Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / MATEO SBERT CASASAYAS  / JOSEP SUY FRANCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / MATEO SBERT CASASAYAS  / JOSEP SUY FRANCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CB02 - Planificar i organitzar les propostes i projectes.
 • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
 • CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 • CT09 Aplicar cirteris de qualitat a les propostes i/o projectes
 • CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 • CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CCI3 Capacitat per a comprendre la importància de la navegació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les seves habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
 • CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 • CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 • CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CE14 - Capacitat per comprendre la importància de la negociació , els hàbits de treball efectius , el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari
 • CCI12 Coneixement i aplicació de característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades,que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 • CCI13 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per l'emmagatzematge, procediment i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
 • CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CCI16 Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de software.
 • CE22 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin el seu ús adequat, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells
 • CCI17 Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE23 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web
 • CE26 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari
 • CE27 - Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques

Continguts

1. Introducció a l'enginyeria del software.

2. Enginyeria del software orientada a objectes.

3. Eines per a modelar software.

          3.1. Llenguatges de modelatge (UML).

          3.2. Eines CASE.

4. Process de desenvolupament del software.

          4.1. Requeriments.

          4.2. Anàlisi.

          4.3. Disseny.

                    4.3.1. Principis GRASP.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 14 42
Classes pràctiques 28 12 40
Elaboració de treballs 0 23 23
Prova d'avaluació 5 12 17
Tutories 3 0 3
Total 64 61 125

Bibliografia

 • Larman, Craig (cop. 2003 ). UML y patrones : una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Booch, Grady (cop. 2000 ). El Lenguaje unificado de modelado : manual de referencia : UML . Madrid [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
 • Jacobson, Ivar (cop. 2000 ). El Proceso unificado de desarrollo de software . Madrid [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
 • Booch, Grady (2005 ). The Unified modeling language user guide (2nd ed.). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. Recuperat 06-07-2011, a http://proquest.safaribooksonline.com/0321267974 Catàleg
 • Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, Dave West (2006). Head First Object-Oriented Analysis and Design: A Brain Friendly Guide to Ooa&d. O'Reilly Media. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació amb apunts. Avaluar coneixements de temes 3 i 4. 10
Pràctiques Avaluar coneixements de temes 3 i 4. 30
Examen final escrit. Avaluar coneixements de tota l'assignatura. 60

Qualificació

La prova d'avaluació amb apunts és no obligatòria i no recuperable.

L'entrega de les pràctiques és obligatòria i no recuperable. Si algú no entrega alguna pràctica tindrà un 0 de l'apartat de pràctiques.

L'examen final és obligatori i recuperable.

Les pràctiques tenen una data límit de lliurament i s'avaluaran de forma continuada.

La nota de la prova d'avaluació amb apunts serà el 10% de la nota final.

La nota de les pràctiques serà el 30% de la nota final.

La nota de l'examen final escrit serà el 60% de la nota final.

Per a aprovar l'assignatura, la nota de l'examen final haurà de ser com a mínim igual a 4.5 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat a qui no s'hagi presentat a l’examen final.

Observacions

Les pràctiques es faran en grups de 2 alumnes.

Assignatures recomanades

 • Bases de dades