Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Paisatge i medi natural. Enginyeria de la restauració del medi natural.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SANTIAGO GABRIEL ANDRES ROURICH  / MIQUEL DURAN ROS  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / FRANCISCO RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
  • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.
  • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
  • CEe26 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del reg. Construccions agropecuàries. Instal.lacions per a la salut i el benestar animal.

Continguts

1. Introducció. Normatives. Paisatge i medi ambient.

2. Restauració de sòls

          2.1. Processos de degradació i erosió. Metodologies d'avaluació i actuació.

          2.2. Processos de contaminació i de sanejament de sòls. Metodologies d'avaluació i actuació.

3. Enginyeria i obres hidràuliques. Hidrologia superficial i subterrània.

          3.1. Aigües superficials. Precipitacions: caracterització i elecció de la precipitació crítica. Escolament: hidrogrames i càlcul. Drenatge superficial: criteris de disseny i càlcul, materials i execució de les obres.

          3.2. Aigües subterrànies. Aqüífers: tipologia, paràmetres hidrogeològics.

4. Enginyeria del paisatge.

          4.1. Estabilització de talussos. Tècniques amb material inert. Tècniques de bioenginyeria. Materials. Maquinària. Procés executiu.

          4.2. Disseny de terrasses. Informació prèvia. Paràmetres de càlcul: espaiament, longitud, pendent. Procés executiu.

5. Material vegetal per a la restauració

          5.1. Espècies vegetals. Tècniques de revegetació. Espècies invasives. Avaluació de la regeneració.

          5.2. Restauració del paisatge. Fragmentació del paisatge. Paisatge agrari. Models de restauració del paisatge i la seva repercussió. Bioremediació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 0 17,00
Sessió expositiva 6,00 35,00 21,00 62,00
Sessió pràctica 6,00 10,00 6,00 22,00
Sortida de camp 9,00 0 0 9,00
Total 23,00 75,00 27,00 125

Bibliografia

  • Ayala Carcedo, F. J. (1987). Manual de ingeniería de taludes . Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
  • Gray, Donald H (1995 ). Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization : a practical guide for erosion control . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
  • López Jimeno, Carlos (2002 ). Manual de estabilización y revegetación de taludes . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
  • Porta i Casanellas, Jaume (2014). Edafología : (3ª ed. rev. ampl.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
  • Vicente Fernández, Arturo (DL 2001 ). Manual de geosintéticos en la construcción de muros y terraplenes . Madrid: U.D. Proyectos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Informe de les pràctiques: parts rehabilitació de sòls i enginyeria del paisatge Es valorarà la presentació i justificació de la solució adoptada. Activitat no recuperable. Es valorarà d'acord amb el percentatges: restauració de sòls (10%), enginyeria del paisatge (10%). 20 No
Informe de les visites: part enginyeria del paisatge i material vegetal per la restauració Es valorarà la correcció en la descripció de les instal·lacions/obres visitades, els comentaris crítics i les propostes de millora. Es valorarà d'acord amb els percentatges: enginyeria del paisatge (10%) i material vegetal per la restauració (10%). Activitat no recuperable. 20 No
Examen final de l'assignatura Examen final de tots els continguts de l'assignatura. Es valorarà el domini de la matèria que demostri l'estudiant, així com la correcció i la coherència en la resolució dels problemes plantejats. Durant el curs es desenvoluparan els examens de les parts: restauració de sòls (15%), enginyeria i obres hidràuliques i enginyeria del paisatge (30%), material vegetal per la restauració (15%), que seran alliberatòris i recuperables en l'examen final. 60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura s'obté de l'avaluació dels informes de les pràctiques (20%), els informes de les visites (20%) i de l'examen final (60%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació

Avaluació única:
Els estudiants que hagin sol·licitat l'avaluació única seguint el procediment establert per l'EPS i se'ls hagi autoritzat aquesta opció, hauran de realitzar un examen final de tots els continguts vistos durant el curs, incloent-hi la teoria, els problemes, visites tècniques i pràctiques informàtiques.

A més a més, cal que hagi participat a totes les activitats pràctiques de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en cadascuna de les parts (rehabilitació de sòls, enginyeria i obres hidràuliques i enginyeria del paisatge, material vegetal per la restauració). També és necessari haver presentat els informes de pràctiques i visites i haver assistit a totes les sessions pràctiques, visites i seminaris.

En cas de no acomplir els criteris exigits per superar l'assignatura, la puntuació de la mateixa s'obtindrà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre que aquesta sigui inferior a 5, en cas contrari la nota serà 4.

Tutoria

L'estudiantat que vulgui concertar una tutoria individual o en grup, cal que contacti amb el professorat per correu electrònic. S'establirà, en aquest cas, data, hora i modalitat de la tutoria (presencial o telemàtica).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat serà via correu electrònic, missatgeria de Moodle i el fòrum d'avisos i notícies.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que la presencialitat prevista (40 %) passi a ser un 0 %. Les activitats es veuran modificades segons:

-L'activitat pràctica de rehabilitació de sòls serà substituida per una sessió telemàtica de casos pràctics de rehabilitació de sòls (rehabilitació dels sòls de la pedrera Rubau (Sarrià de Ter); Desurbanització i rehabilitació dels sòls de la maresma de La Pletera (L'Estartit-Torroella de Montgrí)).

-L'activitat visita d'enginyeria del paisatge serà substituïda per una sessió telemàtica de casos pràctics de Projectes de restauració ambiental.

-L'activitat visita de productors de material vegetal per la restauració serà substituïda per una sessió telemàtica del cas pràctic sobre la restauració i revegetació de “La Font de la Beca i Camí de Can Biosca, Parc Natural de la Serra de Collserola ( Sant Just Desvern)”. L'activitat de maneig de catàlegs comercials de vivers especialitzats en producció d'espècies vegetals per a la restauració paisatgística a Catalunya es mantindrà en els dos escenaris.Modificació de l'avaluació:
Si les activitats s'han de desenvolupar amb modalitat 0 % presencial, aquestes es veuran modificades segons el descrit a l'apartat anterior i mantindran les ponderacions inicials establertes.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es mantindrà essent el correu electrònic la via preferent i, establint el Google Meet l'eina d'ús prioritari.