Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Simulació de sistemes d'esdeveniments discrets. Generació de nombres aleatòris. Models de cues
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CT06 Disenyar propostes creatives
  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses

Continguts

1. Introducció a la modelització i la simulació

2. Generació de nombres aleatoris i variables aleatòries

3. Modelització de les distribucions d'entrada d'un model de simulació

4. Anàlisi de resultats d'un model de simulació

5. Sistemes de cues

6. Simulació de problemes reals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 16 3 19
Classes participatives 12 5 17
Classes pràctiques 26 5 31
Elaboració de treballs 0 40 40
Prova d'avaluació 0 18 18
Total 54 71 125

Bibliografia

  • Law, Averill M (cop. 2007 ). Simulation modeling and analysis (4th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Kelton, W. David; Sadowski, Randall P. and Zupick, Nancy B. (2015). Simulation with Arena (6a). McGraw-Hill.
  • Banks, Jerry (2010 ). Discrete-event system simulation (5th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctics Lliurament de 4 treballs en els terminis indicats 50
Examen final Examen teòric-pràctic. Per a realitzar aquest examen l’alumne podrà disposar de tota la informació escrita que cregui convenient. 50

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en base a:

• Un examen teòric-pràctic (50%). Per a realitzar aquest examen l’alumne podrà disposar de tota la informació escrita que cregui convenient.
• El dossier de pràctiques (50%) amb els problemes i/o treballs pràctics proposats al conjunt de la classe o específicament a cada alumne. Aquests treballs s’hauran de lliurar en el decurs del quadrimestre en els terminis indicats.

En la qualificació definitiva el professor també podrà tenir en compte altres aspectes en relació a la participació de l’alumne en la dinàmica de la classe, i a la realització de treballs voluntaris suggerits pel professor.

Treballs pràctics:

Les pràctiques es realitzaran amb el següent software: ARENA i R, i un llenguatge de programació d’alt nivell.

Està previst que els alumnes presentin al llarg del curs 4 treballs pràctics:

• Pràctica 1: En relació als temes 1 i 2 del programa (10 punts).
• Pràctica 2: En relació al tema 2 del programa (10 punts).
• Pràctica 3: Plantejament i disseny d’un model de simulació (10 punts).
• Pràctica 4: Construcció d’un model de simulació i anàlisi de resultats (20 punts).

En el cas que es modifiqui la data de proposta d’algun treball, la data màxima de recepció s’ajornarà convenientment, exceptuant la pràctica 4 que es manté.

En el cas que se suprimeixi alguna pràctica la puntuació s’adaptarà fins a arribar als 50 punts mantenint al màxim possible la proporcionalitat actual.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat l'alumne que no es presenti a l'examen

Observacions

TUTORIES (despatx 224 del P-4):

Consulteu l'horari de tutories a la porta del despatx.

També es poden fer consultes per correu electrònic: thio@imae.udg.edu

Hi ha un programa més detallat de l'assignatura així com bibliografia complementària i el pla de treball de l'assignatura a la documentació addicional de l'assignatura