Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Comportament en servei dels materials. Selecció de materials i processos
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA GÜELL ORDIS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CE27 Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.

Continguts

1. Introducció

2. Procés siderúrgic

3. Tractaments

4. Ampliació de tractaments tèrmics

5. Tractaments termoquímics

6. Tractaments superficials

7. Normalització de materials metàl.lics

8. Acers d'ús industrial

9. Altres materials metàl.lics

10. Soldabilitat de materials metàl.lics

11. Corrosió

12. .Processos de corrosió

13. .Mecanismes de corrosió

14. . Cinètica de corrosió

15. . Oxidació

16. . Protecció

17. Maquinabilitat dels plàstics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 4 5
Classes expositives 16 18 34
Classes participatives 7 6 13
Classes pràctiques 7 10 17
Prova d'avaluació 2 4 6
Total 33 42 75

Bibliografia

  • Josep Mª Güell Ordis (2012). Apunts d'Enginyeria de Materials. pre publicació.
  • Callister, William D (1995). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Smith, William F (1992). Fundamentos de la ciencia e ingenieria de materiales. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • normes UNE (2000). normes UNE. Iranor.
  • Uhlig, Herbert H (DL 1979). Corrosión y control de corrosión. Bilbao: Urmo. Catàleg
  • Michael F. Ashby\David R.H. Jones (2009). Materiales para Ingenieria 1 i 2 (2009). Barcelona: Reverter. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PAC del Bloc I : temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Prova-examen 15
PAC Bloc II: temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Prova-examen
15
Avaluació Pràctiques: Prova-examen del conjunt de pràctiques. 15
Prova final = Examen de tota la teoria i questions/problemes Puntuació de preguntes segons s'indiqui a l'examen 55

Qualificació

Avaluació Continuada:
Formada per quatre notes:
Nota PAC del Bloc 1 : 15% de la nota final. No recuperable.
Nota PAC del Bloc 2 : 15% de la nota final. No recuperable.
Nota Exa. Pràctiques : 15% de la nota final. No recuperable.
Prova final de tota la teoria i qüestions/problemes: la nota d'aquest examen representa el 55 % de la nota final. Cal una nota mínima de 4 d'aquest examen final per poder fer mitja amb les altres tres notes d'avaluació continuada. El mateix dia del examen final i a continuació d’aquest o conjuntament es farà la prova-examen de pràctiques. La prova final serà recuperable dujrant el període establert al calendari acadèmic. Per poder optar a l'examen de recuperació cal que la nota mitjana (15% Pràctiques + 30% les dos PACs + 55 % examen final) sigui de com a mínim 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constara com a NO PRESENTAT de l'assignatura si la suma dels percentatges totals que com a màxim poden donar lloc a la nota final de proves o examens als que no s'ha presentat es igual o superior al 40%, cas contrari la prova o examen no presentat li representara un cero que contribuirà en el percentatge establer a formar la nota final corresponent

Observacions

PRÀCTIQUES: Les pràctiques que es faran són:
1- Estudi de materials en 3 peces concretes aportades per cada alumna amb una fixa per cada una d'elles tot especificant : Peça aportada : Nom, descripció, ús, foto, material de que està feta tot intentant concretar al màxim la seva composició, propietats,....possibles tractaments i tècnica(ques) de conformació. Aquestes fixes seràn lliurades al professor al final de la pràctica, per tant no cal dir que cada fixa ha de portar el nom i cognoms de l'alumna.
2- Tractaments en acers (el tremp).
3- Materials compostos

NOTA GENERAL PER A TOTS ELS EXAMENS:
- A cap examen o prova avaluable es por portar calculadores o altres aparells amb capacitat d'emmagatzemar informació o enviar-la.
- A tots els examens els alumnes han de portar el DNI o el carnet de la UdG per identificar-se.


Assignatures recomanades

  • Fonaments de ciència de materials