Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases per al disseny d'indústries agroalimentàries. Termometria. Psicrometria. Fonaments de la transferència de calor. Aïllament tèrmic. Instal·lacions de calor i de fred a la indústria alimentària.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LINO MONTORO MORENO  / JAUME PUIG I BARGUES
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CEi23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria de les indústries agroalimentàries.
 • CEi24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal.lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.

Continguts

1. BASES PER AL DISSENY D'INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

          1.1. Ubicació de les indústries agroalimentàries

          1.2. Urbanització de les parcel·les

          1.3. Distribució i separació de zones en les indústries agroalimentàries

          1.4. Característiques constructives específiques de les indústries agroalimentàries

          1.5. Equips i instal·lacions de les indústries agroalimentàries

          1.6. Serveis i vestidors de les indústries agroalimentàries

          1.7. Neteja de les indústries agroalimentàries

2. INSTAL·LACIONS DE CALOR I FRED

          2.1. Termometria i dilatació

                    2.1.1. Concepte de temperatura

                    2.1.2. Escales termomètriques

                    2.1.3. Mètodes de mesura de les temperatures

                    2.1.4. Dilatació

          2.2. Psicrometria

                    2.2.1. Propietats de l'aire humit

                    2.2.2. Diagrama psicromètric

                    2.2.3. Processos psicromètrics

          2.3. Cicles termodinàmics

                    2.3.1. Definicions preliminars

                    2.3.2. Primer i segon principi de la termodinàmica

                    2.3.3. Diagrama de Clapeyron

                    2.3.4. Cicle de Carnot

                    2.3.5. Diagrama d'Andrews

                    2.3.6. Diagrama entròpic

                    2.3.7. Cicle Rankine

                    2.3.8. Diagrama entàlpic

          2.4. Fonaments de la transferència de calor

                    2.4.1. Mecanismes de transferència de calor

                    2.4.2. Transferència de calor per conducció

                    2.4.3. Transferència de calor per convecció

                    2.4.4. Transferència de calor per radiació

                    2.4.5. Transferència combinada de la calor

          2.5. Aïllament tèrmic

                    2.5.1. Materials aïllants

                    2.5.2. Càlcul del gruix d'aïllant fixant el flux de calor

                    2.5.3. Càlcul del gruix econòmic d'aïllant

          2.6. Producció de calor

                    2.6.1. Combustió

                    2.6.2. Combustibles

                    2.6.3. Generadors de calor: calderes i cremadors

                    2.6.4. Càlcul de les necessitats de calor en indústries agroalimentàries

          2.7. Producció de fred

                    2.7.1. Sistemes de generació de fred

                    2.7.2. Cicles de refrigeració i diagrama de Mollier

                    2.7.3. Màquines frigorífiques

                    2.7.4. Fluids refrigerants

                    2.7.5. Aparells i equips auxiliars

                    2.7.6. Càlcul de les necessitats de fred en indústries agroalimentàries

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Classes expositives 30 24 54
Prova d'avaluació 5 16 21
Resolució d'exercicis 15 40 55
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Agüera Soriano, José (DL 2002 ). Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas (5ª ed. act.). Madrid: Ciencia 3. Catàleg
 • Amigo Martín, Pablo (2000 ). Termotecnia : aplicaciones agroindustriales . Barcelona: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Fundamentos de climatización para instaladores e ingenieros recién titulados (DL 2010 ). Madrid: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. Catàleg
 • Casp Vanaclocha, Ana (2005 ). Diseño de industrias agroalimentarias . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Curso de ingeniería del frío (1993 ) (2ª ed., ampl. y corr.). Madrid: Madrid Vicente. Catàleg
 • Ginés i Gibert, Francisco (DL 1996|e(Girona : |fGrafis & Sant) ). Transmisión, combustión, calderas, quemadores, sistemas decalefacción, preparación de agua caliente sanitaria . [S.l.]: Termoclub. Catàleg
 • Lelieveld, H. L. M. (2003 ). Hygiene in food processing . Cambridge: Woodhead. Catàleg
 • López Gómez, Antonio (1990 ). Diseño de industrias agroalimentarias . Madrid: A. Madrid Vicente. Catàleg
 • López Gómez, Antonio (1994 ). Las Instalaciones frigoríficas en las industrias agroalimentarias : manual de diseño . Madrid: Madrid Vicente. Catàleg
 • Melgarejo Moreno, Pablo (2000 ). Cámaras frigoríficas y túneles de enfriamiento rápido . Madrid: AMV Ediciones :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Márquez Martínez, Manuel (DL 1989 ). Combustión y quemadores . Barcelona: Marcombo Boixareu. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Anàlisi i experimentació sobre equips de proves i posterior lliurament d'un informe. S'avalua la correcció i la claredat en l'exposició dels resultats, el treball i l'actitud al laboratori. Activitat d'avaluació no presencial i no recuperable. 25
Prova escrita 1 Prova d'avaluació continuada presencial que es es realitzarà a finals d'octubre en la franja de proves d'avaluació continuada. Aquesta prova consistirà en qüestions i problemes dels temes 1, 2.1 i 2.2. Aquesta prova és alliberadora d'aquests continguts si la qualificació és igual o superior a 5. En cas contrari, aquesta prova es pot recuperar en l'horari de realització de la prova escrita 3 i en la prova final de recuperació de l'assignatura.
Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats.
25
Prova escrita 2 Prova d'avaluació continuada presencial que es es realitzarà a finals de novembre-primers de desembre en la franja de proves d'avaluació continuada. Aquesta prova consistirà en qüestions i problemes dels temes 2.3, 2.4 i 2.5. Aquesta prova és alliberadora d'aquests continguts si la qualificació és igual o superior a 5. En cas contrari, aquesta prova es pot recuperar en l'horari de realització de la prova escrita 3 i en la prova final de recuperació de l'assignatura.
Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats.
25
Prova escrita 3 Prova d'avaluació presencial que es es realitzarà en l'horari assignat dins el període d'exàmens. Aquesta prova consistirà en qüestions i problemes dels temes 2.6 i 2.7. Aquesta prova és alliberadora d'aquests continguts si la qualificació és igual o superior a 5. En cas contrari, aquesta prova es pot recuperar en la prova final de recuperació de l'assignatura.
Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats.
25

Qualificació

La qualificació global de l'assignatura s'obté de la realització de 3 proves escrites (25% de la nota cadascuna d'elles) i de l'avaluació dels informes de les pràctiques (25% de la nota).

Per a superar l'assignatura cal obtingut una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en totes les proves escrites i que la qualificació global sigui superior o igual a 5. En el cas de no superar la puntuació mínima requerida en les proves escrites, la nota final de l'assignatura correspondrà a la mitjana de les qualificacions de les proves no superades.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a la recuperació final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Estructures
 • Física 1
 • Física 2
 • Hidràulica i Electrotècnia
 • Projectes
 • Química