Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Disseny de processos químics Seguretat i Higiene industrial
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NIEVES PELLICER JOHERA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Tema 1. INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DE PROCESSOS (3 hores)

          1.1. Enginyeria Química/Enginyer Químic

          1.2. Química i Química de Processos

          1.3. Estratègia de Sistemes

2. Tema 2. SISTEMA DE MAGNITUDS I UNITATS. ANÀLISI DIMENSIONAL (3 hores)

          2.1. Tipus de magnituds

          2.2. Tipus d'unitats

          2.3. Sistemes d'unitats

          2.4. Conversió d'unitats

          2.5. Anàlisi dimensional

3. Tema 3. PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES DE LA MATÈRIA (3 hores)

          3.1. Propietats físiques

          3.2. Propietats químiques

          3.3. Altres consideracions

4. Tema 4. DIAGRAMES DE FLUX CONSTRUCCIÓ/INTERPRETACIÓ (6 hores)

          4.1. Operacions Bàsiques i Enginyeria de la Reacció com a elements integradors del Procés Químic

          4.2. Simbologia

          4.3. Tipus de diagrames. Interpretació/Construcció

5. Tema 5. PROCESSOS BÀSICS DE LA QUÍMICA INDUSTRIAL (16 hores)

          5.1. Exemple de Procés Electrolític. Condicionament de matèries primeres. Procés Electrolític. Condicionament del producte i aplicacions.

          5.2. Exemple de Procés a elevada pressió. Condicionament de matèries primeres. Procés a elevada pressió. Condicionament del producte i aplicacions.

          5.3. Exemple de procés a elevada temperatura. Condicionament de matèries primeres. Procés a elevada temperatura. Condicionament del producte i aplicacions

          5.4. Exemple de Procés Catalitzat. Condicionament de matèries primeres. Procés catalitzat. Condicionament de producte i aplicacions

6. Tema 6. DISSENY DE PROCESSOS INDUSTRIALS (7 hores)

          6.1. Obtenció de l'amoníac

          6.2. Purificació de l'heptà

          6.3. Producció de silici per a ús electrònic

          6.4. Purificació d'un gas natural

7. Tema 7. RISC I SEGURETAT INDUSTRIAL (2 hores)

          7.1. Concepte i valoració del risc

          7.2. Eines per a la quantificació del risc potencial

8. Tema 8. HIGIENE INDUSTRIAL (2 hores)

          8.1. Conceptes de toxicologia

          8.2. Metodologies de control i presa de decisions aplicades a contaminants químics físics i biològics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 8 8
Classes expositives 42 0 42
Classes pràctiques 8 12 20
Prova d'avaluació 7 34 41
Resolució d'exercicis 0 8 8
Tutories 6 0 6
Total 63 62 125

Bibliografia

 • D.F. Rudd, Ch.C. Watson (2002). Estrategia en Ingeniería de Procesos. Alhambra. Catàleg
 • M. Duncan and J Reimer (1998). Chemical Engineering Design and Analysis. Cambridge.
 • N. Piccinini (1997). Affidabilità e Sicurezza nell' Industria Chimica. Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Calleja Pardo, Guillermo (1999 ). Introducción a la Ingeniería Química . Madrid: Editorial Sintesis. Catàleg
 • Vian Ortuño, Ángel (1994 ). Introducción a la química industrial (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Guasch Farrás, Juan (1986 ). Higiene industrial básica . Barcelona: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
 • Jiménez Gutiérrez, Arturo (cop. 2003 ). Diseño de procesos en ingeniería química . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Casal, Joaquim (2018). Evaluation of the effects and consequences of major accidents in industrial plan (second edition). Oxford: Elsevier. Catàleg
 • Giral, José et al. (1979). Ingeniería de Procesos (segunda edición). México: Alhambra. Catàleg
 • Perrin, Robert. Scharff Jean-Pierre (2002). Chimie Industrielle (2ª edition). París: Dunod. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis sobre els diferents temes Entrega d'exercicis dels corresponents temes 10
Avaluació intrasemestral Avaluació dels 4 primers temes. No eliminatòria de matèria. 15
Avaluació intrasemestral Avaluació dels darrers 4 temes . No eliminatòria de material. 15
Examen final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits. Prova d'avaluació mitjançant un examen escrit que inclou part teòrica i part de problemes. Activitat recuperable. 60

Qualificació

Les avaluacions intrasemestrals (40%) no són recuperables.
El 60% de la nota global correspon a l'examen final (activitat recuperable).
Cal obtenir una nota igual o superior a 5 a l'examen final per tal de poder comptabilitzar les activitats d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat a aquell alumne que no hagi realitzat alguna de les activitats avaluables.

Observacions

És recomanable l’assistència continuada a les classes d’aquesta assignatura, a fi de poder realitzar sense dificultat les activitats avaluables.

Assignatures recomanades

 • Ampliació de química orgànica
 • Control i instrumentació de processos químics
 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Fonaments de química
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Química física