Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Residus i subproductes. Gestió dels residus de la indústria agroalimentària. Enginyeria de les instal·lacions de tractament i recuperació dels residus agroalimentaris. Residus d'envasos i embalatges.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL DURAN ROS
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (5%), Anglès (10%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CEi23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria de les indústries agroalimentàries.
 • CEi24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal.lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.

Continguts

1. RESIDUS I SUBPRODUCTES

          1.1. Concepte de residu i subproducte

          1.2. Problemàtica dels residus

          1.3. Classificació dels residus

          1.4. Característiques físiques, químiques i biològiques dels residus

          1.5. Classificació dels sistemes de tractament dels residus

          1.6. Legislació vigent

2. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

          2.1. Conceptes previs

          2.2. Gestió de residus industrials

          2.3. Catàleg europeu de residus

          2.4. Minimització de residus

          2.5. Situació actual dels residus a la indústria agroalimentària

          2.6. Sistemes de gestió dels residus i subproductes de la indústria agroalimentària

          2.7. Gestió dels residus sòlids urbans

3. INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS

          3.1. Condicionament dels residus per al seu tractament

          3.2. Compostatge

          3.3. Digestió anaeròbia

          3.4. Abocadors

          3.5. Valorització energética

          3.6. Altres tractaments químics i fisicoquímics

4. RESIDUS D’ENVASOS I EMBALATGES ALIMENTARIS

          4.1. Problemàtica dels residus d’envasos i embalatges alimentaris

          4.2. Llei d'envasos i residus d'envasos

          4.3. Estratègies de reducció dels envasos i embalatges

          4.4. Tècniques de reciclatge dels envasos alimentaris

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 20 22
Prova d'avaluació 4 20 24
Sessió expositiva 19 23 42
Sessió participativa 5 5 10
Sessió pràctica 8 4 12
Sortida de camp 12 3 15
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Agència de Residus de Catalunya. Recuperat , a http://www.arc-cat.net
 • Arvanitoyannis, Ioannis S (2008 ). Waste management for the food industries. Amsterdam [etc.]: Elsevier :Academic Press. Recuperat 26-06-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123736543 Catàleg
 • Borsa de Subproductes de Catalunya. Recuperat , a http://www.subproductes.com
 • Le Goux, Jean-Yves (1995 ). L'Incineration des déchets ménagers . Paris: Economica. Catàleg
 • Lund, Herbert F. (cop. 1996 ). Manual McGraw-Hill de reciclaje . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Niessen, W. M. A.|q(Wilfried M. A.) (1995 ). Combustion and incineration processes : applications in environmental engineering (2nd ed., revised and expanded). New York [etc.]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Polprasert, Chongrak (2007 ). Organic waste recycling : technology and management (3rd ed). London: IWA. Catàleg
 • Prevenció de la contaminació en la producció d'oli d'oliva (2002 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient. Catàleg
 • Rivero Baughman, Susanna (2003 ). Prevenció de la contaminació a la indústria càrnia . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient. Catàleg
 • Solé Mauri, Francina (DL 2004 ). Guia de tècniques de gestió ambiental de residus agraris . Lleida: Fundació Catalana de Cooperació. Catàleg
 • Soliva Torrentó, Montserrat (2001 ). Compostatge i gestió de residus orgànics . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Kreith, Frank (cop. 2002 ). Handbook of solid waste management (2nd ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques S'avaluarà la correcció tècnica i formal dels exercicis desenvolupats durant les pràctiques. Activitat presencial i no recuperable. 10
Visites a instal·lacions de tractament de residus S'avaluarà la correcció tècnica i formal del resum que s'haurà de presentar sobre les instal·lacions visitades i la viabilitat de les propostes de millora que l'estudiant haurà de suggerir. Activitat no presencial i no recuperable. 10
Anàlisi de casos S'avaluarà la correcció tècnica i formal del desenvolupament de la solució a un cas de tractament de residus de la indústria agroalimentària que es plantejarà. Activitat no presencial i no recuperable. 30
Proves d'avaluació continuada Quatre proves de qüestions i/o exercicis curts sobre part del temari impartit en les que s'avaluarà el domini de la matèria que demostri l'estudiant. Activitat presencial (un quart d'hora en horari de classe) i no recuperable. 20
Prova d'avaluació global Examen de qüestions curtes i problemes sobre la totalitat dels continguts desenvolupats en tota l'assignatura. Es valorarà fonamentalment el domini de la matèria que demostri l'estudiant, així com la correcció i la coherència en la resolució dels problemes. Activitat presencial i no recuperable. 30

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de la prova d'avaluació global (30% de la nota), les proves d'avaluació continuada (20%), la presentació de la solució a un cas plantejat (30%), la realització d'exercicis pràctics (10%) i la presentació d'un resum i propostes de millora de les instal·lacions visitades (10%).

Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts (sobre 10) en la prova d'avaluació global i que la nota total considerant totes les activitats d'avaluació sigui superior o igual a 5. També és necessari haver presentat tots els treballs exigits i haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques i visites.

En el cas de no superar la puntuació mínima de l'examen final, la nota final de l'assignatura correspondrà a la nota de l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi agroalimentària i ambiental
 • Ecologia i enginyeria ambiental
 • Projectes