Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases i tècniques per la protecció dels cultius dels agents nocius que disminueixen el rendiment i la qualitat dels productes agraris, en el marc de la producció agrària sostenible.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / MIREIA PUIG GARCIA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ VEGETAL

          1.1. INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ VEGETAL: Concepte de Protecció de Cultius. Importància, estat actual i objectius de la Protecció de Cultius. Conceptes de dany, interferència i malaltia. Agents nocius pels cultius. Ciències que integren la Protecció de Cultius. Historia. Agricultura sostenible i protecció vegetal.

2. AGENTS CAUSANTS DE DANYS

          2.1. INTRODUCCIÓ A L’ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA: Característiques generals dels artròpodes. Tipus de danys. Característiques generals dels grups d’interès agrícola: Insectes i àcars.

          2.2. MORFOLOGIA EXTERNA DELS INSECTES: Tegument: estructura, composició, funció. Cap: antenes, ulls i tipus d’aparells bucals. Tòrax: potes, ales i modificacions. Abdomen: apèndixs.

          2.3. ESTRUCTURA INTERNA I FISIOLOGIA DELS INSECTES: Sistema muscular. Sistema nerviós i òrgans dels sentits. Sistema digestiu. Sistema respiratori. Sistema excretor. Sistema secretor (endocrí i exocrí).

          2.4. REPRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS INSECTES: El sistema reproductor del mascle i la femella: estructura i funcions. Tipus de reproducció. Creixement i desenvolupament postembrionari. Morfogènesi: mecanisme i regulació hormonal. Metamorfosi: tipus. Estadis immadurs: larves, nimfes i pupes.

          2.5. ECOLOGIA I CLASSIFICACIÓ DELS INSECTES: Cicle biològic i estacional. Adaptacions estacionals. Polimorfisme. Efecte de l’ambient, conceptes d’integral tèrmica i temps fisiològic. Dinàmica de Poblacions. Regulació de poblacions. Potencial biòtic. Relacions planta-fitòfag. Classificació dels insectes d’interès agrícola.

          2.6. CARACTERÍSTIQUES DELS ÀCARS I ALTRES ORGANISMES SUSCEPTIBLES DE SER PLAGA: Característiques generals. Morfologia externa. Alimentació. Reproducció. Desenvolupament. Biologia i Ecologia. Classificació dels àcars d’interès agrícola. Morfologia externa i biologia de: miriàpodes, crustacis, mol•luscs, aus, mamífers (insectívors, rosegadors i altres).

          2.7. PLAGUES D’INTERÈS AGRÍCOLA: plagues de fruiters, plagues d'olivera i vinya, plagues de cereals i altres conreus extensius, plagues de cultius hortícoles i patata.

3. AGENTS CAUSANTS D’INTERFERÈNCIES

          3.1. MALES HERBES:Concepte de mala herba. Interferència entre les males herbes i els cultius: causes i efectes. Biologia. Característiques ecològiques i dinàmica de poblacions. Classificació de les males herbes. Principals espècies de males herbes.

4. AGENTS CAUSANTS DE MALALTIA

          4.1. INTRODUCCIÓ A LA PATOLOGIA VEGETAL: Objecte de la Patologia Vegetal. Concepte de malaltia i patogen. Malalties infeccioses i no infeccioses. Triangle de la malaltia, descripció dels elements. Símptomes i senyals. Postulats de Koch. Mètodes de mostreig i diagnòstic generals.

          4.2. PATOGÈNIA: Mecanismes d’infecció del patogen. Mecanismes de defensa de la planta. Resistència vegetal. Bases genètiques de la virulència del patogen i de la resistència de les plantes.

          4.3. VIRUS I VIROIDES: Característiques generals dels virus i viroides fitopatògens. Composició i estructura dels virus. Detecció i identificació de virus. Distribució i multiplicació. Transmissió. Simptomatologia. Grups principals.

          4.4. PROCARIOTES FITOPATÒGENS: Característiques generals dels bacteris fitopatògens. Biologia. Detecció i identificació. Simptomatologia i tipus de malalties. Grups de bacteris fitopatògens. Característiques generals d’espiroplasmes i fitoplasmes. Biologia. Detecció i identificació. Simptomatologia. Grups principals.

          4.5. FONGS FITOPATÒGENS: Característiques generals dels fongs fitopatògens. Morfologia, reproducció i estructures reproductores. Biologia. Simptomatologia i tipus de malalties. Detecció i identificació. Classificació i característiques dels principals grups de fongs.

