Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ANGELS PELACH SERRA  / MARTA VERDAGUER PLANAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT04 Treballar en equip
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE11 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
 • CEi21 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i tecnologia dels aliments.
 • CEi22 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

Continguts

1. Visió global de les operacions bàsiques en la indústria alimentària

          1.1. Descripció i classificació de les operacions bàsiques

          1.2. Exemples en la indústria alimentària

2. Introducció als càlculs en enginyeria de processos

          2.1. Conceptes bàsics

          2.2. Metodologia per a la resolució de problemes

3. Balanços de matèria i energia

          3.1. Tipus de processos

          3.2. Tipus de balanços

          3.3. Balanços de matèria

          3.4. Balanços d'energia

4. Bescanvi de calor en estat estacionari

          4.1. Mecanismes de transmissió de calor

          4.2. Correlacions pels càlculs dels coeficients individuals de convecció

          4.3. Mecanismes combinats de transmissió de calor

          4.4. Bescanviadors de calor

          4.5. Condensació

          4.6. Ebullició

5. Bescanvi de calor en estat no estacionari

          5.1. Escalfament/refredament de sòlids

          5.2. Escalfament/refredament de líquids

6. Processos tèrmics de conservació i transformació

          6.1. Conservació d'aliments en fred

          6.2. Evaporació

7. Pràctiques de laboratori

          7.1. Balanç de matèria en estat no estacionari

          7.2. Balanç d'energia en estat no estacionari

          7.3. Bescanvi de calor en estat estacionari

          7.4. Determinació de la conductivitat tèrmica d'aliments en llauna

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 20 48
Classes pràctiques 10 8 18
Prova d'avaluació 4 24 28
Resolució d'exercicis 16 40 56
Total 58 92 150

Bibliografia

 • Aguado Alonso, José (DL 1999-2002 ). Ingeniería de la industria alimentaria . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • R.L. Earle with M.D. Earle (2004). Unit Operations in Food Processing, Web Edition, 2004.. . Recuperat , a http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/about.htm#copyright
 • McCabe, Warren L (cop. 2007 ). Operaciones unitarias en ingeniería química (7ª ed.). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
 • Berk, Zeki (2009 ). Food process engineering and technology (1st ed). Boston ; [etc.]: Academic. Recuperat 11-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123736604 Catàleg
 • Hermida Bun, José Ramón (2000 ). Fundamentos de ingeniería de procesos agroalimentarios . Madrid: Mundi-Prensa :A. Madrid Vicente. Catàleg
 • Valiente Barderas, Antonio (cop. 2001 ). Problemas de balance de materia y energía en la industria alimentaria (2ª ed.). México [etc]: Limusa Noriega. Catàleg
 • Casal Fàbrega, Joaquim Clotet, Ramon (1995 ). Operacions unitàries de la indústria alimentària . Barcelona: Societat Catalana de Tecnologia. Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (1990 ). Fundamentals of heat and mass transfer (3rd ed.). New York [etc.]: Johan Wiley & Sons. Catàleg
 • Earle, R.L (1987 ). Ingeniería de los alimentos : las operaciones básicas delprocesado de los alimentos (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Raventós Santamaria, Mercè (2005 ). Tecnologia de fluids alimentaris. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 11-07-2012, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=CT010XXX Catàleg
 • Levenspiel, Octave (1993 ). Flujo de fluidos e intercambio de calor . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Casal Fàbrega, Joaquim Clotet, Ramon (1995 ). Operacions unitàries de la indústria alimentària . Barcelona: Societat Catalana de Tecnologia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori Es valora la preparació prèvia de la pràctica que s'ha de dur a terme al laboratori, el treball de laboratori i la presentació i discussió dels resultats obtinguts 10
Prova de pràctiques de laboratori Es valora la comprensió dels fonaments bàsics i muntatges experimentals de les pràctiques realitzades 10
Prova d'avaluació 1 (PAC 1) Es valora l'assimilació per part de l'estudiant dels balanços de matèria i energia aplicats a casos pràctics diferents dels realitzats a classe. Aquesta prova no elimina matèria 20
Prova final Prova de resolució de problemes pràctics que engloben la totalitat del que s'ha après a l'assignatura i permet veure la capacitat de l'estudiant d'afrontar noves situacions i aplicar els coneixements per a resoldre-les 60

Qualificació

La prova d'avaluació continuada (PAC 1) no elimina matèria. És una activitat d'avaluació presencial, obligatòria i no recuperable.

La prova de pràctiques de laboratori que es realitza el mateix dia que la prova final, és una activitat d'avaluació presencial, obligatòria i no recuperable.

La prova final és una activitat d'avaluació presencial, obligatòria i recuperable en el període de recuperacions. Per tenir dret a recuperar aquesta prova caldrà una nota mínima de 3/10 en la qualificació final de l’assignatura, tal com especifica el Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'Escola Politècnica Superior.

Un “no presentat” a la PAC 1 o a la prova final anul·la la possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Si durant la realització d'una prova individual es detecta intercanvi d’informació, automàticament representarà un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan:
- l'assistència a pràctiques sigui inferior al 80%.
- no s'assisteixi a la prova d'avaluació continuada (PAC1).
- no s'assisteixi a la prova final

Assignatures recomanades

 • Física 1
 • Física 2
 • Matemàtiques 2