Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Mecanització agrària
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD ARBAT PUJOLRAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (2%), Francès (3%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
 • CEe26 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del reg. Construccions agropecuàries. Instal.lacions per a la salut i el benestar animal.

Continguts

1. Introducció

          1.1. La mecanització agrària: Història, evolució, interès i tendències actuals

          1.2. Principis de l'agricultura de precisió

2. El tractor agrícola

          2.1. Tipus de tractors

          2.2. El motor diesel

          2.3. Caracterització del funcionament d'un motor: Corbes característiques

          2.4. Transmissió, sistema hidràulic i presa de força

          2.5. Acoblament d'eines

3. Selecció i substitució d'equips

          3.1. Capacitat de treball

          3.2. Determinación de la potència necessària

          3.3. Determinació dels costos d'utilització

          3.4. Criteris de selecció de la maquinària

4. Anàlisi del conjunt sòl vehicle

          4.1. Components de la potència d'un tractor

          4.2. Compactació del sòl pel pas de maquinària

5. Maquinària agrícola

          5.1. Maquinària per a la preparació del sòl

          5.2. Maquinària per l'adobat

          5.3. Maquinària per a la sembra

          5.4. Maquinària per el tractament de conreus

          5.5. Maquinària per a la recol·lecció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 37 41
Classes expositives 26 18 44
Classes participatives 1 5 6
Classes pràctiques 5 1 6
Prova d'avaluació 5 10 15
Resolució d'exercicis 9 17 26
Sortida de camp 10 2 12
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Arnal Atares, Pedro V (1996 ). Tractores y motores agrícolas (3ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónSecretaria General Técnica :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Boto Fidalgo, Juan Antonio López Díez, Javier (2006 ). La Mecanización agraria : principios y aplicaciones (2ª ed. rev. y aum). León: la Universidad. Catàleg
 • Carrero, José María (DL 1997 ). Maquinaria para tratamientos fitosanitarios : métodos y aparatos para aplicación de plaguicidas . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónSecretaría General Técnica :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Cédra, Camille (1997 ). Les Matériels de fertilisation et traitement des cultures . Paris: Cemagref. Catàleg
 • Cédra, Camille (1993 ). Les Matériels de travail du sol, semis et plantation . Paris [etc.]: ITCF [etc.]. Catàleg
 • Cédra, Camille (1995 ). Les Matériels de récolte des fourrages, ensilage et distribution . Paris: Cemagref. Catàleg
 • Hénaff, Robert (1990 ). Diccionario tecnológico. Maquinaria, equipos agrícolas : français-English-Deutsch-español-italiano-português (3e éd. rev. et corr.). Paris: CEMAGREGF-DICOVA :La Maison du dictionnaire :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Laguna Blanca, Antonio (1990 ). Maquinaria agrícola : constitución, funcionamiento, regulaciones y cuidados . Madrid: Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Márquez Delgado, Luis (DL 2004 ). Maquinaria agrícola : preparación primaria : trabajo del suelo : siembra, plantación y trasplante : distribución defertilizantes : protección de los cultivos . Madrid: Blake y Helsey España. Catàleg
 • Márquez Delgado, Luis (2012). Tractores agrícolas :. Torrelodones (Madrid): B&H Editores. Catàleg
 • Márquez Delgado, Luis (2014). Maquinaria agrícola para la recolección. Torrelodones, Madrid;: HB Ediciones. Catàleg
 • McKyes, Edward (1989 ). Agricultural engineering soil mechanics . New York: Elsevier. Catàleg
 • Ortiz-Cañavate Puig-Mauri, Jaime (2003 ). Las Máquinas agrícolas y su aplicación (6a ed. rev. y ampl.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Ortiz Cañavate, J. (2012). Tractores técnica y seguridad (2a edición). Madrid: MundiPremsa. Catàleg
 • Srivastava, Ajit K (cop. 1993 ). Engineering principles of agricultural machines . [Michigan]: American Society of Agricultural Engineers. Catàleg
 • Vàzquez Minguela, J (2003). Aplicación de productos fitosanitarios :. Madrid: Ediciones Agrotécnicas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació continuada Proves de temes exposats a classe de teoria i problemes o lectures proposades pel professor. Aquestes proves no són recuperables. 30
Proves de reconeixement de la maquinària agrícola i els seu funcionament Cal que l'estudiant reconeixi les eines agrícoles a través de material audiovisual i en descrigui el seu funcionament. 10
Sortida: Avaluació del lliscament del tractor i mesures de seguretat Informe sobre la pràctica 2
Sortida: Recol·lecció de grans Informe sobre el que s'ha vist a la sortida 2
Sortida: Equips per a tractament dels conreus. Informe del que s'ha vist a les sortida 2
Realització d'un treball relacionat amb els continguts del curs. S'avaluarà la coherència de la solució adoptada. Es presentarà el treball per escrit i oralment davant els companys. No recuperable. 20
Examen Final Realització d'un examen final de teoria i problemes. Activitat no recuperable.
34

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan el promig de les proves d'avaluació continuada i la nota de l'examen sigui igual o superior a 5.
NFA = Nota Proves avaluació Continuada (30%) + Nota de Treball de curs (20%) + Nota de les proves de reconeixement (10%)+ Nota dels informes de la pràctica i les sortides (6%)+ Nota examen final (34%)

L'examen final no és recuperable.

L'assistència a les sortides i pràctiques és obligatoria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Observacions

Crèdits en mecanització (maquinària i equips per a la protecció de cultius) per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues: 0.7 crèdits.

Aquests crèdits corresponen a 0.3 crèdits de Teoria i pràctiques d'aula i 0.4 crèdits de Pràctiques de camp i visites.

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 2
 • Física 1
 • Física 2
 • Hidràulica i Electrotècnia