Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Composició i propietats de la llet. Tecnologia de la llet i dels productes lactis no fermentats. Tecnologia del iogurt i el formatge. Composició, propietats i conservació dels ous. Tecnologia dels ovoproductes.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / MARIA PLA DE SOLA MORALES
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CE11 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
 • CEi21 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i tecnologia dels aliments.
 • CEi22 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
 • CEi23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria de les indústries agroalimentàries.

Continguts

1. Composició i propietats de la llet: Concepte i definició legal. Situació de la indústria làctia. Composició i estructura de la llet. Enzims endògens. Propietats fisicoquímiques. Microbiologia de la llet

2. Recepció i tractaments inicials de la llet: Tractaments de la llet a la granja. Tractaments preliminars de la llet a la indústria.

3. Tractaments de conservació de la llet i productes lactis: Pasteurització i esterilització (convencional i UHT). Llets concentrades. Llet en pols. Modificacions produïdes pels tractaments tèrmics.

4. La coagulació de la llet i la seva incidència en la tecnologia: Mecanismes de coagulació de la llet (àcida, enzimàtica i mixta). Enzims coagulants.

5. Formatge: Transformació de la llet en formatge. Recuit i formatge fresc. Formatges madurats. Derivats i subproductes del formatge.

6. Llets fermentades: Iogurt i derivats. Altres productes lactis fermentats (llets amb probiòtics, kèfir, etc).

7. Nata i mantega: Característiques i tipus. Procés d'obtenció i equips. Mètodes de conservació.

8. Batuts, postres làcties i gelats: Característiques. Formulacions, additius i tecnologies.

9. Productes lactis especials: Llets de substitució de la llet materna. Llets enriquides, additivades i dietètiques. Valorització dels components de la llet

10. Ous i ovoproductes: Composició i propietats. Transformació i conservació dels ovoproductes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 10,00 3,00 13,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Sessió expositiva 0 20,00 18,00 38,00
Sessió participativa 7,00 10,00 0 17,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Sortida de camp 9,00 10,00 0 19,00
Total 29,00 75,00 21,00 125

Bibliografia

 • Leche y productos lácteos (DL 1999 ). [Montcada i Reixac]: Panreac. Catàleg
 • Luquet, François M. (1991-1993 ). Leche y productos lácteos : vaca, oveja, cabra . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Amiot, Jean (1991 ). Ciencia y tecnología de la leche : principios y aplicaciones . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Beerens, Henri (DL 1989 ). Guía práctica para el análisis microbiológico de la leche y los productos lácteos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Alais, Charles (1985 ). Ciencia de la leche : principios de técnica lechera . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Veisseyre, Roger (1980 ). Lactología técnica : composición, recogida, tratamiento ytransformación de la leche (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Spreer, Edgar ([1975] ). Lactología Industrial : leche : preparación : máquinas, instalaciones y aparatos : productos lacteos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Fox, P. F. (cop. 1982-1989 ). Developments in dairy chemistry . London: Applied Science Publishers. Catàleg
 • Walstra, Pieter (1987 ). Química y física lactológica . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Tamime, A. Y (2008 ). Milk processing and quality management. Ames, Iowa: Blackwell Pub.. Recuperat 14-06-2013, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10300999 Catàleg
 • Tamime, A.Y (1991 ). Yogur : ciencia y tecnología . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Scott, R (DL 2002 ). Fabricación de queso (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Eck, André (1990 ). El Queso . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Dilanjan, Sawen Christoforowitsch (DL 1984 ). Fundamentos de la elaboración del queso . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Jeantet, Romain (DL 2005 ). Ingeniería de los procesos aplicada a la indústria láctea . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Romero del Castillo Shelly, Roser (2004 ). Productos lácteos. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 14-06-2013, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=CT007XXX Catàleg
 • Mahaut, Michel Oría Almudí, Rosa Mª (DL 2003 ). Productos lácteos industriales . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • ILE : revista mensual de las industrias lácteas españolas (19??- ). Barcelona: Publicaciones Técnicas Alimentarias. Catàleg
 • NAU Françoise, GUÉRIN-DUBIARD Catherine, BARON Florence, THAPON Jean-Louis (2010). Science et technologie de l'œuf . París: Tec & Doc Lavoisier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Clases teòriques. Es realitzaran com a classes expositives per videoconferència. Es valora l'assistència, l'actitud i la participació a les classes. 10 No
Pràctiques de laboratori i de planta pilot Actitud i habilitat en el desenvolupament de les pràctiques. Redacció d'un informe del qual es valora el contingut i el format. Presencial. 20 No
Elaboració i presentació individual d'un tema relacionat amb l'assignatura Es valora l'actitud, la qualitat de la informació recollida, la qualitat de la presentació. Presencial. 15 No
Prova escrita Preguntes curtes sobre els continguts de la matèria, elaboració d'un diagrama de flux d'algun dels productes estudiats, proposat pel professor, i explicacions de totes les etapes. Es valora el grau de consolidació dels coneixements i la consecució dels objectius de l'aprenentatge. Presencial. 50
Visites a empreses Actitud i interès demostrat durant la visita. Elaboració de l'informe. Presencial. 5 No

Qualificació

En les pràctiques de laboratori es valorarà l'actitud i les habilitats.
Als informes i la presentació es valora el contingut i el format, correcció lingüística escrita i oral si escau, adequació de les fonts, cites bibliogràfiques.
A la prova escrita s'avaluaran els coneixements adquirits.
Totes les activitats d'avaluació contribueixen a la qualificació en el % corresponent, la prova escrita ha de tenir una nota mínima de 4 per fer la mitjana, si no s'hi arriba es pot anar a recuperació, d'acord amb la normativa de l'EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistir a les activitats obligatòries, pràctiques de laboratori, seminaris i visites; no lliurar els informes de pràctiques i visites en el perìode establert; o no realitzar la prova escrita, serà considerat com a no presentat

Avaluació única:
En cas que algun estudiant no pugui realitzar l'avaluació continuada es podrà superar l'assignatura a la prova escrita, que comptarà el 100% de la qualificació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories podran ser presencials a l'EPS o virtuals amb la plataforma google meet.
L'horari s'acordarà amb la professora per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions es faran per correu electrònic o a través del moodle.
carmen.carretero@udg.edu

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció animal
 • Bioquímica dels aliments
 • Matèries primeres
 • Microbiologia dels aliments
 • Microbiologia i parasitologia dels aliments
 • Operacions bàsiques d'aliments 1
 • Operacions bàsiques d'aliments 2
 • Tecnologia de processos en les agroindústries
 • Tecnologia dels processos alimentaris

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas necessari totes les activitats es duran a terme a través de videoconferència.
Si no es poden realitzar les visites de manera real, es substituiran per dues sessions de video en les quals s'observaran els processos i la maquinària que s'haurien vist a les empreses.
Les pràctiques de laboratori i planta pilot també seran substituïdes per sessions explicatives amb el suport de videos.

Modificació de l'avaluació:
La presentació dels treballs es farà per videoconferència.
La prova escrita es farà a distància, es podran consultar apunts i altres fonts d'informació. Durant tot el desenvolupament de la prova la professora mantindrà oberta la sessió de google meet per si hi ha algun dubte.

Tutoria i comunicació:
A través de Google Meet amb cita prèvia per correu electrònic.