Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aigües residuals de la indústria agroalimentària. Minimització dels abocaments i la seva contaminació. Enginyeria de les instal·lacions de tractament de les aigües residuals.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP BOVE MASMIQUEL  / JAUME PUIG I BARGUES  / FRANCISCO RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CEi23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria de les indústries agroalimentàries.
 • CEi24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal.lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.

Continguts

1. AIGÜES RESIDUALS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

          1.1. Generació i particularitats

          1.2. Característiques físiques, químiques i biològiques

          1.3. Reducció de la quantitat i de la càrrega contaminant de les aigües residuals de la indústria agroalimentària

2. DESTINACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

          2.1. Tipus d'abocaments i normativa

          2.2. Cànon de l'aigua i declaració de l'ús i contaminació de l'aigua (DUCA)

          2.3. Qualitats de l'aigua residuals. Reutilització de les aigües residuals industrials. Objectius dels sistemes de tractament

3. ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

          3.1. Mesura del cabal i de la qualitat de l'aigua residual

          3.2. Pretractaments: desbast, tamisatge, desarenatge, separació de greixos, homogeneïtzació, neutralització

          3.3. Tractaments primaris: decantació, coagulació-floculació

          3.4. Tractaments secundaris: tractaments biològics aerobis i anaerobis, decantació secundària, tractaments tous

          3.5. Tractaments terciaris: filtració, adsorció, tractaments biocides, separació amb membranes

          3.6. Línia de fangs: espessiment, condicionament, estabilització, deshidratació, tractaments finals

          3.7. Consideracions sobre operació, automatització i costos de les instal·lacions de tractament de les aigües residuals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 24,00 26,00
Prova d'avaluació 4,00 20,00 24,00
Resolució d'exercicis 8,00 4,00 12,00
Sessió expositiva 18,00 18,00 36,00
Sessió participativa 6,00 6,00 12,00
Sortida de camp 12,00 3,00 15,00
Total 50,00 75,00 125

Bibliografia

 • Agència Catalana de l'Aigua. Recuperat , a http://www.gencat.cat/aca
 • Flynn, Daniel J. (cop. 2009 ). The Nalco water handbook (3rd ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Raventós Santamaria, Mercè (1999 ). Tractaments d'aigua residual a la indústria alimentària. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 26-06-2013, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC011XXX Catàleg
 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. Stensel, H. David (2003 [sic] ). Wastewater engineering : treatment and reuse (4th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tratamiento de aguas residuales en la industria agroalimentaria : [procesos agroindustriales y sus efluentes, tratamiento de aguas residuales ] (1994 ). Murcia: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia. Catàleg
 • Turovskiy, Izrail S (cop. 2006 ). Wastewater sludge processing . Hoboken, New Jersey: Wiley-Interscience. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis S'avaluarà la correcció del plantejament i la resolució dels exercicis plantejats en les 4 sessions pràctiques i que els estudiants hauran de lliurar durant les mateixes. Activitat d'avaluació presencial i no recuperable. 10
Visites a instal·lacions de tractament d'aigües residuals S'avaluarà la correcció tècnica i formal del resum que s'haurà de presentar sobre les instal·lacions visitades i la viabilitat de les propostes de millora que l'estudiant haurà de suggerir. Activitat d'avaluació no presencial i no recuperable. 10
Dimensionament d'una instal·lació de tractament d'aigües residuals d'una indústria agroalimentària Treball en el que els estudiants hauran de definir i dimensionar una instal·lació de tractament d'aigües residuals per a una indústria agroalimentària. Es valorarà la correcció tècnica i formal de la instal·lació projectada. Activitat d'avaluació no presencial i no recuperable. 40
Proves d'avaluació continuada Es realitzaran al voltant de 3 proves d'avaluació continuada que consisteixen en qüestionaris de 10 minuts de durada sobre part del continguts impartits en els que es valorarà el domini de la matèria que demostri l'estudiant. Activitat d'avaluació presencial en horari de classes de teoria i no recuperable. 10
Prova d'avaluació final Prova de qüestions curtes sobre la totalitat dels continguts desenvolupats en l'assignatura. S'avaluarà el domini de la matèria que demostri l'estudiant, així com la correcció i coherència en la resolució de problemes. Activitat d'avaluació presencial i no recuperable. 30

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de la prova d'avaluació final (30% de la nota), les proves d'avaluació continuada (10% de la nota), la presentació d'un treball de dimensionament d'una instal·lació de tractament d'aigües residuals (40% de la nota), la resolució d'exercicis (10% de la nota) i la presentació d'un informe de les visites (10% de la nota).

Per a superar l'assignatura cal que la qualificació de l'assignatura considerant totes les activitats d'avaluació sigui superior o igual a 5. També és necessari haver presentat tots els treballs exigits i haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques i visites. Tots els lliuraments que no hagin estat presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi agroalimentària i ambiental
 • Ecologia i enginyeria ambiental
 • Hidràulica i Electrotècnia
 • Operacions bàsiques d'aliments 1
 • Operacions bàsiques d'aliments 2
 • Projectes