Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • CO01. Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.

Continguts

1. Instal·lacions d'il·luminació

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Tipus de làmpades i lluminàries

          1.3. Instal·lacions interiors i exteriors

          1.4. Càlculs d'instal·lacions

          1.5. Il·luminació espectacular

2. Instal·lacions domòtiques

          2.1. Conceptes

          2.2. Tecnologies

          2.3. Instal·lacions KNX

                    2.3.1. Arguments

                    2.3.2. Topologies

                    2.3.3. Telegrama

                    2.3.4. Components

                    2.3.5. Instal·lacions

                    2.3.6. Control binari, dimmer i persianes

3. Instal·lacions de "Mitja Tensió"

          3.1. Característiques tecnològiques

          3.2. Centres de transformació

          3.3. Elecció dels fonaments de l'arquitectura

          3.4. Elecció d'equips

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 10 13
Classes expositives 17 20 37
Classes pràctiques 24 30 54
Prova d'avaluació 6 15 21
Total 50 75 125

Bibliografia

 • KNX. Recuperat , a http://www.knx.org
 • Schneider. Recuperat , a http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/
 • Hager. Recuperat , a www.hager.es
 • Moro, Miguel (2011 ). Instalaciones domóticas : instalaciones eléctricas y automáticas . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Moreno Gil, José (2010 ). Instalaciones eléctricas interiores (3a ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Sanz Serrano, José Luis (cop. 2008 ). Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión (6a ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Barrero González, Fermín (cop. 2012 ). Fundamentos de instalaciones eléctricas . Madrid: Garceta. Catàleg
 • López López, Antonio (DL 1992 ). Instalaciones eléctricas para proyectos y obras . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Moreno Gil, José (cop. 2010 ). REEAE : Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Philips lighting. Recuperat , a http://www.lighting.philips.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES/TREBALL D'IL·LUMINACIÓ (no recuperable)

Les pràctiques d'il·luminació tenen dues parts diferenciades:
- La primera consisteix en fer una simulació a partir d'un guió.
- La segona la realització d'un treball relacionat amb un exemple real d'il·luminació contrastar-lo amb que s'ha aprés en l'apartat de simulació.
S'avalua la pràctica en dues parts: la realitzada al laboratori i el treball presentat posteriorment, ja que en el treball és on es veu on l'alumne ha arribat a conclusions. 20
PROVA D'IL·LUMINACIÓ (recuperable)

Prova escrita en la que s'avaluen els coneixements adquirits d'il·luminació.
Avaluació de conceptes d'il·luminació 20
PRÀCTIQUES/TREBALL DE DOMÒTICA (no recuperable)

Les pràctiques de domòtica consisteixen en entredre com es fa la configuració de diferents dispositius KNX i poder solucionar els exercicis bàsics basats en contactes digitals, regulació d'intensitat lluminosa i moviment de persianes.
Solució dels casos pràctics plantejats 20
PROVA DE DOMÒTICA (recuperable)

Prova escrita en la que s'avaluen els coneixements adquirits de domòtica.
Avaluació de conceptes de domòtica 20
PROVA DE "mitja tensió" (recuperable)

Prova escrita en la que s'avaluen els coneixements adquirits de "mitja tensió". La prova consta de preguntes teòriques i un problema d'aplicació pràctica.
Conceptes de "mitja tensió" 20

Qualificació

Per a fer la mitjana ponderada dels tres blocs:il·luminació, domòtica i "mitja tensió", com s'indica en les activitats d'avaluació, la mitjana de cada bloc (Pràctiques/Treball i la prova) ha de ser superior a quatre. Si se suspèn un bloc o la mitjana ponderada és inferior a cinc s'ha de recuperar el bloc suspès, la nota de la recuperació serà la nota del bloc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota serà No Presentat si no es presenten tres activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Electrotècnia i màquines elèctriques
 • Instal·lacions elèctriques