Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Sistemes integrals de control de qualitat de productes i procés: BRC, IFS, GFSI, etc. Traçabilitat. Principis i requisits generals en matèria de d'higiene i seguretat alimentària. Legislació. Procediments d’autocontrol de la producció, transformació i distribució d’aliments basats en els principis de l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORS PARES OLIVA  / XAVIER PUIGVERT COLOMER  / MARC RUBIO CELORIO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CEi21 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i tecnologia dels aliments.
 • CEi22 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

Continguts

1. GESTIÓ DE LA QUALITAT

          1.1. Concepte de Qualitat: Qualitat Total

          1.2. Qualitat dels productes agroalimentaris: Factors de Qualitat

          1.3. Gestió de la Qualitat

          1.4. Traçabilitat a l'indústria alimentària

          1.5. Control estadístic dels processos de Qualitat

          1.6. Estàndards de Qualitat utilitzats en les indústries alimentàries en diferents països

                    1.6.1. A nivell Internacional (ISO 22000:2005)

                    1.6.2. A nivell UE (BRC, IFS, ..)

                    1.6.3. A Nivell EEUU (SQF)

          1.7. Certificació de la Qualitat de les empreses agroalimentàries. Auditories

2. SEGURETAT ALIMENTÀRIA

          2.1. Principis fonamentals de Seguretat Alimentària

          2.2. Sistemes d’autocontrol.

          2.3. Perills biològics de la cadena alimentària.

          2.4. Perills químics de la cadena alimentària.

          2.5. Reaccions adverses a aliments o components dels aliments.

          2.6. Autorització i comercialització de nous aliments i ingredients alimentaris.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3 0 3
Sessió expositiva 26 47 73
Sessió participativa 15 25 40
Sessió pràctica 10 5 15
Sortida de camp 4 0 4
Treball en equip 5 10 15
Total 63 87 150

Bibliografia

 • Cugat i Pujol, Glòria (2004 ). L'Autocontrol als establiments alimentaris : guia per a l'aplicació de l'autocontrol basat en el Sistema d'Anàliside Perills i Punts de Control Crític . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Catàleg
 • Lelieveld, H. L. M. (2003 ). Hygiene in food processing . Cambridge: Woodhead. Catàleg
 • Mata i Albert, Eduard (2007 ). La Seguretat alimentària a Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Agència Catalana deSeguretat Alimentària. Catàleg
 • Mortimore, Sara (2013 ). HACCP : a practical approach (3rd ed.). London, [etc.]: Springer. Catàleg
 • Serra Belenger, Juan A (2004 ). Gestión de calidad en las pymes agroalimentarias . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia Dept. Tecnología de Alimentos. Catàleg
 • Wallace, Carol (2011 ). Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain . Aimes, Iowa: Blackwell. Catàleg
 • Management of food safety based on HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - requirements for a management system for food producing organizations and their suppliers : Danish standard = styring af fodevaresikkerhed efter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - krav til ledelsessystem for fodevarevirksomheder og deres leverandorer : Dansk Standard (2002 ) (2nd ed.). Charlottenlund: Danish Standards Association. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques aula informàtica (Gestió Qualitat) Exercicis i demostració d'habilitats. Activitat no recuperable. 20
Pràctiques d'aula (Seguretat Alimentària) Exercicis pràctics i seminari Seguretat Alimentària. Activitat no recuperable. 10
Treball de grup Presentació, estructura i continguts. Adequació de les fonts d'informació utilitzades. Activitat no recuperable. 10
Prova escrita Demostració coneixements teòrics i pràctics (exercicis d'aula, informàtica, visita,...). Activitat recuperable. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes:

NFA = Nota examen (60%)+ Nota pràctiques Gestió de la Qualitat (20%)+ Nota de Pràctiques Seguretat Alimentària (exercicis i informes) (10%) + Nota Treball en grup (10%)

Es faran dos exàmens parcials eliminatoris al final dels dos blocs de l'assignatura: (1) Gestió de la Qualitat i (2) Seguretat alimentària. Per eliminar la matèria cal supercar els exàmens amb una nota minima de 5.
L'examen final es considera recuperació. S'haurà de fer només la part no eliminada i s'exigirà una nota minima de 5 a cadascun dels blocs.
Aquest examen també dóna opció a millorar nota als estudiants que tinguin aprovats els examens parcials.

Les pràctiques no són recuperables.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza la prova escrita.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria i disseny de les agroindústries
 • Estadística i informàtica
 • Microbiologia dels aliments