Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI COMAMALA LAGUNA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE22 Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.

Continguts

1. COMBUSTIBLES I COMBUSTIÓ

2. GENERADORS DE CALOR

3. COMPRESSORS

4. REFRIGERACIÓ

5. PSICROMETRÍA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Classes pràctiques 12 10 22
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 3 25 28
Resolució d'exercicis 15 15 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Fundamentos de termodinámica técnica (2004). Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2004 2ª ed. Catàleg
 • Termodinámica básica ejercicios (2006). UPC. Catàleg
 • Termodinàmica : problemes resolts (2006). UPC. Catàleg
 • Problemas de termodinámica aplicada (2000). Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, cop. 2000 2ª ed.. Catàleg
 • Termodinámica lógica y motores térmicos : problemas resueltos (1999). Madrid : Ciencia 3, DL 1999 [6ª ed.] . Catàleg
 • Termodinàmica tècnica per a enginyers : problemes resolts (1997). Barcelona : Edicions UPC, 1997. Catàleg
 • Manual de termodinàmica (1995). València : Universitat de València, DL 1995 . Catàleg
 • INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. Area MMT, EPS (2009). EPS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES DE LABORATORI Assistència a pràctiques obligatória. Pregunta de pràctiques inclosa a l'exàmen final. 20
Prova intermitja. S'avalua la correcció en la solució obtinguda i la claredat en l'exposició. 20
Prova final. S'avalua la correcció en la solució obtinguda i la claredat en l'exposició. 50
Treball de síntesi. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 10

Qualificació

Qualificació

Avaluació continuada:
20 % Pràctiques de laboratori.
10 % Treball de síntesi.
20 % Prova individual intermitja.

Avaluació final:
50 % Examen final.

Nota total de l'assignatura:

1) La nota total de l'assignatura és la mitjana de l'avaluació continuada i l'avaluació final. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.

2) La realització de les pràctiques es obligatoria

Recuperació de notes:

3) L'única activitat recuperable de l'avaluació continuada és la prova intermitja. La nota recuperada de la prova intermitja (NPIr) es calcula aplicant la següent fórmula:

NPIr = max(NPI,NEF)

on
NPI = nota prova intermitja sobre 10.
NEF = nota examen final sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de novembre de 2010.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Termodinàmica