Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IMMA DURAN SUREDA  / EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN  / MARC SABATER ARMENGOU
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT04 Treballar en equip
  • CE15 Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Sistemes d'unitats

          1.2. Càlcul vectorial

          1.3. Graus de llibertat en estructures i mecanismes

2. ESTÀTICA

          2.1. Estàtica de la partícula 2D i 3D

          2.2. Sistemes equivalents

          2.3. Estàtica del sòlid rígid 2D i 3D

          2.4. Estructures, entramats i mecanismes

          2.5. Sistemes amb frec

3. CINEMÀTICA

          3.1. Cinemàtica de la partícula en el pla

          3.2. Cinemàtica de mecanismes en el pla

          3.3. Moviment relatiu en el pla

          3.4. Relacions de transmissió

4. DINÀMICA

          4.1. Llei fonamental de la dinàmica

          4.2. Dinàmica de mecanismes en el pla

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 49 38 87
Classes pràctiques 5 23 28
Prova d'avaluació 5 30 35
Total 59 91 150

Bibliografia

  • Beer, Ferdinand Pierre (cop. 2010 ). Mecánica vectorial para ingenieros (9ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Meriam, J.L (1998 ). Mecánica para ingenieros (3ª ed. [inglesa. 1ª castellana]). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Bedford, A (cop. 2000 ). Estática : mecánica para ingeniería . México [etc.]: Addison Wesley Longman de México. Catàleg
  • Bedford, A (cop. 1996 ). Dinámica : mecánica para ingeniería . Argentina [etc.]: Addison-Wesley beroamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis Seguiment d’APrenentatge Continuat (SAPC) Realització d’exercicis quinzenals lligats als temes que s’estiguin desenvolupant en les classes de teoria i problemes. Hi ha 5 blocs d’exercicis SAPC a entregar durant el curs. Aquests exercicis es pengen al Moodle, i s’han de presentar i auto-corregir en grups de tres persones. La qualificació és comuna. El funcionament és per Autocorrecció. 10
Defensa exercicis SAPC durant les pràctiques de LABoratori (DLAB) Dels exercicis SAPC realitzats a casa, prèviament entregats pels estudiants via Moodle, el professor demanarà la realització d’un dels exercicis SAPC en els primers 15 minuts de la sessió de pràctiques. La realització dels exercicis es farà pels mateixos grups del SAPC. Després, durant la segona hora de la sessió de pràctiques, el professor corregirà l’exercici realitzat pels estudiants i explicarà els errors comesos. La qualificació és comuna. Aquesta activitat es farà en totes les sessions pràctiques, a excepció de la primera sessió.
10
Prova Avaluació Continuada (PAC) Prova individual a realitzar, normalment, a la meitat del curs. El temari que pot entrar correspon a tot el temari que s'hagi fet a classe fins a la data de la prova. El format és un problema, per a ser resolt en una hora aproximadament. Aquests problemes inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals. 20
Prova Global (PG) Prova individual a realitzar, normalment, a la meitat del curs. El temari que pot entrar correspon a tot el temari que s'hagi fet a classe fins a la data de la prova. El format és un problema, per a ser resolt en una hora aproximadament. Aquests problemes inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals. 60

Qualificació

La Nota Final (NF) de l’assignatura es calcula de la manera següent:

· Si PG >= 4.0:
NF = MAX(NF1, NF2, NF3, NF4)

· Si PG < 4.0:
NF = MIN(MAX(NF1, NF2, NF3, NF4), 4.5)

On:
NF1 = 0.1 x SAPC + 0.1 x DLAB + 0.2 x PAC + 0.6 x PG
NF2 = 0.1 x SAPC + 0.1 x DLAB + 0.0 x PAC + 0.8 x PG
NF3 = 0.0 x SAPC + 0.0 x DLAB + 0.2 x PAC + 0.8 x PG
NF4 = 0.0 x SAPC + 0.0 x DLAB + 0.0 x PAC + 1.0 x PG

- SAPC: exercicis Seguiment d’APrenentatge Continuat
Activitat No Recuperable.

- DLAB: Defensa exercicis SAPC durant les pràctiques de LABoratori
Activitat No Recuperable.

- PAC: Prova d’Avaluació Continuada
Activitat No Recuperable.

- PG: Prova Global
Activitat Recuperable.
És de participació obligatòria.

Recuperació PG:
La PG serà recuperable sempre i quan l'estudiant hagi obtingut una nota NF superior/igual a 3. La prova de recuperació no serveix per millorar la nota dels estudiants que han aprovat PG en la primera ronda.


DETALLS

- L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades.

- El planteig del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Conseqüentment, es valorarà el correcte planteig sempre que estigui exposat de forma clara.

- A diferencia del PG, no hi ha dia específic per a la revisió del PAC. Simplement, es pot revisar la prova de l’estudiant en horari de tutories.

- Material a portar per fer PAC i PG: només les fitxes entregades pel professor (aquestes fitxes poden tenir petites anotacions dels estudiants) + material escriptori + calculadora + DNI.

- L’assignatura de Fonaments de Mecànica és presencial. Per tant, l’assistència a les classes de problemes i de pràctiques es controlarà. Es poden realitzar controls aleatoris de presència també a les sessions de teoria, per a disposar d’un indicador de la implicació de l’estudiant en l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es donarà en els casos on es satisfacin tots els punts següents:

- No es presenta a la PG.

- No es presenta a la PAC.

- Es presenta a menys de tres sessions pràctiques.

En cas contrari, tindrà la nota NF calculada amb les fórmules descrites prèviament.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de física 1