Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estructura productiva del sector boví. Races. Reproducció. Planificació de la producció. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS BOSCH PUIG
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CEe21 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Tecnologies de la producció animal
 • CEe22 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Anatomia animal. Fisiologia animal. Sistemes de producció, protecció i explotació animal. Tècniques de producció animal. Genètica i millora animal.
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
 • CEe26 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del reg. Construccions agropecuàries. Instal.lacions per a la salut i el benestar animal.

Continguts

1. BESTIAR BOVÍ

          1.1. Sector boví.

          1.2. Estructura productiva. Tipologia explotacions.

          1.3. Races bovines i aptitud. Races de llet, races de carn i races mixtes.

          1.4. Producció de boví de carn.

                    1.4.1. Lactància de vedells. Deslletament.

                    1.4.2. Producció de carn. Carn blanca. Carn rosada. Carn vermella.

                    1.4.3. Dimensionament i instal.lacions en producció de carn rosada.

                    1.4.4. Paràmetres tècnics.

                    1.4.5. Maneig.

                    1.4.6. Higiene a les explotacions de remugants i patologia més comuna. Plagues en les explotacions ramaderes i el seu control. Mesures de bioseguretat. Registres i documentació.

                    1.4.7. Racionament.

                    1.4.8. Canal bovina. Escorxadors.

          1.5. Producció de boví de llet.

                    1.5.1. Paràmetres tècnics.

                    1.5.2. Maneig diferents sistemes explotació.

                    1.5.3. Dimensionament i instal.lacions.

                    1.5.4. Higiene i patologia més comuna. Control de plagues. Traçabilitat.

                    1.5.5. Racionament.

                    1.5.6. Producció de llet crua.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 9 17
Classes expositives 16 10 26
Classes pràctiques 6 8 14
Prova d'avaluació 2 16 18
Resolució d'exercicis 6 12 18
Sortida de camp 14 18 32
Total 52 73 125

Bibliografia

 • Bach, Alex (DL 2002 ). Manual de racionamiento para el vacuno lechero . [Zaragoza]: Servet. Catàleg
 • Buxadé Carbó, Carlos . El Ordeño en el ganado vacuno : aspectos claves . Madrid [etc.],|cEdiciones Mundi-Prensa,|c2002: . Catàleg
 • Rebhun, William C (1999 ). Enfermedades del ganado vacuno lechero . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Blowey, R. W (DL 1998 ). Control de la mastitis en granjas de vacuno de leche : guía ilustrada y práctica . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Buxadé Carbó, Carlos (1998 ). Vacuno de carne : aspectos clave (2ª ed.). Madrid [etc.]: Ediciones Mundi-Prensa. Catàleg
 • Buxadé Carbó, Carlos (1997 ). Vacuno de leche : aspectos claves . Madrid [etc.]: Ediciones Mundi-Prensa. Catàleg
 • Blowey, R. W (DL 1992 ). Atlas en color de patología del ganado vacuno . Madrid, [etc.]: Interamericana :McGraw-Hill. Catàleg
 • Peters, P.J.H (DL 1991 ). Reproducción del ganado vacuno . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Schrag, Ludwig (1989 ). Enfermedades del vacuno en explotación intensiva : diagnóstico, profilaxis y tratamiento de las principalesenfermedades en el establo de ganado vacuno . Barcelona: Grünland. Catàleg
 • Blas Beorlegui, Carlos de (1983 ). Producción extensiva de vacuno . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Perry, Tilden Wayne (DL 1990 ). Alimentación y nutrición del ganado vacuno para carne . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Torrent Molleví, Mateo (DL 1990 ). La Vaca de leche y el ternero de carne . Barcelona: Aedos. Catàleg
 • Viñas Borrell, Luis (D.L. 1982 ). Principales enfermedades del ternero en cria intensiva . [Barcelona: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis]. Catàleg
 • Chamberlain, A. T (DL 2002 ). Alimentación de la vaca lechera . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Álvarez Nogal, Pedro José (2000 ). Estado de engrasamiento y productividad en la vaca lechera. [León]: Universidad de León. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució i dimensionament d'una explotació de vedells d'engreix Entrega problema dimensionament vedells engreix 10
Resolució del dimensionament d'una granja de vaques lleteres Entrega exercici dimensionament granja vaques lleteres 10
Visites explotacions remugants Assistència a les visites. Presentació informe visites. Debat a classe sobre les visites. 20
Racionament remugants Assistència a les pràctiques i entrega informes 10
Examen final Examen assignatura 50

Qualificació

Al llarg del curs es realitzaran 2 exercicis de dimensionament de granges (10% de la nota cadascun), 4 visites amb redacció d'informes i comentaris a classe (20% de la nota), pràctiques de racionament i entrega informes (10% de la nota).

Es realitzarà un examen final de l'assignatura que contribuirà a la nota final un 50%

Totes les activitats són no recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Alimentació animal
 • Bases tecnològiques de la producció animal
 • Fisiologia i genètica animal
 • Produccions ramaderes alternatives