Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LORENA MARIN HERNANDEZ  / LLUIS RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CO03 Coneixement aplicat de sistemes de fabricació

Continguts

1. Manteniment d'una indústria: correctiu, preventiu i predictiu

2. Tècniques de seguiment i control de màquines

3. Seguiment d'una màquina mitjançant anàlisi de vibracions

4. Avaries en màquines rotatives simples: detecció i correcció del desequilibri i del desalineament

5. Avaries de rodaments i coixinets

6. Avaries en transmissions d’engranatges i corretges

7. Fiabilitat de les màquines

8. Gestió del manteniment

9. Manteniment dins la gestió de la indústria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 8 15
Classes expositives 9 16 25
Classes pràctiques 15 12 27
Sortida de camp 2 1 3
Total 33 37 70

Bibliografia

 • González Fernández, F. (2015). Teoría y práctica del mantenimiento industrial avanzado. Madrid: Fundación Confemetal, DL. Catàleg
 • Boucly, F. (2011). Gestión del mantenimiento. Madrid: AENOR.
 • Sánchez F. T., Pérez A., Sancho J. L., Rodríguez P. J. (2006). Mantenimiento mecánico de máquinas. Castelló: Universitat Jaume I. Catàleg
 • Gómez de León F. C. (1998). Tecnología del mantenimiento industrial. Universidad de Murcia. Catàleg
 • Garcia L. (1989). Gestión del mantenimiento industrial. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Catàleg
 • Héng J. (2005). Pratique de la maintenance préventive (2a). Dunod. Catàleg
 • Monchy, F (1990). Teoría y práctica del mantenimiento industrial. Masson. Catàleg
 • Boulenger A, Pachaud C (2007). Analyse Vibratoire en maintenance (3ª). Paris: Dunod. Catàleg
 • Girdhar, P (2004). Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance. C. Scheffer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de gestió del manteniment Treball d’aplicacions i defensar-lo 15
Classes de les tècniques de manteniment predictiu Treball d’aplicacions i defensar-lo 25
Casos de gestió i anàlisis d’avaries en manteniment de màquines Treball d’aplicacions i defensar-lo 15
Pràctiques de laboratori sobre manteniment predictiu Entregar informes i defensar-los 30
Visita al departament de manteniment d'una industria de procés Presentar informe 5
Prova d'avaluació continuada Qüestions i exercici 10

Qualificació

PRÀCTIQUES LABORATORI:
- Exercici previ que s’ha de presentar a l’inici de cada pràctica
- Informe final de cada pràctica: ha de ser breu i complet
- Els informes s’han de validar amb ua defensa


PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA
- Recuperable en la defensa final

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El no presentat correspon a no presentar-se al 50% de les notes (valorades segons la seva ponderació)

Assignatures recomanades

 • Fonaments de mecànica