Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Càlcul d'estructures
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / ENRIQUE SIMON MADRENAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE25 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

Continguts

1. Sistemes estructurals

2. Estructures isostàtiques i hiperestàtiques

3. Mètodes de càlcul basats en rigideses

4. Mètodes energètics

5. Dimensionament d'elements sotmesos a esforç axial i flexió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 30 56
Classes pràctiques 13 13 26
Elaboració de treballs 10 26 36
Prova d'avaluació 8 24 32
Total 57 93 150

Bibliografia

 • Gere, James M (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (5a. ed). España [etc.]: International Thomson Editores. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (1996 ). Análisis de estructuras : teoría, problemas y programas . Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Catàleg
 • Vázquez Fernández, Manuel (1992 ). Cálculo matricial de estructuras . Madrid: Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2000 ). Cálculo de estructuras de cimentación (4ª ed.). [Madrid]: INTEMAC. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final d'avaluació Resolució d'entre 4 i 6 problemes relacionats amb els continguts de l'assignatura. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet l'avaluació continuada (veure criteris d'avaluació). 60
Classes pràctiques Entrega i defensa de pràctiques resoltes. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet l'avaluació continuada (veure criteris d'avaluació). 20
Examen parcial Resolució de 2 a 4 problemes relacionats amb els continguts de l'assignatura. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet l'avaluació continuada (veure criteris d'avaluació). 20

Qualificació

Si la nota de l'examen final és menor que 4,5/10 la nota final serà la de l'examen final.
Si la nota de l'examen final és més gran o igual que 4,5/10 la nota final és el valor màxim de:
a) 60% Nota examen final d'avaluació + 20% Nota examen parcial + 20% Nota Pràctiques.
b)Nota examen final.

Per aprovar l’assignatura, en qualsevol de les opcions a) i b) anteriors, la nota final ha de ser igual o superior a 5/10.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts, seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Les pràctiques no són recuperables.

L'examen parcial no es recuperable.

L'examen final d'avaluació és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per tenir dret a la recuperació, cal que la nota de l'avaluació de l'assignatura sigui igual o superior a 3/10.

L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès de l'assignatura de les persones implicades.

Igualment, si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne que es presenti a l'examen final o a l'examen parcial, no podrà ser qualificat com a "No Presentat".

Observacions

Es recomana haver cursat (o estar cursant) les següents assignatures:

Assignatures recomanades

 • Elasticitat i resistència de materials
 • Fonaments de ciència de materials
 • Fonaments de mecànica
 • Fonaments de resistència de materials