Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Càlcul, construcció i assaig de màquines
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CE22 Coneixement i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

Continguts

1. Introducció al càlcul de màquines

2. Determinació de les càrregues

3. Tensions en elements de màquines

4. Materials dels elements de màquines

5. Falla estàtica

6. Falla per fatiga

7. Eixos de transmissió

8. Rodaments de boles

9. Engranatges rectes

10. Mesura de tensions en peces reals

11. Introducció al métode dels elements finits

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 13 18
Classes expositives 28 32 60
Classes participatives 14 21 35
Classes pràctiques 12 12 24
Treball en equip 0,5 10,5 11
Total 59,5 88,5 148

Bibliografia

  • BUDYNAS (2012). Diseño en la ingeniería mecánica de Shigley (9a ed.). Mc Graw-Hill. Catàleg
  • NORTON (1999). Diseño de máquinas,. Ed. Prentice-Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori i aula informàtica Entrega d'informes (previ i final) i defensa durant l'examen. 20
Treball en grup sobre un cas real Entrega d'informes (parcials i final) i defensa oral (valida els anteriors) 10
Prova durant el curs Resolució de problemes 15
Examen de problemes Resolució de problemes 55

Qualificació

PRÀCTIQUES DE LABORATORI I INFORMÀTICA
- A cada pràctica s'han realitzar dos treballs: un càlcul previ que s’ha d’entregar a l’inici la pràctica i l'informe al cap d’una setmana.
- L’informe ha de contenir les condicions, dades i resultats, i amb comentaris interpretatius dels resultats. Ha de ser breu, és suficient amb 1 o 2 pàgines.
- Qui no hagi assistit a la pràctica ha de presentar un informe extens, on a més de l’anterior, s’ha de explicar detalladament: objecte, principis teòrics, etapes, esquemes, totes les dades, etc.
- La nota dels informes s’ha de validar amb la defensa dels informes:
- Són preguntes o exercicis breus sobre els informes en el dia de l'examen
- A cada estudiant se li entregaran els seus informes que podrà consultar


TREBALL EN GRUP SOBRE UN CAS REAL
- Escollida una peça real s’han de realitzar els càlculs i lliurar informes (parcials i final). Només signaran els autors del treball.
- La nota dels informes s’ha de validar amb la defensa oral. Es realitza per parelles provinents de grups diferents. Els dos estudiants hauran de defensar davant del professor els dos treballs (el propi i el de l’altre).


PROVA DURANT EL CURS I EXAMEN FINAL
- Són de problemes on el plantejament és molt important.
- La nota de l'examen és la dels problemes corregida per un factor de coherència.
- Nota mínima d'examen : si la nota d’examen (N) es inferior a 4 (valorat sobre 10) en el càlcul final es disminueix fins a: N^2/4.
- La prova es recuperable amb l’examen final de problemes. Aquest també es recuperable en el període establert per l’escola si la nota és superior a 3.

ADDICIÓ DE NOTES
-En l’addició de notes es seguirà el següent criteri: 80% de la suma ponderada i 20% del producte ponderat, de manera que un 0 en una d’elles penalitza la nota total.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat al final de l’assignatura equival a no presentat al 50% de les notes valorades segons la seva ponderació.

Observacions

Es responsabilitat de l’estudiant haver adquirits tots els coneixements de les assignatures recomanades, de les quals són IMPRESCINDIBLES:
- Fonaments de mecànica
- Elasticitat i resistència de materials

Assignatures recomanades

  • Elasticitat i resistència de materials
  • Enginyeria de materials
  • Fonaments de ciència de materials
  • Fonaments de mecànica
  • Teoria de màquines