Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura preten ensenyar a l'alumne els aspectes de control i d'automàtica que es poden trobar en diferents processos. Es veurà des del punt de vista de l'anàlisi, del disseny acabant amb la seva implementació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALEIX BENEYTO TANTIÑA  / JOSE VEHI CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT06 Disenyar propostes creatives
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CIC5 Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adequades pel suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CIC6 Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • CIC7 Capacitat per analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware pel desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL

2. MODELITZACIÓ DE SISTEMES

3. ANÀLISI I DISSENY EN EL DOMINI TEMPORAL

4. ANALISI I DISSENY EN ESPAI D'ESTATS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22 35 57
Classes pràctiques 10 15 25
Elaboració de treballs 10 15 25
Resolució d'exercicis 8 10 18
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Dorf, Richard (2005). Sistemas de control Moderno (10a). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Ogata, Katsuhiko (2010). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Åström, Karl J (1995). PID controllers (2nd ed.). Research Triangle Park, NC: The International Society for Measurement and Control. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes a l'aula ( no recuperable) Es proposa una sèrie d'exercicis que cada curs són diferents. Aquests exercicis serveixen per aprofundir en l'assignatura, es resolen sense profesor en grups de 2 i pretenen lligar els coneixement pràctics i teòrics a l'hora de la seva resolución. 10
Practiques ( no recuperables) Es proposen exercicis a desenvolupar durant les sessions de practiques al laboratori ja sigui en simulacio o sobre una maqueta real. 40
Treball final (no recuperable) Es proposa un treball per aprofundir en els conceptes vistos durant l'assignatura lligant totes les parts ( teoria, pràctiques i problemes) 30
Prova d'avaluació Exàmen escrit 20

Qualificació

Avaluació continuada. La nota de l'assignatura serà la mitjana ponderada de les quatre activitats d'avaluació. Totes les activitats d'avaluació son no recuperables.

Cal lliurar els treballs, exercicis i informes de pràctiques en els terminis establerts. En cas contrari serán qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
El lliurament caldrà fer-lo a través de Moodle. No s'acceptaràn lliuraments per correu electrònic o qualsevol altre mitjà que no sigui el Moodle.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota d'un alumne és NP ( no presentat) sempre que:
- No entregui cap prova d'avaluació i no hagi assistit a les pràctiques.
o bé
- hagi fet 1/3 o menys de les activitats d'avaluació proposades a l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Física i electrònica
 • Informàtica industrial i robòtica