Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases i tècniques per a la producció de cultius sota la normativa de producció integrada i ecològica
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CEe23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Tecnologies de la producció vegetal.
 • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Conceptes generals

2. SANITAT VEGETAL EN LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

          2.1. BASES. Evolució de la estratègies de control. Factors econòmics. Bases ecològiques. Bases toxicològiques. Avaluació del risc. Marc legal.

          2.2. MÈTODES I ESTRATÈGIES DE CONTROL. Introducció. Control legal. Control cultural. Control biològic. Control Bioracional. Trampes. Control autocida. Mètodes genètics. Control químic (productes d'origen natural, microbià i altres). Maneig de plagues i malalties. Maneig de males herbes.

3. SANITAT VEGETAL EN PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

          3.1. MARC LEGAL. Marc Legal. Productes fitosanitaris. Mitjans de defensa fitosanitaris.Substàncies bàsiques.

          3.2. MANEIG DE PLAGUES. Teoria Ecològica. Entomòfags depredadors. Entomòfags Parasitoides. Entompatògens. Infraestructures ecològiques.

          3.3. MANEIG DE MALALTIES. Malalties de la part aèria. Malalties del sòl.

          3.4. MANEIG DE PLANTES INFESTANTS.Introducció.Mètodes de pre-emergència. Mètodes post-emergència. Altres mètodes.

4. MANEIG AGRONÒMIC EN PRODUCCIÓ INTEGRADA

          4.1. Marc normatiu

          4.2. Maneig agronòmic dels cultius

          4.3. Fertilització i Reg

          4.4. Collita i Conservació

5. MANEIG AGRONÒMIC EN PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

          5.1. Bases de la producció ecològica

          5.2. Maneig del sòl i fertilització.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 30 30
Prova d'avaluació 3 22 25
Sessió expositiva 30 20 50
Sessió pràctica 10 0 10
Sortida de camp 10 0 10
Total 53 72 125

Bibliografia

 • Agrios, George N (2005 ). Plant pathology (5th ed). Burlington [etc.]: Elsevier Academic Press. Catàleg
 • Coscolla, Ramón (DL 2004 ). Introducción a la protección integrada . Valencia: M. V. Phytoma-España. Catàleg
 • Jiménez Díaz, R. M. (1998 ). Agricultura sostenible . [Madrid]: Mundi-Prensa :Agrofuturo :Life. Catàleg
 • Jiménez Díaz, R. M (2010 ). Enfermedades de las plantas causadas por hongos y oomicetos Naturaleza y control integrado . Valencia: Sociedad Española de Fitopatología. Catàleg
 • Pedigo, Larry P (cop. 2002 ). Entomology and pest management (4th ed). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informe de pràctiques i visites Capacitat d'elaboració i exposició de coneixements. No recuperable. No s'acceptaran fora del termini de lliurament. No presencial. 25
Memòria escrita del treball Capacitat d'elaboració i exposició de coneixements. No recuperable. No s'acceptaran fora del termini de lliurament.No presencial. 25
Proves escrites Correcció de les respostes i les solucions aportades. Activitat recuperable. 50

Qualificació

L'avaluació continuada correspon als informes de les visites i pràctiques i el treball de curs (50%).
La nota final correspondrà a la mitjana de les qualificacions obtingudes en l'avaluació continuada (50%) i de l’examen final (50%).
Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitats d'avaluació continuada que són d'assistència obligatòria i no recuperables, obtenir com a mínim 5/10 en la prova escrita i que la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables (nota global de l'assignatura) sigui superior a 5.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar les activitats recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es posarà en el cas que un estudiant no assiteixi a un mínim del 80% de les sessions de pràctiques de laboratori o visites i/o no realitzi un mínim del 50% de les activitats d'avaluació continuada

Observacions

Crèdits en protecció vegetal, entomologia agrícola, patologia vegetal i malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues : 3 crèdits.
Aquests crèdits corresponen a: 1,5 crèdits de Teoria i pràctiques aula i 1,5 crèdits de Pràctiques de camp i visites

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 2
 • Ecologia i enginyeria ambiental
 • Protecció vegetal