Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coneixement de les eines i les bases teòriques per represenar el territori i els seus elements.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / XAVIER MIQUEL SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CE14 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Aixecaments i replantejaments topogràfics. Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
 • CE17 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. Introducció a Cartografia i Topografia

          1.1. Nocions bàsiques de Geodèsia

          1.2. Nocions bàsiques de Cartografia

          1.3. Lectura de la informació cartogràfica

          1.4. Informació geogràfica digital

          1.5. Fonts cartogràfiques

2. SIG

          2.1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

          2.2. Model de dades Vectorial

          2.3. Model de dades Ràster

          2.4. Models digitals de terreny (MDT) models digitals d’elevacions (MDE)

          2.5. Teledetecció i agricultura de precisió

3. Topografia

          3.1. Instruments Topogràfics

          3.2. Teoria bàsica d’errors

          3.3. Mètodes planimètrics

          3.4. Mètodes altimètrics

          3.5. Aixecament topogràfic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 39 20 59
Classes participatives 19 20 39
Classes pràctiques 9 13 22
Elaboració de treballs 2 18 20
Resolució d'exercicis 2 0 2
Sortida de camp 3 5 8
Total 74 76 150

Bibliografia

 • Martín Morejón, Luis (1991 ). Problemas de topografía . Barcelona: els autors. Catàleg
 • Martín Morejón, Luis (1987-1988 ). Topografía y replanteos . Barcelona: L'autor. Catàleg
 • Domínguez García-Tejero, Francisco (1997 ). Topografía abreviada (12ª ed., rev. y actualizada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Sanjosé Blasco, José Juan de (2009 ). Topografía para estudios de grado : geodesia, cartografía, fotogrametría, topografía (instumentos, métodos y aplicaciones), replanteo, seguridad del topógrafo en el trabajo (2ª ed. ampl. y rev.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Muñoz San Emeterio, Carlos (2005 ). Problemas básicos de topografía : planteados y resueltos . Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Finkelstein, Ellen (cop. 2011 ). AutoCAD 2012 & AutoCAD LT 2012 bible . Indianapolis: Wiley. Catàleg
 • Pérez Navarro, Antoni (2011). Introducción a los sistemas de información geográfica y geotelemática. Editorial UOC.
 • Olaya, Victor (2014). Sistemas de Información Geográfica. . Recuperat , a http://volaya.github.io/libro-sig/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cartografia digital Qualitat dels resultats. Iniciativa demostrada davant les dificultats i capacitat per a la resolució de problemes 10
realització de croquis. Aixecaments topogràfics per itinerari Precisió de la solució. Presa de desicions. 15
GPS, Inventari de camp Qualitat de la solució. 7
SIG vectorial. capacitat de presa de desicions. Qualitat dels resultats. capacitat per interpretar els resultats. 7
SIG Raster capacitat de presa de desicions. Qualitat dels resultats. capacitat per interpretar els resultats. 6
Avaluació i exàmen de l'assignatura Adequació dels resultats, precisió, qualitat. Demostració de coneixements. 40
Realització d'un exercici de síntesi Qualitat i adequació dels resultats. demostració de coneixements. 15

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria:
­Sessions participatives d'aula
­Pràctiques de camp
Entrega del treball de sintesi

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar les activitats d'avaluació i obtenir un 5 o més (sobre 10.) de la part teòrica i pràctica de l'assignatura

Els alumnes que no superin els nivells òptims per avaluació continuada tindran la opció d'un sol exàmen final de les diferents parts pendents en les dates de la convocatòria d'exàmens indicades per la Universitat, prèvia presentació dels exercicis proposats fora de l'horari lectiu. NO hi haurà examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no
realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Observacions

Son recomanables coneixements de CAD, Trigonometria, estadística descriptiva i matemàtiques generals, i representació gràfica.

Assignatures recomanades

 • Estadística i informàtica
 • Expressió Gràfica
 • Matemàtiques 1
 • Matemàtiques 2