Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Realització d'un projecte / treball fi de grau com exercici integrador i de síntesi
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / MIQUEL DURAN ROS  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARIA PLA DE SOLA MORALES  / JAUME PUIG I BARGUES  / XAVIER PUIGVERT COLOMER  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / MIQUEL DURAN ROS  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARIA PLA DE SOLA MORALES  / JAUME PUIG I BARGUES  / XAVIER PUIGVERT COLOMER  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / MIQUEL DURAN ROS  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARIA PLA DE SOLA MORALES  / JAUME PUIG I BARGUES  / XAVIER PUIGVERT COLOMER  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE20 Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de naturalesa professional en què es sintetitzin i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Continguts

1. Treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un tutor. Poden ser treballs d'experimentació, projectes d'enginyeria o anàlisis de viabilitat tècnica i econòmica, entre d'altres

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 25 350 375
Total 25 350 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament de les activitats específiques que requereixi el PFG, redacció i defensa pública del PFG El director del projecte valorarà la capacitat i actitud de l’estudiant, el contingut i el nivell del projecte. El tribunal valorarà l’adequació als objectius, la claredat i estructuració, l’adequació i correcció de la metodologia utilitzada, la interpretació dels resultats, la presentació dels documents, la claredat en l’exposició i la demostració de coneixements. Activitat no recuperable. 100

  Qualificació

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa amb un informe motivat de la qualificació efectuada. El tribunal qualifica el contingut, forma i defensa del projecte puntuant diferents ítems amb qualificació baixa, correcte o molt bona. D’altra banda, el director qualifica la capacitat de l’estudiant, l’avaluació del treball i els documents presentats puntuant diferents ítems amb qualificació nul·la, baixa, mitja, alta o molt alta.

  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.

  Quan el treball es realitzi en una altra Universitat, en el marc d’un programa o conveni de mobilitat, la defensa es realitzarà en la Universitat on s'ha realitzat el treball i l’Escola reconeixerà la qualificació obtinguda previ al lliurament del projecte realitzat i de la qualificació oficial obtinguda.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant serà qualificat com a No Presentat si no ha dipositat el PFG en la convocatòria corresponent o bé quan el PFG no pugui ser qualificat perquè l'estudiant no ha superat tots els altres requisits necessaris per obtenir la titulacio.

  Observacions

  El responsable del tancament d'actes de l'assignatura és el coordinador de l'estudi.

  Podeu consultar el Reglament del PFG a la plana web de l'EPS:

  https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament%20EPS%20TFG-TFM.pdf

  Altres informacions acadèmiques sobre el PFG es poden consultar a:

  https://www.udg.edu/eps/Informacioacademica/ProjecteTFCiTFG/tabid/3244/language/ca-ES/Default.aspx

  ------------------------------------------------------------

  Es recorda que la DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR EN EL MOMENT DE FER EL DIPÒSIT DEL PROJECTE és:

  Abans de fer el dipòsit en paper, cal carregar una còpia electrònica completa del mateix a https://eps.udg.edu/entrega-tf/ (només PFG no confidencials).

  - 1 còpia completa del projecte en paper.

  - 1 còpia completa del projecte en CD (només confidencials).

  - 1 resum de 2 a 5 pàgines.

  - El full de projecte/treball final de grau o màster, on el tutor us hagi autoritzat a fer el dipòsit (és l’apartat on diu “autorització de la presentació”).

  - Autorització signada per tal de poder entrar el projecte al DUGI: Repositori Digital de Documents de la UdG (pels PFG confidencials no cal aquesta autorització).