Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Metodologia, organització i gestió de projectes
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BELLVEHI CASADELLA  / IMMA DURAN SUREDA  / LLUIS RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE20 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

Continguts

1. Introducció al projecte d’enginyeria: subjecte i etapes

2. Encàrrec i recepció del projecte

3. Disseny bàsic

4. Anàlisi preliminar

5. Avantprojecte

6. Projecte o disseny detallat

7. La fase constructiva. Planificació

8. Pràctica de petició d'un projecte

9. Pràctica de confecció d'un projectge

10. Pràctica d'acceptació i planificació de l'execució

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 30 30
Classes expositives 26 30 56
Elaboració de treballs 29 35 64
Total 55 95 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes de teoria i exercicis Avaluació continuada i examen final 40
  Petició: confecció i redacció dels documents Informes i document final 5
  Avantprojecte: Confecció i redacció de documents Informes i document final 12
  Projecte: Confecció Informes i documents parcials 6
  Projecte: redacció de documents Documents finals 20
  Presentacions i treballs individuals Exposició oral i informes 12
  Acceptació i planificació del projecte Informes i planificació 5

  Qualificació

  - Es imprescindible apuntar-se a un grup de pràctiques a l'inici de curs (veure Observacions).
  - Els treballs de pràctiques s'han d'entregar dins els terminis establerts en la programació publicada a l'inici de curs.
  - Un document o un informe no entregat compte negativament.
  - En la teoria l'avaluació continuada consta d'una prova i l'entrega d'exercicis (10%). Recuperable en l’examen final.
  - Examen final de teoria consta de preguntes i exercicis breus.
  - Nota pràctiques: ind + equip (80% suma+ 20% producte)
  - La nota de pràctiques, on hi ha treballs individuals i la treballs en equip, s’obté: el 80% amb la suma ponderada i el 20% amb el producte.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  El no presentat correspon a no tenir nota en una de les tres parts: teoria, pràctiques (informes), projecte (documents finals)

  Observacions

  Les pràctiques COMENCEN la primera setmana de classes (dimarts 19 setembre). Són pràctiques d’aula i NO segueixen les setmanes A i B.

  ÉS IMPRESCINDIBLE ASSISTIR AQUESTA PRIMERA SESSIÓ de pràctiques en que es confeccionaran els grups i els equips de projecte, els temes i les dependències amb altres equips. Si per motius justificats algú preveu que no hi podrà assistir, ABANS d’aquesta sessió s'ha de posar en contacte amb un dels professors de pràctiques. En cas contrari quedarà EXCLÒS de les pràctiques i del projecte.

  Durant la confecció del projecte en les pràctiques és RESPONSABILITAT de l’estudiant dominar els coneixements de les assignatures recomanades, en cas contrari es recomana deixar l'assignatura de Projectes pel proper curs.

  Assignatures recomanades

  • Càlcul de màquines
  • Construcció i intal·lacions industrials
  • Estructures