Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Arquitectura de les aplicacions en xarxa. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS FÀBREGA SOLER  / PERE VILA TALLEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE VILA TALLEDA
Idioma de les classes:

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 • CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 • CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 • CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 • CCI11 Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
 • CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis

Continguts

1. L'arquitectura de les aplicacions en xarxa

          1.1. Capes i piles de protocols

          1.2. Mecanismes d'un protocol

          1.3. El control d'error ARQ

2. Transmissió de senyal

          2.1. Anàlisi freqüencial de senyals

          2.2. Modulacions i distorsió

          2.3. Transmissió analògica i digital

3. Tecnologies de xarxes

          3.1. Fonaments de les xarxes de commutació

          3.2. Fonaments de les xarxes de difusió

          3.3. Exemples de tecnologies de xarxa (Ethernet, Wi-Fi, etc.)

4. L'arquitectura de protocols TCP/IP d'Internet

          4.1. Els routers IP

          4.2. La capa de transport i els routers NAT

          4.3. La capa d'aplicació (DNS, web, e-mail, DHCP, etc.)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 32,5 18,5 51
Classes pràctiques 13,5 37 50,5
Prova d'avaluació 4,5 4 8,5
Resolució d'exercicis 0 16 16
Total 50,5 75,5 126

Bibliografia

 • Halsall, Fred (1996). Data communications, computer networks and open systems (4rd ed). Harlow [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
 • Tanenbaum, Andrew S (1996). Computer networks (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall. Catàleg
 • Carlson, A. Bruce (cop. 1986). Communication systems, : an introduction to signals and noise in electrical communication (3rd ed). New York Madrid [etc.]: McGraw-Hill Book. Catàleg
 • Comer, Douglas E, Stevens, David L (cop. 1991-1996). Internetworking with TCP/IP (2nd ed). Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. Catàleg
 • Kurose, James F (2012 ). Computer networking : a top-down approach (6th ed., International ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Stallings, William (cop. 2009 ). Data and computer communications (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International. Catàleg
 • Bonaventure, Olivier (2014). Computer Networking Principles, Protocols and Practice (1st ed.). . Recuperat 07/10/2014, a http://inl.info.ucl.ac.be/cnp3

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de la primera part de teoria i problemes, blocs T1 i T2 (recuperable). A partir de la correcció de les respostes d'un test i la resolució de problemes. Nota parcial E1. 30
Examen de la segona part de teoria i problemes, blocs T3 i T4 (recuperable). A partir de la correcció de les respostes d'un test i la resolució de problemes. Nota parcial E2. 30
Recuperació dels exàmens de la primera i segona part de teoria i problemes (blocs T1 i T2, i blocs T3 i T4). A partir de la correcció de les respostes d'un test i la resolució de problemes (de cada part). Notes parcials E1 i E2. 0
P1. Acabament de l'aplicació, demostració del seu funcionament i redacció de l'informe (recuperable). A partir de la demostració del funcionament de l'aplicació i la correcció de l'informe. Nota parcial P1. 15
P2. Acabament de l'aplicació, demostració del seu funcionament i redacció de l'informe (recuperable). A partir de la demostració del funcionament de l'aplicació i la correcció de l'informe. Nota parcial P2. 25
Recuperació de les dues pràctiques P1 i P2. A partir de la demostració del funcionament de l'aplicació i la correcció de l'informe (de cada pràctica). Notes parcials P1 i P2. 0

Qualificació

La nota final NF s’obté a partir de les 4 activitats d’avaluació:
- E1 i E2 són les notes dels 2 exàmens de teoria i problemes
- P1 i P2 són les notes de les 2 pràctiques

Hi ha una nota mínima de 4 en cada activitat d’avaluació:
- si totes són >= 4, NF = 30%E1 +30%E2 + 15%P1 + 25%P2
- si alguna és < 4 o bé l’estudiant no es presenta, NF és 4.5 o menys

Hi ha una recuperació de cada activitat d’avaluació:
- per poder-ne fer una cal: 1) haver-s’hi presentat i 2) NF >= 3 i < 5
- la nota d’una recuperació es redueix fins al 80% de l’obtinguda (p.e, si es treu un 4, a NF es fa servir el 80% de 4 = 3.2)

Si es copia en una activitat d'avaluació, es suspèn l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota final serà no presentat només en el cas en què l'estudiant no es presenti a cap de les 4 activitats d'avaluació.

Observacions

A les classes pràctiques s'assumeix que l'estudiant té coneixements de programació i del llenguatge C, així com alguns conceptes bàsics de Sistemes Operatius com els processos, les crides de sistema, etc., i l'ús del S.O. GNU/Linux a nivell d'usuari.

En algunes parts de l'assignatura es fan servir conceptes bàsics de matemàtiques com la probabilitat, els logaritmes, les funcions trigonomètriques, etc., així com la representació numèrica en diferents codis.

Assignatures recomanades

 • Estadística
 • Estructura i tecnologia de computadors I
 • Metodologia i tecnologia de la programació I
 • Projecte de sistemes operatius
 • Sistemes operatius