          4.6. NEMATODES FITOPATÒGENS I PLANTES PARÀSITES : Característiques generals dels nematodes fitopatògens. Biologia y ecologia. Cicles vitals. Classificació i descripció dels principals grups. Plantes paràsites de plantes cultivades, tipus i biologia. Grups principals

          4.7. EPIDEMIOLOGIA I CICLE DE LA MALALTIA: Cicle de la malaltia. Concepte d’epidèmia. Elements d’una epidèmia. Concepte d’inòcul: malalties monocícliques i policícliques. Dispersió del patogen. Supervivència del patogen.

          4.8. MALALTIES D’INTERÈS AGRÍCOLA: malalties de fruiters, malalties d'olivera i vinya, malalties de cereals i altres conreus extensius, malalties de cultius hortícoles i patata.

5. MÈTODES DE CONTROL DE PLAGUES, MALALTIES I MALES HERBES

          5.1. INTRODUCCIÓ ALS MÈTODES DE CONTROL: Objectiu del control. Classificació dels mètodes de control. Mètodes legals: quarantena, passaport fitosanitari, altres disposicions legals. Mètodes mecànics: barreres, altres. Mètodes físics: temperatura, solarització. Mètodes culturals: mesures sanitàries, modificació del laboreig, alteració de la data i densitat de sembra, rotació de cultius, altres. Tipus i mecanismes de resistència. Plantes resistents.

          5.2. CONTROL QUÍMIC I. GENERALITATS: Evolució històrica. Generalitats. Formulació. Degradació i residus. Toxicologia. Ecotoxicologia. Legislació. Problemàtica de la utilització de productes químics.

          5.3. CONTROL QUÍMIC II. FUNGICIDES, BACTERICIDES, NEMATICIDES I HERBICIDES: Fungicides i bactericides: mecanisme d’acció. Fungicides inorgànics. Fungicides orgànics: protectius, sistèmics, altres. Bactericides: inorgànics, antibiòtics. Nematicides. Herbicides: classificació, selectivitat i persistència.

          5.4. CONTROL QUÍMIC III. INSECTICIDES, ACARICIDES I ALTRES. INSECTICIDES BIORACIONALS: Insecticides convencionals: Inorgànics y orgànics naturals, orgànics de síntesis (clorats, carbamats, fosforats, piretroides). Acaricides: no específics, convencionals. Helicides, rodenticides, repelents i altres. Insecticides bioracionals: Reguladores del creixement i desenvolupament dels insectes, feromones.

          5.5. CONTROL BIOLÒGIC I. GENERALITATS. CONTROL DE MALALTIES I MALES HERBES: Definició. Mètodes de control biològic: introducció, augment i conservació. Control biològic de malalties: agents i mecanismes d’acció, control de malalties foliars i postcollita, control de patògens del sòl. Control biològic de males herbes: agents i mecanismes d’acció.

          5.6. CONTROL BIOLÒGIC II. CONTROL D’INSECTES I ÀCARS: Fonaments teòrics. Depredadors. Parasitoïdes. Entomopatògens (virus, bacteris, protozous, fongs, nematodes). Producció, formulació i aplicació de los bioinsecticides.

          5.7. RESISTÈNCIA EN EL CONTROL DE PLAGUES, MALALTIES I MALES HERBES: Definició de resistència. Tipus de resistència. Resistència a mètodes químics. Resistència a altres mètodes de control. Problemes derivats del desenvolupament de resistència. Maneig de la resistència.

          5.8. CRITERIS ECONÒMICS DE DECISIÓ: Llindar econòmic de dany: definició, factors que afecten. Llindar econòmic de tractament: definició, factors que afecten. Utilització i limitacions dels paràmetres de decisió econòmica.

          5.9. ESTRATÈGIES DE CONTROL DE PLAGUES, MALALTIES I MALES HERBES: Plagues: conservació, reducció de la població del fitòfag, susceptibilitat del cultiu, estratègia combinada. Malalties: evitació, exclusió, eradicació, protecció, resistència vegetal, teràpia. Bases epidemiològiques del control. Males herbes: període crític, prevenció, eradicació, contenció.

          5.10. MANEIG DE PLAGUES, MALALTIES I MALES HERBES:Historia. Definició. Models de predicció. Sistemes de suport a la presa de decisions. Concepte de maneig integrat. Nivells de complexitat. Producció Integrada: definició, normatives. Agricultura Ecològica: definició, normatives. Agricultura sostenible: definició. Perspectives futures.

