Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
REMEI CALM PUIG  / ANTONI MANEL FERRAGUT AMENGUAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS BONDIA CAMPOS  / REMEI CALM PUIG  / BERENGUER SABADELL NOGUERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CFB1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en la enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics, estadística i optimització

Continguts

1. Representació numèrica

          1.1. Representació binaria dels nombres enters

          1.2. Representació binaria dels nombres racionals i reals

          1.3. Errors i propagació d'errors

          1.4. Nombres Complexos

2. Funcions d'una variable

          2.1. Resolució numèrica d'equacions no lineals.

          2.2. Aproximació i interpolació de funcions.

3. Diferenciació de funcions de diverses variables

          3.1. Introducció a les funcions de diverses variables

          3.2. Diferenciació

          3.3. Extrems de funcions d'una o diverses variables

4. Integració de funcions d'una variable

          4.1. La integral definida

          4.2. Integració numèrica

          4.3. Aplicacions de la integral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Resolució d'exercicis 0 15,00 0 15,00
Sessió expositiva 0 38,00 21,00 59,00
Sessió participativa 16,00 19,00 0 35,00
Sessió pràctica 2,00 20,00 16,00 38,00
Total 21,00 92,00 37,00 150

Bibliografia

  • Fuentes Pumarola, Miquel (1999 ). Introducció als mètodes numèrics . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
  • Kreyszig, Erwin (2000 ). Matemáticas avanzadas para ingeniería (3ª ed.). México, D.F. [etc.]: Limusa. Catàleg
  • Larson, Roland E (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Martín, Francisco (2000 ). Matemàtiques bàsiques . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
  • Salas, Saturnino L (2002 ). Calculus : una y varias variables (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Simmons, George Finlay (cop. 2002 ). Cálculo y geometría analítica (2a ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Stewart, James (2006 ). Cálculo : conceptos y contextos (3a ed.). Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en aula informàtica Es farà una prova d’avaluació on s'hauran de resoldre uns quants exercicis aplicant els mètodes estudiants en les sessions anteriors. Aquesta activitat no és recuperable 25 No
Resolució d'exercicis amb la plataforma ACME Cada exercici resolt correctament s'avalua en funció del nombre d'intents per obtenir la resposta correcta,
donant un cert marge per al nombre d'intents. Els exercicis s'agrupen per activitats i cada activitat té una
ponderació determinada que es visualitza a la pròpia plataforma ACME. Les activitats s'han de resoldre dins
els termines establerts. Les activitats no són recuperables.
15 No
Prova Final d'avaluació de continguts L'examen constarà de qüestions teòric-pràtiques i de problemes d'aplicació i es realitzarà durant el període que marca el calendari. Aquest examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de la mitjana ponderada de les notes de les activitats avaluables, sempre i quan nota de la Prova Final sigui igual o superior a 3.5

- Exercicis ACME 15% de la nota final
- Pràctiques amb ordinador 25% de la nota final
- Prova final 60% de la nota final

Els exercicis ACME i les pràctiques en aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no es presenti a la prova final.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final amb un pes del 75% i un examen de pràctiques amb un pes del 25%.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació global mínima de 5.0. Ara bé, es necessitarà un mínim de 3.5 en la nota de l'examen per poder aprovar l'assignatura. En cas que la nota sigui inferior a 3.5 la nota màxima de l'assignatura serà de 4.5

Tutoria

Les tutories personalitzades amb els estudiants es duran a terme de forma presencial o virtual mitjançant Google Meet. Prèviament caldrà concertar la tutoria per alguna de les vies de comunicació

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A part de la comunicació i interacció que es produeixi a l’aula a les hores d’activitat presencial, la comunicació amb els estudiants és portarà a terme via un dels tres mitjans següents:
• Correu electrònic
• El sistema de missatgeria del Moodle de l’assignatura
• Algun dels fòrums de l’assignatura, a través del Moodle

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s’hagi de passar a un escenari no presencial es mantindran les activitats ja programades de forma no presencial i les activitats presencials es passaran a no presencials reorganitzant els grups si és necessari.

Modificació de l'avaluació:
L’avaluació es mantindrà com està. L’única diferència serà que les proves es faran de forma no presencial.

Tutoria i comunicació:
Les tutories passaran totes a format no presencial via Google Meet. Caldrà concertar-les prèviament. La comunicació es mantindrà igual per una de les tres vies indicades.