Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-
 • CE34 Coneixements i capacitats per modelitzar problemes d'enginyeria utilitzant els principis de la investigació operativa per trobar solucions optimitzades.

Continguts

1. Modelització de problemes d'optimització lineal (PL), entera (PLE) i no-lineal (PNL).

2. Algoritme símplex per a PL. Dualitat.

3. Anàlisi post-óptima, de sensibilitat i paramètrica en PL.

4. Algoritme Ramificar-i-Acotar (Branch&Bound) en PLE.

5. PNL sense restriccions: mètode màxim pendent.

6. PNL amb restriccions: condicions Kuhn&Tucker. Mètode de les direccions factibles.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 15 26
Classes expositives 25 15 40
Prova d'avaluació 6 30 36
Total 42 60 102

Bibliografia

 • Castillo, Enrique (cop. 2002 ). Building and solving mathematical programming models in engineering and science . New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Chong, Edwin Kah Pin (c2008 ). An Introduction to optimization (3rd ed.). Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Recuperat 12-07-2017, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118033340 Catàleg
 • Chong, Edwin Kah Pin (c2013 ). An Introduction to optimization (4th ed.). Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Edwin K.P. Chong , Stanislaw H. Zak (2008). An Introduction to optimization. . Recuperat , a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118033340 Catàleg
 • Desai, Kiran J (cop. 2003 ). WinQSB version 2.0 . Hoboken: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Diwekar, Urmila M. (2008). Introduction to applied optimization (2nd ed.). Springer. Catàleg
 • Martín Martín, Quintín (2005 ). Investigación operativa : problemas y ejercicios resueltos . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Ríos Insua, Sixto (DL 2004 ). Investigación operativa : modelos determinísticos y estocásticos . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teoria-problemes Té un pes del 55% de la nota. Consistirà en la resolució de problemes i exercicis. Es podrà consultar material propi. No recuperable. 55
Resolució exericicis en l'aula informàtica Resolució d'exercicis a l'aula informàtica durant la part final de les sessions pràctiques. Té un pes del 25% de la nota. No es recuperable. 25
Treball pràctic. Té un pes del 20% de la nota. Modelització i resolució d'un cas pràctic. No recuperable. 20

Qualificació

L'avaluació consta de tres notes corresponents a les diferents parts de l'assignatura: examen final teoria-problemes (55%), exercicis d'aula informàtica
(25%) i treball pràctic (20%). Cap nota admet recuperació. Durant totes les proves presencials es permetrà consultar material propi.
1) Pràctiques Lab. Info.: 2.5 punts. Resolució utilitzant el programa WinQSB d'exercicis avaluables durant la darrera part d'algunes de les sessions de pràctiques.
2) Treball pràctic: 2 punts. A realitzar en el decurs del quadrimestre. Les instruccions i orientacions del treball es lliuraran durant les primeres setmanes del curs. La data límit de lliurament serà el dia de l'examen final de teoria-problemes. Caldrà fer-ne una defensa oral.
3) Examen final: 5.5 punts. L'examen final consistirà en la resolució de problemes i exercicis.

La nota final és la suma de les notes de les tres parts. L'assignatura es considera aprovada si aquesta nota és igual o superior a 5. A criteri del professor aquesta qualificació final de l'alumne pot variar en funció d'aspectes com són, entre altres, la participació de l'alumne en les classes i la realització de treballs voluntaris.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne serà considerat NP si no s'ha presentat a cap activitat avaluable després del 1 de novembre.

Observacions

Es recomana instalar el progrmama WinQSB en l'ordinador personal.
El programa (32bits), de lliure distribució, es pot obtenir a http://winqsb.softonic.com/, o a
http://winqsb.programas-gratis.net o buscant en qualsevol cercador "winqsb".