6. PROGRAMES DE CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES D'INTERÉS AGRÍCOLA

          6.1. CONTROL DE PLAGUES, MALALTIES I MALES HERBES D’INTERÈS AGRÍCOLA: Fruiters de llavor. Fruiters de pinyol. Fruita seca. Cítrics. Olivera. Vinya. Cereals i altres conreus extensius. Hortícoles i patata.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 34,5 34,5 69
Classes participatives 11,5 6 17,5
Classes pràctiques 14 4 18
Elaboració de treballs 0 20 20
Prova d'avaluació 2 23,5 25,5
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Guide pratique de défense des cultures : reconnaissance des ennemis : notions de protection des cultures (cop. 1990 ) (4e ed). Paris: ACTA :Le Carrousel. Catàleg
 • Agrios, George N (cop. 1995 ). Fitopatologia (2ª ed.). México [etc.]: Uteha. Catàleg
 • Agrios, George N (2005 ). Plant pathology (5th ed). Burlington [etc.]: Elsevier Academic Press. Catàleg
 • Barberá, Claudio (DL 1989 ). Pesticidas agrícolas (4ª ed. revisada y ampliada). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Bovey, R (cop. 1984 ). La Defensa de las plantas cultivadas : tratado práctico de fitopatología y zoología agrícola (2ª ed. rev.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Domínguez García-Tejero, Francisco (DL 1989 ). Plagas y enfermedades de las plantas cultivadas (8ª ed., corregida y actualizada). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • García Marí, Fernando (1989 ). Plagas agrícolas . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Catàleg
 • García Torres, Luis (1991 ). Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria [etc.]. Catàleg
 • Garrido Valero, Marisol Fernández-Quintanilla, César Zaragoza Larios, Carlos (DL 1999 ). Control integrado de las malas hierbas : buenas prácticasagrícolas . [S.n.]: Pythoma España. Catàleg
 • Jacas, Josep Urbaneja, Alberto (DL 2008 ). Control biológico de plagas agrícolas . Valencia: Phytoma. Catàleg
 • Llácer Ill, Gerardo (1996 ). Patología vegetal . [S.l.]: Sociedad Española de Fitopatología. Catàleg
 • Metcalf, Robert L. (cop. 1994 ). Introduction to insect pest management (3rd ed). New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Pedigo, Larry P (cop. 2002 ). Entomology and pest management (4th ed). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg
 • Smith, I.M. (1992 ). Manual de enfermedades de las plantas . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informes de pràctiques. Presentació correcta, idoneïtat de la metodologia utilitzada i aportació de la solució correcta. No recuperable. No s'acceptaran fora del termini de lliurament. No presencial. 20
Programes de control d'agents nocius Idoneïtat de la resolució, metodologia utilitzada i presentació de la documentació.No recuperable. No s'acceptaran fora del termini de lliurament. No presencial. 20
Exàmen teòric Correcció en les respostes i solucions aportades. Activitat recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Presencial. 60

Qualificació

L'avaluació continuada consta dels informes de pràctiques, el treball sobre control d'agents nocius d'un cultiu i els exercicis.

L'avaluació continuada correspon a un 40% de la nota final i l'examen teòric el 60% restant.

Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitats d'avaluació continuada que són d'assistència obligatòria i no recuperables, obtenir com a mínim 5/10 en la prova escrita i que la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables (nota global de l'assignatura) sigui superior a 5.

Existeix la possibilitat de realitzar dues proves eliminatòries de matèria de l'examen final, la primera al finalitzar els blocs 1,2,3 i la segona al finalitzar el bloc 4. En aquests casos serà necessari superar l'examen amb una nota igual o superior al 5.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar les activitats recuperables.

Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es posarà en el cas que un estudiant no assiteixi a un mínim del 80% de les sessions de pràctiques de laboratori/hivernacle i/o no realitzi un mínim del 50% de les activitats d'avaluació continuada

Observacions

Crèdits en protecció vegetal, entomologia agrícola, patologia vegetal i malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues : 6 crèdits.
Aquests crèdits corresponen a: 4,6 crèdits de Teoria i pràctiques aula i 1,6 crèdits de Pràctiques de camp i visites

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 2
 • Biologia
 • Ecologia i enginyeria ambiental