Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines computació numèrica i les tècniques de simulació. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució de problemes, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes. Introduir els conceptes modelització i simulació de sistemes, i analitzar-ne algunes eines de simulació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI POCH GARCIA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
  • CC3 Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorítmiques que poguin conduir a la seva resolució i recomenar, desenvolupar i implementar aquella que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.

Continguts

1. Errors i aproximació.

          1.1. Fonts d'error. Error absolut i error relatiu.

          1.2. Representació numèrica en punt flotant

          1.3. Error d'arrodoniment. Error de truncament. Propagació d'errors en les operacions

          1.4. Estabilitat i inestabilitat numèrica. Problemes mal condicionats.

2. Sistemes d'equacions lineals.

          2.1. Mètodes directes

          2.2. Mètodes iteratius

          2.3. Matrius Sparse

          2.4. Descomposicó en valors singulars (SVD)

3. Equacions i sistemes no lineals

          3.1. Mètodes tancats o d'encaix. Mètodes iteratius

          3.2. Sistemes d'equacions no lineals

4. Interpolació

          4.1. Interpolació polinòmica.

          4.2. Interpolació polinòmica a troços

5. Integració numèrica.

          5.1. Mètodes dels Trapezis, Simpson i Romberg.

          5.2. Integrals múltiples

6. Problemes de valors inicials i problemes de valors a la frontera.

          6.1. Introducció. Mètode d'Euler

          6.2. Mètodes de Runge-Kutta

          6.3. Mètode de tir lineal

          6.4. Mètodes en diferencies finites

7. Modelització i Simulació

          7.1. Conceptes de sistema i model d'un sistema

          7.2. Tipus de models

          7.3. Eines de modelització i simulació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 5,00 40,00 0 45,00
Resolució d'exercicis 0 15,00 0 15,00
Sessió expositiva 0 0 26,00 26,00
Sessió pràctica 0 27,00 12,00 39,00
Total 5,00 82,00 38,00 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració, exposició i posada del treball 1. Desenvolupar un tema en grup. Es valorarà amb base a la qualitat dels continguts, la seva aplicació i forma de presentació. No recuperable 22,5 No
Elaboració, exposició i posada del treball 2. Desenvolupar un tema en grup. Es valorarà amb base a la qualitat dels continguts, la seva aplicació i forma de presentació. No recuperable 22,5 No
Pràctica 1 Al final de la pràctica s'haurà de lliurar un informe amb l'explicació, els mètodes emprats i els resultats obtinguts. Es valorarà la claredat en l'explicació, la correcta discussió, implementació i aplicació dels mètodes i la correcta interpretació dels resultats. No recuperable 15 No
Practica 2 Al final de la pràctica s'haurà de lliurar un informe amb l'explicació, els mètodes emprats i els resultats obtinguts. Es valorarà la claredat en l'explicació, la correcta discussió, implementació i aplicació dels mètodes i la correcta interpretació dels resultats. No recuperable 15 No
Pràctica 3 Al final de la pràctica s'haurà de lliurar un informe amb l'explicació, els mètodes emprats i els resultats obtinguts. Es valorarà la claredat en l'explicació, la correcta discussió, implementació i aplicació dels mètodes i la correcta interpretació dels resultats. No recuperable 15 No
Resolució de problemes amb el suport de la plataforma ACME Cada exercici resolt correctament s'avalua en funció del nombre d'intents per obtenir la resposta correcta, donant un cert marge per al nombre d'intents. Els exercicis s'agrupen per activitats i cada activitat té una ponderació determinada que es visualitza a la pròpia plataforma ACME. Les activitats s'han de resoldre dins els termines establerts. Les activitats no són recuperables. 10 No

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de la mitjana ponderada de les sis activitats avaluables amb els pesos indicats.

Tots els treballs, les pràctiques i els exercicis ACME que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no faci cap lliurament de treballs o pràctiques a partir de 15 de novembre.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final on s'hauran d'implementar alguns dels mètodes estudiats i aplicar-los a la resolució de problemes concrets.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories personalitzades amb els estudiants es duran a terme de forma presencial o virtual mitjançant Google Meet. Prèviament caldrà concertar la tutoria per alguna de les vies de comunicació.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els estudiants és portarà a terme via un dels tres mitjans següents:
• Correu electrònic
• El sistema de missatgeria del Moodle de l’assignatura
• Algun dels fòrums de l’assignatura, a través del Moodle

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s’hagi de passar a un escenari no presencial es mantindran les activitats ja programades de forma no presencial i les activitats presencials es passaran a no presencials.

Modificació de l'avaluació:
L’avaluació es mantindrà com està.

Tutoria i comunicació:
Les tutories passaran totes a format no presencial via Google Meet. Caldrà concertar-les prèviament. La comunicació es mantindrà igual per una de les tres vies indicades.