Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Metodologia, organització i gestió de projectes
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BELLVEHI CASADELLA  / IMMA DURAN SUREDA  / LLUIS RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE20 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

Continguts

1. Introducció al projecte d’enginyeria: subjecte i etapes

2. Encàrrec i recepció del projecte

3. Disseny bàsic

4. Anàlisi preliminar

5. Avantprojecte

6. Projecte o disseny detallat

7. La fase constructiva. Planificació

8. Pràctica de petició d'un projecte

9. Pràctica de confecció d'un projectge

10. Pràctica d'acceptació i planificació de l'execució

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 30 30
Classes expositives 26 30 56
Elaboració de treballs 29 35 64
Total 55 95 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes de teoria i exercicis Avaluació continuada i examen final 40
  Petició: confecció i redacció dels documents Informes i document final 6
  Avantprojecte: Confecció i redacció de documents Informes i document final 9
  Projecte: Confecció Informes i documents parcials 6
  Projecte: redacció de documents Documents finals 20
  Presentacions i treballs individuals Exposició oral i informes 13
  Acceptació i planificació del projecte Informes i planificació 6

  Qualificació

  - Es imprescindible apuntar-se a un grup de pràctiques a l'inici de curs (veure Observacions).
  - Els treballs de pràctiques s'han d'entregar dins els terminis establerts en la programació publicada a l'inici de curs.
  - Un document o un informe no entregat compte negativament.
  - En la teoria l'avaluació continuada consta d'una prova i l'entrega d'exercicis (10%). Recuperable en l’examen final.
  - Examen final de teoria consta de preguntes i exercicis breus.
  - Nota pràctiques: ind + equip (80% suma+ 20% producte)
  - La nota de pràctiques és la suma ponderada dels treballs, individuals i en grup, multiplicada per la nota d’actitud.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  El no presentat correspon a no tenir nota en una de les tres parts: teoria, pràctiques (informes), projecte (documents finals)

  Observacions

  Les pràctiques COMENCEN la primera setmana de classes (dimarts 18 setembre). Són pràctiques d’aula i NO segueixen les setmanes A i B.

  ÉS IMPRESCINDIBLE ASSISTIR AQUESTA PRIMERA SESSIÓ de pràctiques. Cada alumne haurà d’escollir el tipus de projecte (aula on farà les pràctiques) i se li assignarà un grup de treball. A més, a cada grup se li assignarà un altre grup del que rebrà el tema de projecte i també un grup al que ell li entregarà el tema, de manera que entre tots formaran un anell tancat de relacions entre grups. A la segona hora cada grup decidirà un tema de projecte que entregarà al grup corresponent. Una vegada tancats els temes de tots els grups ningú més es podrà incorporar a les pràctiques, de manera que si algun alumne no assisteix aquesta primera sessió quedarà EXCLÒS de les pràctiques i del projecte. Ara bé, si per motius justificats algú preveu que no podrà assistir a la primera sessió s'ha de posar en contacte amb un dels professors ABANS del dia 18 perquè l’apunt a un grup de treball.

  Durant la confecció del projecte en les pràctiques és RESPONSABILITAT de l’estudiant dominar els coneixements de les assignatures recomanades, en cas contrari es recomana deixar l'assignatura de Projectes pel proper curs.

  Assignatures recomanades

  • Càlcul de màquines
  • Construcció i intal·lacions industrials
  • Estructures