Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Xarxes troncals i serveis publics de dades
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS FÀBREGA SOLER  / JOSE LUIS MARZO LAZARO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
  • CT06 Disenyar propostes creatives
  • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
  • CTI2 Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dins els paràmetres de cost i de qualitat adequats
  • CTI4 Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infrastructures de comunicacions en una organització.
  • CTI6 Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

Continguts

1. Introducció a les xarxes troncals

2. Technologies de Xerxes Troncals. Xerxes Òptiques

3. Xarxes d'accés

4. Qualitat de Servei

5. Commutació d'etiquetes

6. Nous protocols Internet

7. Nous Serveis Internet (Streaming)

8. Gestió i dimensionament de xarxes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 18 25 43
Classes participatives 5 14 19
Classes pràctiques 12 13 25
Elaboració de treballs 0 12 12
Exposició dels estudiants 2 0 2
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 10 12 22
Total 49 76 125

Bibliografia

  • ?Kurose, James F., Ross, Keith W., Barrio Solórzano (2004). Redes de computadores : un enfoque descendente basado enInternet (6a). Pearson. Catàleg
  • Stallings, William (cop. 2009 ). Data and computer communications (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International. Catàleg
  • Salvatore Loreto and Simon Pietro Romano (2014). Real-Time Communication with WebRTC (1a). Sebastopol, CA, US: O'Reilly. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques Examen Final 30
Pràctiques "Videoconferència amb WebRTC" A partir de la demostració del funcionament de l'aplicació i la correcció de l'informe. 30
Presentació de treballs La presentació del treball serà avaluada individualmet per cada estudiant (encara que el treball hagi estat elaborat en grup) 15
Proves al llarg del curs Hi haurà dues o tres proves ràpides de coneixement durant el curs. 25

Qualificació

Les notes de les proves de coneixement i dels treballs tindran pes per la nota final
Les pràctiques són obligatòries. No es farà mitjana amb la teoria si no s'han superat amb 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver realitzat cap activitat d'avaluació