Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
.Balanços de Matèria i Energia. Aprofitament de matèries primeres i recursos energètics. Biotecnologia.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NIEVES PELLICER JOHERA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CE22 Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

Continguts

1. TEMA 1. BALANÇOS DE MATÈRIA

          1.1. Introducció als balanços de matèria en estat estacionari

          1.2. Introducció als Sistemes Transitoris

          1.3. Sistemes reactius

2. TEMA 2. COMBUSTIBLES I COMBUSTIÓ

          2.1. Tipus de Combustibles

          2.2. Balanços de combustió

3. TEMA 3. COMPTABILITZACIÓ DE L'ENERGIA

          3.1. Balanços energètics en sistemes reactius

4. TEMA 4. DESCRIPTIVA DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS

          4.1. Introducció a la Biotecnologia

          4.2. Obtenció de productes químics per processos microbians

          4.3. Processos microbians a la indústria alimentària

          4.4. Processos microbians en el medi ambient

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 45 0 45
Classes expositives 30 0 30
Prova d'avaluació 7 76 83
Tutories 17 0 17
Total 99 76 175

Bibliografia

 • Lefrançois, Bernard (1995). Chimie Industrielle cours et problemes (1995). Lavoisier Technique and document. Catàleg
 • Lefrançois, Bernard (1995). Chimie industrielle, : cours et problèmes résolus. Paris Londres [etc.]: Lavoisier, technique and documentation. Catàleg
 • Combustibles y su combustión (DL 1983). Madrid: Centro de Estudios de la Energía. Catàleg
 • El Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas en la ingeniería química (1993). México: Reverté. Catàleg
 • Himmelblau, David Mautner (c1997). Principios básicos y cálculos en ingeniería química (6a ed). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Felder, Richard M, Rousseau, Ronald W (cop. 1991). Principios elementales de los procesos químicos. Delaware: Addison-Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Grup de Treball sobre els Aspectes Sanitaris de la Salut Laboral (1999). Anàlisi dels aspectes sanitaris fonamentals de la salut laboral a Catalunya 1999. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Catàleg
 • Wark, Kenneth, Warner, Cecil F (1990). Contaminación del aire, : origen y control. México, D.F: Noriega Limusa. Catàleg
 • Graedel, T.E, Allenby, B.R (1995). Industrial ecology. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • Henry, J. Glynn, Heinke, Gary W (1999). Ingeniería ambiental. México [etc.]: Prentice-Hall. Catàleg
 • Manual de auditoría medioambiental, : higiene y seguridad (cop. 1996). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Martínez Orgado, Carlos (DL 1988). Los Residuos tóxicos y peligrosos. Madrid: Secretaria General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Catàleg
 • Grimaldi, John V, Simonds, Rollin H (1991). La Seguridad industrial, : su administración (2ª ed). Madrid [etc.]: Ra-ma [etc.]. Catàleg
 • Toxicología avanzada (1995). Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Water treatment handbook (1991) (6th english ed). Rueil-Malmaison: Degrémont. Catàleg
 • X.Domènech / J. Peral (2006). Química Ambiental de sistemes terrestres (2006). Barcelona: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació intrasemestral sobre càlcul de balanços de matèria i energia en processos reactius i no reactius Avaluació intrasemestral sobre càlcul de balanços de matèria i energia en processos reactius i no reactius (no eliminatòria de matèria). Activitat no recuperable 20
Avaluació intrasemestral de processos biotecnològics i dels corresponents balanços Avaluació intrasemestral de processos biotecnològics i dels corresponents balanços (no eliminatòria de material). Activitat no recuperable. 20
Avaluació global sobre les matèries treballades Examen final. Activitat recuperable 60

Qualificació

Mètodes docents:
Classes de teoria i problemes,(5 hores setmanals, al llarg del primer quadrimestre).
2 avaluacions continuades no eliminatòries de matèria,(activitats no recuperables) (40% de la nota final)
Avaluació global (activitat recuperable) (60% de la nota final). Cal haver superat la nota de 5 per tal de poder comptabilitzar les avaluacions continuades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat a aquell alumne que no s'hagi presentat o assistit en alguna de les activitats avaluables.

Observacions

Prerequisits: Haver cursat les matèries de:
Química-Física, Enginyeria de la reacció, Operacions Bàsiques I i II, Control i Instrumentació de Processos i Processos de Química Industrial

Assignatures recomanades

 • Control i instrumentació de processos químics
 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Processos de química industrial
 • Química física