Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conceptes generals de Gelogia: minerals i roques. Processos geològics externs Conceptes generals de climatologia : els factors climàtics i la seva importància en l'agricultura. Edafologia: els sòls, les seves principals característiques i funcions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CE06 Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

Continguts

1. Geologia: Conceptes generals. La Terra com a sistema

2. Geologia: La matèria mineral

3. Geologia: Les roques

4. Geologia: Geodinàmica externa

5. Edafologia: Concepte i principals funcions del sòl

6. Edafologia: Factors de formació. Processos de meteorització i edafogènesis

7. Edafologia: Estudi i descripció dels sòls

8. Edafologia: Propietats físiques del sòl

9. Edafologia: Components sòlids: Inorgànics i orgànics del sòl

10. Edafologia: Components fluïds: Aire i Aigua. Moviment i comportament dels fluïds en el sòl

11. Edafologia: Propietats químiques i fisicoquímiques del sòl

12. Edafologia: Introducció a la classificació del sòl: Soil Taxonomy

13. Climatologia: El clima i elements climàtics

14. Climatologia: Estacions agroclimàtiques. Estudis climàtics i aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 20 40
Classes participatives 10 5 15
Classes pràctiques 15 25 40
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 0 20 20
Resolució d'exercicis 10 10 20
Sortida de camp 5 5 10
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Brady, Nyle C (cop. 2008 ). The Nature and properties of soils (14th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. Catàleg
 • Elías Castillo, Francisco Castellví Sentís, Francesc (1996 ). Agrometeorología . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General Técnica :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gisbert, J. M (DL 2002 ). Taxonomía de suelos : (soil taxonomy-99) . Valencia: Editorial de la UPV. Catàleg
 • La Enciclopedia del estudiante (cop. 2005 ). Madrid: Santillana. Catàleg
 • Monroe, James S (cop. 2008 ). Geología : dinámica y evolución de la Tierra (4ª ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Porta i Casanellas, Jaume (2009 ). Introducció a l'edafologIa : ús i protecció de sòls . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Porta Casanellas, Jaume (1999 ). Edafología : para la agricultura y el medio ambiente (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Porta i Casanellas, Jaume (2008 ). Introducción a la edafología. [Madrid]: Mundi-Prensa. Recuperat 30-06-2014, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10227905 Catàleg
 • Russell, E.J (1992 ). Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas segun Russell . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Tarbuck, Edward J (cop. 2005 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Prova individual del seguiment de les pràctiques: Estudi, caracterització i interpretació d'un sòl.
Aquesta activitat no és recuperable.
15
Resolució d'exercicis Persentació per escrit dels problemes/exercicis proposats. 10
Proves escrites Es realitzaran tres proves escrites, d'avaluació individual del seguiment dels continguts.
Cada una es valorarà en un 25% en la nota final
75

Qualificació

Les proves escrites de l'assignatura es podran superar per avaluació continuada o be fent un examen global-final.

Avaluació continuada (75%):
- Tres proves escrites d'avaluació (25% cadascuna).
La nota global de les proves d'avaluació continuada ha d'ésser com a mínim de 5 (sobre 10). Per superar cada una de les proves parcials s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 (sobre 10)

Examen final (75%)
- Prova escrita d'avaluació dels coneixements adquirits. Aquesta prova s'haurà d'aprovar per superar l'assignatura.

A l'examen final s'hi podran presentar els alumnes que hagin superat les proves d'avaluació continuada per millorar la nota i els alumnes que no s'hagin presentat o no hagin superat les proves escrites d'avaluació continuada. Aquesta prova s'haurà d'aprovar per superar l'assignatura.


Pràctiques (25%):
- Prova individual i escrita d'un qüestionari referit als resultats de les pràctiques (15%)
- Presentació escrita d'exercicis/problemes(10%)

Activitats recuperables:
- L'examen escrit per demostrar l'assoliment dels coneixements serà recuperable dins el període que s'estableixi en el calendari acadèmic.
D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que un estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

Activitats no recuperables:
- Les sessions pràctiques no son recuperables.
- Tots els exercicis/problemes que es proposin i que no siguin presentats dins del termini establert seran qualificats amb 0 punts i no es podran recuperar

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La condició de NO PRESENTAT es donarà quan l'estudiant:

- No hagi assistit les sessions pràctiques.