Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI REGINCOS ISERN  / JOSEP SOLER MASO  / JOAN SURRELL SAURI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI REGINCOS ISERN  / JOSEP SOLER MASO  / JOAN SURRELL SAURI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CB02 - Planificar i organitzar les propostes i projectes.
 • CT06 Disenyar propostes creatives
 • CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT08 - Dissenyar propostes creatives
 • CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CCI12 Coneixement i aplicació de característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades,que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 • CCI13 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per l'emmagatzematge, procediment i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
 • CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CE22 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin el seu ús adequat, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells
 • CE23 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS FITXERS I A LES BASES DE DADES

          1.1. Els sistemes d’informació en les organitzacions

          1.2. El procés de disseny de bases de dades: Disseny conceptual, lògic i físic

2. DISSENY CONCEPTUAL DE BASES DE DADES

          2.1. El disseny conceptual de bases de dades

          2.2. Model Entitat/Relació

          2.3. Model Entitat/Relació Estès EER

3. EL MODEL RELACIONAL

          3.1. El disseny lògic de bases de bases de dades

          3.2. El model relacional

          3.3. Restriccions del model relacional

          3.4. El llenguatge SQL

          3.5. Àlgebra relacional

4. DEPENDÈNCIES FUNCIONALS I NORMALITZACIÓ

          4.1. Introducció

          4.2. Pautes per un bon disseny de bases de dades

          4.3. Dependències funcionals

          4.4. Normalització . Formes Normals

          4.5. Forma Normal de Boyce–Codd

          4.6. Aplicació de la teoria de normalització al disseny de bases de dades relacionals

5. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES

          5.1. Concepte i origen dels SGBD

          5.2. Evolució dels SGBD i tendències actuals

          5.3. Funcionalitats i objectius dels SGBD

          5.4. Arquitectura de tres nivells dels SGBD

          5.5. Independència física i lògica de les dades

          5.6. Flux de dades i control

          5.7. Models de Dades

          5.8. Tipus d’usuaris de BD

          5.9. Llenguatges i interfícies de Bases de dades

          5.10. Estructura d’un SGBD

          5.11. Classificació dels SGBD

6. COMPONENTS D’EMMAGATZAMENT D’UNA BASE DE DADES

          6.1. Introducció

          6.2. Arquitectura dels components d’emmagatzement

          6.3. El nivell lògic

          6.4. El nivell físic

          6.5. Entrada sortida en un SGBD

          6.6. El nivell virtual

          6.7. Adreçament en un SGBD

          6.8. Tipus d’espais virtuals

7. IMPLEMENTACIÓ DE MÈTODES D’ACCÉS A DADES

          7.1. Mètodes d’accés a una base de dades

          7.2. Implementació dels accessos per posició

          7.3. Implementació dels accessos per valor

          7.4. Índexs agrupats

          7.5. Implementació dels accessos per diversos valors

8. PROCESSAMENT I OPTIMITZACIÓ DE CONSULTES

          8.1. Processament de consultes

          8.2. Traducció de consultes SQL a l’àlgebra relacional

          8.3. Optimització de consultes

          8.4. Algorismes bàsics per l’execució de les operacions de consulta

9. PROCESSAMENT DE TRANSACCIONS

          9.1. Transaccions

          9.2. Tècniques de control de concurrència

          9.3. Tècniques de recuperació

          9.4. Seguretat i autoritzacions en Bases de Dades

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 68 51 119
Classes pràctiques 26 16 42
Elaboració de treballs 1 15 16
Prova d'avaluació 5 25 30
Resolució d'exercicis 0 18 18
Total 100 125 225

Bibliografia

 • Elmasri, Ramez (cop. 2002 ). Fundamentos de sistemas de bases de datos (3ª ed.). Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg
 • Silberschatz, Abraham (cop. 2002 ). Fundamentos de bases de datos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Sistac i Planas, Jaume (2000 ). Bases de dades . Barcelona: EDIUOC. Catàleg
 • Camps Paré, Rafael Sistac i Planas, Jaume (2000 ). Tècniques avançades de bases de dades . Barcelona: EDIUOC. Catàleg
 • Sistac i Planas, Jaume Abelló, Alberto (2001 ). Sistemes de gestió de bases de dades . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Batini, Carlo (1994 ). Diseño conceptual de bases de datos : un enfoque de entidades-interrelaciones . Argentina [etc.]: Addison-Wesley [etc.]. Catàleg
 • Date, C. J (2001 ). Introducción a los sistemas de bases de datos (7ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Groff, James R (cop. 1998 ). Guía LAN Times de SQL . Madrid [etc.]: Osborne McGraw-Hill. Catàleg
 • Rivero Cornelio, Enrique (2002 ). Introducción al SQL para usuarios y programadores : a nivel de IBM DB2 UDB versión 7.2 o superior (2ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
(1) Activitats ACME i activitats Disseny Bases de Dades En la Guía docent de l'assignatura es detallarà cadascuna d'aquestes activitats i com s'avaluarà. 15
(2) Prova disseny de bases de dades Prova presencial d'avaluació de disseny de bases de dades. Té dues parts, una de qüestions i l'altre és un supòsit pràctic. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40% en cadascuna d'aquestes parts 30
(3) Resolució exercicis ACME En la Guía docent de l'assignatura es detallarà cadascuna d'aquestes activitats i com s'avaluarà. 2,5
(4) Prova Organització i funcionament d'un SGBD Prova presencial d'avaluació del funcionamnet i estructura d'un SGBD. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40% 17,5
(5) Prova SQL Prova presencial d'avaluació de SQL. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40% 20
(6) Pràctica Php i Oracle S'avaluarà segons els criteris establerts en l'enunciat de la pràctica. 15

Qualificació

- Excepte en les proves dels apartat 1, 3 i 6, EN TOTES LES ALTRES PROVES CAL HAVER SUPERAT EL 40% en cada una de les seves parts.

- La prova de "disseny de bases de dades", la de "Organització i funcionament d'un SGBD" i la "Prova de SQL" són recuperables (les altres activitats d'avaluació NO són recuperables). La recuperació es farà el dia de l'examen final. No hi ha recuperació de l’examen final.

- La pràctica de Php+Oracle. No hi ha puntuació mínima i excepcionalment solament es deixarà recuperar-la als que tinguin més de quatre de mitjana i han superat tots els mínims.

- Els professors de l'assignatura decidiran sobre qualsevol interpretació sobre aquests criteris d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà un NP als alumnes que no es presentin a cap dels dos exàmens del mes de gener (Prova SGBD i Examen final)

Observacions

Tot i que aquesta assignatura no té cap requisit, recomanem haver cursat MTP1 i MTP2 i estar matriculat d'Estructures de Dades i Algorítmica

Assignatures recomanades

 • Estructures de dades i algorítmica
 • Metodologia i tecnologia de la programació I
 • Metodologia i tecnologia de la programació II