Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Importància i perspectives del sector. Tècniques de conreu de cultius herbacis. Cereals. Proteaginoses. Oleaginoses. Farratges. Cultius energètics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.

Continguts

1. TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ DE CEREALS. Cereals d'estiu i d'hivern. El conreu del blat, blat de moro i arròs. Altres cereals (blat dur, triticale, ordi, civada, sègol, sorgo i mill). Morfologia. Cicle vegetatiu. Els components del rendiment. Exigències del cultiu. Preparació del sòl. La sembra. El reg. Fertilització. El control d'agents nocius. La collita, conservació, transformació i utilitats.

2. TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ DE OLEOPROTEAGINOSES. El conreu de la soia, colza, gira-sol i pèsols proteaginosos secs. Morfologia. Cicle vegetatiu. Els components del rendiment. Exigències del cultiu. Preparació del sòl. La sembra. El reg. Fertilització. El control d'agents nocius. La collita, conservació, transformació i utilitats.

3. TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ DE FARRATGES. Generalitats de farratges. Cultius farratgers. Farratges d'hivern (cereals d'hivern i raygras). Farratges d'estiu anuals i plurianuals (blat de moro farratger, sorgos farratgers i userda). Prades naturals i sembrades. Valor alimentici dels farratges. Collita i conservació de farratges.

4. TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ DE CULTIUS ENERGÈTICS. Generalitats sobre cultius energètics. Normativa i política sobre cultius energètics en la UE. Espècies conreades com a cultius energètics. Productivitat i costos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 9 9
Anàlisi / estudi de casos 11 5 16
Classes expositives 34 10 44
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 10 20 30
Elaboració de treballs 2 10 12
Exposició dels estudiants 2 8 10
Prova d'avaluació 2 20 22
Sortida de camp 4 2 6
Total 66 84 150

Bibliografia

 • Guerrero García, Andrés (DL 1987 ). Cultivos herbáceos extensivos (4a. ed. rev. y ampl.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Molina Cano, José Luis (1989 ). La Cebada . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Cubero, J.I. Moreno, M.T. (1983 ). Leguminosas de grano . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Cubero, J.I. (1993 ). La Agricultura del siglo XXI . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Besnier Romero, Fernando (1989 ). Semillas : biología y tecnología . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Bigeriego, Fernando (1980 ). Descripción de Variedades de gramineas forrajeras y treboles . Madrid: Minist. de Agricultura. Catàleg
 • Llanos Company, Manuel (1984 ). El Maiz : su cultivo y aprovechamiento . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Duthil, Jean (1980 ). Produccion de forrajes (3ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Pujol i Palol, Miquel (1998 ). Gramíneas : aplicaciones agronómicas . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Weinzierl, Teodoro de ([19..] ). Composición y cultivo de las mezclas de semillas de plantas forrajeras (2ª ed.). Madrid: Dirección General de Agricultura. Catàleg
 • Ventura Mir, Josep. Estat de la situació, tendències i valoració mediambientali tècnica de la utilització de biocombustibles a catalunya. |c2005: . Catàleg
 • Alarcón, Antonio L. (2000 ). Tecnología para cultivos de alto rendimiento . Torre Pacheco, Murcia: Novedades Agrícolas. Catàleg
 • Aliaga Morell, José-Ramón (1986 ). Caracterización morfológica y bioquímica de variedades de arroz cultivadas en España . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Catàleg
 • Brotero (1937 ). La Soja . Madrid: Dirección General de Agricultura. Catàleg
 • García Ruiz, J. Rafael (1985 ). Densidad de plantas y dinámica de autoeliminación en colza(Brassica Napus L.) . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Catàleg
 • Quemada, Miguel (2006 ). Balance de nitrógeno en sistemas de cultivo de cereal de invierno y de maíz en varias regiones españolas . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Catàleg
 • Royo Calpe, Concepción (1992 ). El Triticale : bases para el cultivo y aprovechamiento . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Bernardo, Angeles (1990 ). El Triticale : un cereal de origen citogenético . Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Cañeque Martínez, Vicente (1998 ). Ensilado de forrajes y su empleo en la alimentación de rumiantes . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Linares, Pilar (1996 ). Maquinaria de recolección de forrajes . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónSecretaría General Técnica :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Duthil, Jean (1980 ). Produccion de forrajes (3ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Masip Vilalta, Joan Ollé Marrugat, Francesc Llorca Marqués, Miguel (1999 ). La Alfalfa deshidratada: cultivo, transformación y consumo. Lleida: AIFE :Universitat de Lleida. Catàleg
 • Álvaro Fuentes, Jorge (DL 2003 ). Metodología de la producción de alfalfa en España . Lleida: AIFE. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Altres: participació i respostes orals a classe CORRECCIÓ DE LES RESPOSTES I LES SOLUCIONS APORTADES. Activitat no recuperable. 9
Pràctiques CORRECCIÓ DE LA SOLUCIÓ APORTADA. Activitat no recuperable 10
Informe de visites CAPACITAT D'ELABORACIÓ I EXPOSICIÓ DE CONEIXEMENTS. Activitat no recuperable 5
Memòria escrita del treball CAPACITAT D'ELABORACIÓ I EXPOSICIÓ DE CONEIXEMENTS. Activitat no recuperable. 15
Exposició de treballs CAPACITAT D'ELABORACIÓ I EXPOSICIÓ DE CONEIXEMENTS. Activitat no recuperable. 10
Prova escrita CORRECCIÓ DE LES RESPOSTES I LES SOLUCIONS APORTADES. Activitat recuperable 51

Qualificació

Examen final sobre diferents blocs dels continguts (51% de la nota) i classes participatives i respostes orals a classe(CPiRO) (9% de la nota). Avaluació pràctiques (AP), informes de visitas (IV), presentació de memòria i exposició de treballs (MiET) (40% de la nota: AP 10% + IV 5% + MiET 25%).

Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitas d'avaluació que són d'assistència obligatòria i no recuperables. Caldrà treure més d'un 5 sobre 10 en l'examen per fer mitjana amb les qualificacions del treball, pràctiques-visites i participació i respostes orals a classe.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

L'examen final és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, l'estudiant ha d'haver obtingut una nota mínima de 3/10 en la qualificació final de l'assignatura per tenir dret a recuperar l'examen.

Les classes teòriques són assistencials i sense l'ús de telèfon mòbil.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

La qualificació de "No Presentat" s’obtindrà si no s’assisteix a l’examen final i/o a les sessions pràctiques i visites obligatòries i/o no es realitzen els treballs que s’encarreguin.

Observacions

Crèdits en protecció vegetal, entomologia agrícola, patologia vegetal i malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues : 0,7crèdits.
Aquests crèdits corresponen a: 0,5 crèdits de Teoria i pràctiques aula i 0.2 crèdits de Pràctiques de camp i visites

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 2