Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Regs
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
 • CEe26 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del reg. Construccions agropecuàries. Instal.lacions per a la salut i el benestar animal.

Continguts

1. RECURSOS HÍDRICS I AGRICULTURA

2. FONAMENTS HIDROLÒGICS DEL REG

          2.1. L'aigua en el sòl

          2.2. Demanda d'aigua de reg

3. MÈTODES I SISTEMES DE REG

          3.1. Introducció al reg

          3.2. Reg per superficie

          3.3. Reg per aspersió

          3.4. Reg localitzat

4. MESURA I CONTROL EN ELS SISTEMES DE REG

          4.1. Hidrometria

          4.2. Automatització i control en els sistemes de reg

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 12 16
Elaboració individual de treballs 2 8 10
Resolució d'exercicis 12 36 48
Sessió expositiva 30 30 60
Sessió pràctica 12 4 16
Total 60 90 150

Bibliografia

 • De Paco J.L. (1992). Fundamentos del cálculo hidráulico en los sistemas de riego y drenaje. Mundi-Prensa, IRYDA.
 • Doorenbos J.; Pruitt W.O. (1988). Las necesidades de agua de los cultivos. FAO. Catàleg
 • Doorembos J.; Kassam A.H. (1979). Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos. FAO. Catàleg
 • Faci j.M.; Playán E. (1994). Principios básicos del riego por superficie. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 • Fuentes Yagüe J.L. (1992). Técnicas de riego. IRYDA. Catàleg
 • James L.R. (1993). Principles of farm irrigation system design. Krieger Publishing Company. Catàleg
 • Jury W.A.; Gardner W.R.; Gardner W.H. (1991). Soil physics. John Wiley&Sons, Inc.. Catàleg
 • Keller J.; Bliesner R.D. (1990). Sprinkle and trickle irrigation. Van Nostrand Reinhold. Catàleg
 • Lamm F.R.; Ayars J.E.; Nakayama F.S. Edit. (2007). Microriigation for crop prooduction. Design, Operation and Management. Elsevier. Catàleg
 • Luján J. (1992). Eficiencia del riego. CEDEX. Catàleg
 • Martín de Santa Olalla, F.; López P.; Calera A. (2005). Agua y Agronomía. Mundi-Prensa. Catàleg
 • Pizarro F. (1987). Riegos localizados de alta frecuencia. Mundi-Prensa. Catàleg
 • Porta J.; López-Acevedo M.; Roquero C. (1999). Edafología para la agricultura y el medio ambiente. Mundi-Prensa. Catàleg
 • Rieul L. Coord. (1990). Irrigation, Guide pratique. Cemagref, CEP France Agricole, RNED-HA. Catàleg
 • Rodrigo J.; Hernández Abreu J.M.; Pérez Regalado A.; González Hernández J.F. (1992). Riego localizado. Mundi-Prensa, IRYDA, CENTER. Catàleg
 • Ruiz Canales A.; Molina J.M. Edit. (2010). Automatización y telecontrol en los sistemas de riego. Marcombo, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia. Catàleg
 • Tarjuelo j.M. (1995). El riego por aspersión y su tecnología. Mundi-Prensa. Catàleg
 • Vermeiren L.; Jobling G.A. (1986). Riego localizado. FAO. Catàleg
 • Walker (2003). Simulación, diseño y evaluación de riego por superficie, SIRMOD. Utah State University. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informe avaluació sistema de reg Cas pràctic en el qual l'estudiant haurà d'obtenir una serie de dades a camp, elaborar-les i analitzar-les a gabinet i presentar-les en un informe tècnic. Es valorarà la qualitat de les mesures efectuades, l'anàlisi dels resultats obtinguts i la correcció de l'informe presentat. Activitat no recuperable. 10
Examen final de l'assignatura Examen final de tots els continguts de l'assignatura, consistent en qüestions i problemes. Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats. Activitat recuperable en el període de recuperacions. 90

Qualificació

Per a superar l'assignatura cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en l'examen final.

L'avaluació continuada (informe) només es tindrà en compte si contribueix a millorar la nota de l'examen final, valent en aquest cas un 10% de la nota.

Per poder tenir dret a l'examen de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10, segons Normativa EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no entrega l'informe i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 2
 • Fitotècnia
 • Geologia, edafologia i climatologia
 • Hidràulica i Electrotècnia
 • Topografia i SIG