Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AGUARELES CARRERO  / JORDI RIPOLL MISSE  / DAVID ROJAS PEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferèncial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts

1. Funcions d'una variable: derivació i optimització

          1.1. Definició de derivada i interpretació geomètrica

          1.2. Càlcul de derivades

          1.3. Extrems

          1.4. Polinomi de Taylor

2. Integració de funcions d'una variable

          2.1. Integral definida

          2.2. Càlcul de primitives

          2.3. Aplicacions de la integral

3. Mètodes numèrics

          3.1. Resolució d'equacions no lineals

          3.2. Interpolació polinòmica

          3.3. Integració numèrica

4. Funcions de diverses variables

          4.1. Introducció

          4.2. Derivades de primer ordre i pla tangent

          4.3. Derivades d'ordre superior

          4.4. Punts crítics i extrems

5. Equacions diferencials ordinàries

          5.1. Introducció i exemples

          5.2. Resolució d'equacions separables

          5.3. Resolució d'equacions lineals de primer ordre

          5.4. Aplicacions

          5.5. Teoria qualitativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 22,00 2,00 28,00
Sessió expositiva 0 30,00 30,00 60,00
Sessió participativa 15,00 20,00 0 35,00
Sessió pràctica 0 17,00 10,00 27,00
Total 19,00 89,00 42,00 150

Bibliografia

 • García Pineda, Pilar (cop. 2007 ). Iniciación a la matemàtica universitaria : curso 0 de matemáticas . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Larson, Roland E (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Neuhauser, Claudia (cop. 2004 ). Matemáticas para ciencias (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Salas, Saturnino L (2002 ). Calculus : una y varias variables (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Simmons, George Finlay (cop. 2007 ). Ecuaciones diferenciales : Teoría, técnica y práctica . Mèxic [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • Simmons, George Finlay (cop. 2002 ). Cálculo y geometría analítica (2a ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Zill, Dennis G (cop. 2002 ). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado (7ª ed. en español). México, D.F. [etc.]: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova parcial Es realitzarà una prova presencial on s'avaluarà els temes finalitzats en el moment de la prova.

AQUESTA PROVA NO ADMET RECUPERACIÓ.
20 No
Examen de pràctiques Es realitzarà una prova no presencial on es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre exercicis dels diferents temes del curs. Per a resoldre els exercicis l'alumne haurà d'utilitzar les eines informàtiques utilitzades a les sessions de pràctiques.

AQUESTA PROVA NO ADMET RECUPERACIÓ.
20 No
Prova final Es realitzarà una prova presencial on es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes relacionats amb tots els continguts de l'assignatura.

Qualsevol alumne amb una nota final inferior a 5 podrà repetir aquesta prova durant el període de recuperacions. En aquest cas la nota final de l'assignatura es calcularà fent servir coma nota de l'examen final la obtinguda a l'examen de recuperació.
60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà de la següent manera:

El 60% de la nota final correspondrà a la prova final. Aquesta activitat és de participació obligatòria i podrà ser recuperada en el període de recuperacions si la nota final de l'assignatura és menor que 5. Els alumnes que facin la prova de recuperació obtindran la nota final en base a aquesta segona nota de la prova final.

El 40% restant correspon a proves d'avaluació continuada, que NO SÓN RECUPERABLES.

Per superar l'assignatura caldrà que la mitjana ponderada entre la nota de la prova final i les notes de les proves d'avaluació continuada sigui superior o igual a 5.

Les proves d'avaluació continuada consisteixen en:

- Avaluació de les sessions de pràctiques que representaran un 20% de la nota de l'assignatura.

- Un examen a mig quadrimestre que representa un 20% de la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de NO PRESENTAT si realitza només una de les tres proves d'avaluació.

Avaluació única:
Examen final presencial amb un pes del 100% de la nota total. Continguts: tot el curs (teoria+problemes+pràctiques).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Durant les sessions de teoria (no presencials) els alumnes podran plantejar dubtes en directe al professor/a.

A banda, es podran fer tutories principalment de forma no presencial a través de la plataforma Google Meet i excepcionalment de forma presencial sota demanda. Caldrà enviar un correu electrònic al professor/a amb qui es vulgui fer la tutoria per tal de concertar un dia i una hora. Format: nom.cognom@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A banda de la possibilitat d'interaccionar a temps real amb el professor/a de teoria o problemes durant les sessions de classe, l'alumne té per descomptat la possibilitat d'utilitzar el correu electrònic per qualsevol dubte sobre els continguts o el desenvolupament de l'assignatura. El format d'adreça per contactar amb un professor/a és nom.cognom@udg.edu.

Per la seva banda, durant el curs el professorat utilitzarà el Fòrum d'avisos i notícies del Moodle per anar recordant les dates rellevants, les proves d'avaluació continuada, etc., així com per informar de possibles canvis en l'organització de l'assignatura que es derivin de la situació d'emergència sanitària.

Observacions

Atès que la procedència dels alumnes és variada (batxillerat i mòduls professionals), cal deixar clar que hi ha tota una sèrie de coneixements que es consideraran prèviament adquirits per l'alumne. Essencialment, càlculs molt senzills (sin(pi/3), ln(1), tan(pi), etc) i manipulacions bàsiques (ln(a*b)=ln(a)+ln(b), etc) que formen part del contingut de batxillerat.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'un escenari de 0% de presencialitat, totes les proves d'avaluació previstes seran virtuals i en cas de passar a un escenari de 100% de presencialitat, totes les proves i les activitats de docència passaran a ser presencials.

Modificació de l'avaluació:
No hi haurà cap canvi en l'avaluació.

Tutoria i comunicació:
En cas que es passi a un escenari de 0% de presencialitat, les tutories seran telemàtiques a través de la plataforma Google Meet mentre que en cas que es passi a un escenari de 100% les tutories podran ser presencials al despatx del professor/a. La comunicació entre alumne i professorat seguirà les mateixes vies abans descrites i no patirà canvis.