Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MATEU VILLARET AUSELLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT06 Disenyar propostes creatives

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ I ALS SEUS PARADIGMES: què és un llenguatge de programació; història, evolució, paradigmes i criteris de disseny dels llenguatges de programació.

2. CONCEPTES BÀSICS DE LA TRADUCCIÓ DE LLENGUATGES: anàlisi lèxica, sintàctica i semàntica i generació de codi.

3. PARADIGMA DE LA PROGRAMACIÓ LÒGICA: el model de còmput subjacent de la lògica de primer ordre, unificació i resolució. PROLOG.

4. PARADIGMA DE PROGRAMACIÓ FUNCIONAL: el model de còmput subjacent del lambda-càlcul, ordres de reducció i formes normals, inferència de tipus. HASKELL.

5. PARADIGMA IMPERATIU: noció d'estat, àmbits de visibilitat, pas de paràmetres i models de memòria. Semàntica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 46,5 27,5 74
Elaboració de treballs 0 30 30
Prova d'avaluació 7 14 21
Total 53,5 71,5 125

Bibliografia

  • Ruiz Jiménez, Blas Carlos (cop. 2004 ). Razonando con Haskell : un curso sobre programación funcional . Madrid: Thomson-Paraninfo. Catàleg
  • Sterling, Leon (1994 ). The Art of Prolog : advanced programming techniques (2nd ed.). Cambridge [etc.]: The MIT Press. Catàleg
  • Mitchell, John C (2003 ). Concepts in programming languages . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
  • Louden, Kenneth C (cop. 2004 ). Lenguajes de programación : principios y prácticas (2ª ed.). México: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen parcial del paradigma funcional No hi ha nota mínima.
Pot alliberar la part corresponent de l'exàmen final.
15
Examen parcial del paradigma lògic No hi ha nota mínima.
Pot alliberar la part corresponent de l'examen final.
15
Pràctica de PROLOG. Es valorarà l'adequat ús de les tècniques i de les eines a l'abast. Els terminis de lliurament de la pràctica s'indicarà en el propi enunciat. El seu lliurament és obligatori. Lliuraments incomplets es consideraran no presentats i per tant impliquen suspendre l'assignatura. 15
Pràctica de HASKELL. Es valorarà l'adequat ús de les tècniques i de les eines a l'abast. Els terminis de lliurament de la pràctica s'indicarà en el propi enunciat. El seu lliurament és obligatori. Lliuraments incomplets es consideraran no presentats i per tant impliquen suspendre l'assignatura. 15
Exàmen final teoria i pràctiques. Constarà de preguntes de teoria i de laboratori. 40

Qualificació

El lliurament de les 2 pràctiques és obligatori. Lliuraments incomplets es consideraran no presentats i per tant implica suspendre l'assignatura.

La nota final serà:
15% examen parcial p.lògica + 15% pràctica p.lògica
+ 15% examen parcial p.funcional + 15% pràctica p.funcional
+ 40% examen final.

Es proposaran exercicis voluntaris durant el curs que podran ajudar a millorar la nota final en cas que s'hagi aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de No Presentat serà quan no s'hagi presentat cap pràctica ni s'hagi presentat a l'exàmen.

Observacions

Caldrà ser receptiu a l'hora d'aprendre noves maneres d'atacar els problemes.

Caldrà certa capacitat d'abstracció i creativitat.

Es recomana fortament fer els exercicis proposats d'una setmana per l'altra i en cas de no sortir-se'n assistir a turories.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de computació
  • Intel.ligència artificial
  • Lògica i matemàtica discreta
  • Projecte de programació