.]: Pearson. Catàleg
  • Sistac i Planas, Jaume Abelló, Alberto (2002 ). Disseny de bases de dades . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Xhafa, Fatos (2006 ). Programació i bases de dades. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 26-06-2013, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=IN037XXX Catàleg
  • Xhafa, Fatos (cop. 2006 ). Programación en C++ para ingenieros . Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de problemes S'indicaran a principi de curs 10
Activitats pràctiques (SQL i llenguatge de programació de MySQL) S'indicaran en els enunciats de les pràctiques. Quan l'activitat impliqui l'elaboració de documents es tindrà en compte, a més del contigut, la correcció ortogràfica i gramatical del text. 40
Examen S'indicaran en l'enunciat de l'examen 50

Qualificació

Els criteris de qualificació estan indicats en cada una de les activitats d'avaluació.

No es demana cap qualificació mínima en les tres parts que integren l'avaluació (problemes, pràctiques i examen).

Les diferents parts de les activitats d'avaluació es qualificaran en l'escala (A,B,C,D,E) i la nota final de l'assignatura es calcularà en l'escala [0,10] amb intervals de 0.5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà un No Presentat només a aquells alumnes que no es presentin a l'examen.

Observacions

És una assignatura molt pràctica on es busca que els alumnes aprenguin primer com dissenyar conceptualment una Base de Dades i tot seguit com manipular-la fent servir el llenguatge estàndar de bases de dades SQL.
La part pràctica la comencem amb la instal·lació del MySQL, el servidor de Base de Dades lliure més extès (i el segon més usat comptant els lliures i els no lliures) i amb el que farem les pràctiques d'SQL.