Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Equips i sistemes de mesura industrials. Tractament del senyal
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BIANCA MARIELA INNOCENTI BADANO  / CARLES POUS SABADI
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CE22 Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.
 • CE23 Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors.
 • CE25 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Motivació

          1.2. Cadena de mesura

          1.3. Sistemes d'adquisició de dades industrials

2. Sistemes d'adquisició de dades industrials

          2.1. Paràmetres

          2.2. Comunicacions/busos

          2.3. Protocols

          2.4. Plataformes

          2.5. Criteris de selecció

3. Sistemes embedded

          3.1. Arquitectura

          3.2. Limitacions/Consideracions

          3.3. Sistemes operatius en temps real

          3.4. Ús de la FPGA

4. Processat digital del senyal

          4.1. Senyals digitals

          4.2. Espectre de senyals digitals

          4.3. Filtres digitals

          4.4. Enfinestrat de senyals

5. Xarxes de sensors sense fils

          5.1. Components d'una xarxa de sensors sense fils

          5.2. Topologia de xarxes

          5.3. Estandàrds de comunicació de les xarxes WSN

          5.4. El protocol ZigBee/IEEE 802.15.4

          5.5. Exemples de xarxes amb sistema XBee

          5.6. Sistemes d'adquisició amb Bases de dades i accés remot via WEB

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 11 19
Classes expositives 8 8 16
Classes participatives 24 30 54
Classes pràctiques 12 24 36
Total 52 73 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Sessions pràctiques L’estudi previ i el desenvolupament pràctic s’avaluarà en funció dels resultats de mesures i càlculs així com de preguntes relacionades que farà el professor durant el desenvolupament de la pràctica. 60
  Treball pràctic a l'aula Es farà al laboratori, i es tindrà en compte la correcció de la solució proposada, l'actitud de l'alumne en el desenvolupament del treball proposat i la consecució de l'objectiu. 40

  Qualificació

  La nota final (NF) s'obtindrà com:

  NF =0.6*NP + 0.4*NT

  essent NT, la nota promig dels treballs (cadascun amb una nota igual o superior a 4) i NP les notes de pràctiques. El promig per a l'obtenció de NF es farà sempre i quan NT>=4 i NP>=4.


  En el cas que alguna de les notes dels treballs o pràctiques siguin <4, es farà la recuperació el dia marcat en el calendari de l'EPS per fer l'examen de l'assignatura.

  ACLARIMENT RECUPERACIONS
  D'acord amb la normativa de recuperacions de l'EPS, per a recuperar una activitat d'avaluació s'han de donar dues condicions:

  1- Una activitat d'avaluació només es pot recuperar si s'ha presentat a l'activitat corresponent o s'ha justificat adequadament amb les vies administratives establertes per aquest proposit.

  2- Per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, s'ha de donar el cas que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.

  En el cas que correspongui, per poder aplicar la segona condició es treurà la restricció de nota mínima exigida a cadascuna de les parts, i es calcularà la nota final de l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentat l'alumne que no hagi realitzat cap prova (incloses les pràctiques) a partir del 15 de novembre.

  Observacions

  Per a la realització de les pràctiques es treballarà amb equips d'última generació, com són:

  - Sistema embedded myRIO 1900,de National Instruments
  - Sensors sense fils Waspmotes de Libelium

  Els dispositius estan disponibles al laboratori d'Electrònica Bàsica per a la realització de les pràctiques

  Assignatures recomanades

  • Electrònica i control
  • Instrumentació electrònica