Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com en l'estudi de les diferents àrees funcionals de l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERUSA GIMENEZ LEAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERUSA GIMENEZ LEAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CE07 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
  • CE08 Coneixement d'organització i gestió d'empreses.

Continguts

1. L'empresa. Classes d'empreses

2. Estratègia i creixement empresarial

3. Direcció i organització

4. La funció comercial

5. El patrimoni de l'empresa i l'anàlisi dels estats comptables

6. La funció financera

7. La funció productiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 47 22 69
Prova d'avaluació 13 68 81
Total 60 90 150

Bibliografia

  • González Domínguez, Francisco José (2017). Fundamentos de economía de la empresa (2ª edición). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Tejada Ponce, Ángel (2017). Manual práctico de contabilidad. Madrid: Ediciones pirámide. Catàleg
  • Alfaro Giménez, Josep (2016). Economía de la empresa 2. Madrid [etc.]: McGraw Hill Education. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'avaluació Segons els criteris establerts pel professor en cada activitat 50
Examen final Segons criteris establerts pel professor a l'inici de l'examen 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura, NFA, es forma a partir de les següents notes:

NFA = Nota Examen Final, NEF (50%) + Nota Activitats d'Avaluació, NAA (50%)

La NAA serà la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació proposades.

Durant el curs es realitzaran diferents activitats d'avaluació consistents en:
-Proves d'Avaluació Continuada (PAC)
-Activitat basada en APP (Aprenentatge Per Projectes)
-Cas pràctic amb Excel

És IMPRESCINDIBLE, per tal de poder formar la NFA, tenir com a MÍNIM una qualificació de 4 sobre 10 de la NEF, en cas contrari la NFA serà igual a la NEF.

L’EF és recuperable sempre i quan s'hagi fet prèviament i s'hagi obtingut una NEF mínima de 3 sobre 10. La recuperació de l'EF es realitzarà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Les activitats d'avaluació (AA) NO són recuperables i si no es realitzen seran qualificades amb 0 punts.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a dues o més de les Activitats d'Avaluació proposades al llarg del curs suposarà la qualificació de No Presentat.
La no presentació a l'EF suposarà la qualificació de No Presentat.