Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Arquitectura de les aplicacions en xarxa, transmissió de senyal, tecnologies de xarxes i l'arquitectura TCP/IP d'Internet.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS FÀBREGA SOLER  / PERE VILA TALLEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS FÀBREGA SOLER  / PERE VILA TALLEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 • CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 • CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 • CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 • CCI11 Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
 • CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis

Continguts

1. L'arquitectura de les aplicacions en xarxa

          1.1. Capes i piles de protocols

          1.2. Protocols, diversos mecanismes

          1.3. El control d'error ARQ

2. Transmissió de senyal

          2.1. Anàlisi freqüencial de senyals

          2.2. Modulacions i distorsió

          2.3. Transmissió analògica i digital

3. Tecnologies de xarxes

          3.1. Fonaments de les xarxes de commutació

          3.2. Fonaments de les xarxes de difusió

          3.3. Exemples de tecnologies de xarxa (Ethernet, Wi-Fi, etc.)

4. L'arquitectura de protocols TCP/IP d'Internet

          4.1. Els routers IP

          4.2. La capa de transport i els routers NAT

          4.3. La capa d'aplicació (DNS, DHCP, web, e-mail, etc.)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 4,00 0 8,00
Resolució d'exercicis 0 16,00 0 16,00
Sessió expositiva 17,50 18,50 15,00 51,00
Sessió pràctica 0 37,00 13,00 50,00
Total 21,50 75,50 28,00 125

Bibliografia

 • Halsall, Fred (1996). Data communications, computer networks and open systems (4rd ed). Harlow [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
 • Tanenbaum, Andrew S (1996). Computer networks (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall. Catàleg
 • Carlson, A. Bruce (cop. 1986). Communication systems, : an introduction to signals and noise in electrical communication (3rd ed). New York Madrid [etc.]: McGraw-Hill Book. Catàleg
 • Comer, Douglas E, Stevens, David L (cop. 1991-1996). Internetworking with TCP/IP (2nd ed). Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. Catàleg
 • Stallings, William (cop. 2009 ). Data and computer communications (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International. Catàleg
 • Bonaventure, Olivier (2017). Computer Networking Principles, Protocols and Practice (2nd edition). . Recuperat 02/07/2020, a https://www.computer-networking.info/
 • Kurose, James F.. (2017). Computer networking : (7th ed.). Paris [etc.]: Pearson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen 1. Test i exercicis sobre els blocs T1 i T2. Correcció del test i dels exercicis. Nota parcial E1. 30
Examen 2. Test i exercicis sobre els blocs T3 i T4. Correcció del test i dels exercicis. Nota parcial E2. 30
P1. Acabament de l'aplicació, demostració del seu funcionament i entrega d'un informe. Funcionament correcte de l'aplicació i correcció de l'informe. Nota parcial P1. 20
P2. Acabament de l'aplicació, demostració del seu funcionament i entrega d'un informe. Funcionament correcte de l'aplicació i correcció de l'informe. Nota parcial P2. 20

Qualificació

La nota final NF s’obté a partir de les 4 activitats d’avaluació (o si és el cas, de l'avaluació única):
- dels 2 exàmens de teoria i problemes s'obtenen les notes E1 i E2
- de les 2 pràctiques s'obtenen les notes P1 i P2

Hi ha una nota mínima de 4 en cada activitat d’avaluació:
- si totes són >= 4, NF = 30%E1 +30%E2 + 20%P1 + 20%P2
- si alguna és < 4 o bé l’estudiant no es presenta, NF és 4.5 o menys

Hi ha una recuperació de cada activitat d’avaluació:
- per poder-ne fer una cal: 1) haver-s’hi presentat i 2) NF >= 3 i < 5
- la nota d’una recuperació es redueix fins al 80% de l’obtinguda (p.e, si es treu un 4, a NF es fa servir el 80% de 4 = 3.2)

Si es copia en una activitat d'avaluació, es suspèn l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota final serà no presentat només en el cas en què l'estudiant no es presenti a cap de les 4 activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Consisteix en:
- un examen sobre els blocs de teoria i problemes T1 i T2, i un altre sobre els blocs T3 i T4, cadascun format per un test i exercicis; d'aquí s'obtenen les notes parcials E1 i E2, respectivament.
- una demostració del funcionament de l'aplicació i l'entrega d'un informe de la pràctica 1, i el mateix de la pràctica 2; d'aquí s'obtenen les notes parcials P1 i P2, respectivament.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

De manera virtual per videoconferència i altres eines, en dies i hores qualsevol acordades prèviament amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Fòrums del Moodle (el d'avisos i notícies i altres fòrums específics), i correu electrònic.

Observacions

A les classes pràctiques s'assumeix que l'estudiant té coneixements de programació i del llenguatge C, així com alguns conceptes bàsics de Sistemes Operatius com els processos, les crides de sistema, etc., i l'ús del S.O. GNU/Linux a nivell d'usuari.

En algunes parts de l'assignatura es fan servir conceptes bàsics de matemàtiques com la probabilitat, els logaritmes, les funcions trigonomètriques, etc., així com la representació numèrica en diferents codis.

Assignatures recomanades

 • Estadística
 • Estructura i tecnologia de computadors I
 • Metodologia i tecnologia de la programació I
 • Projecte de sistemes operatius
 • Sistemes operatius

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En un escenari "0% presencial", tot el que estava previst fer de manera presencial (una part de les classes de teoria i problemes i els exàmens de teoria i problemes) es farà igualment però de manera virtual per videoconferència i altres eines.

Modificació de l'avaluació:
En un escenari "0% presencial" no hi haurà cap modificació en l'avaluació.

Tutoria i comunicació:
En un escenari "0% presencial" no hi haurà cap modificació en la tutoria i comunicació.