Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
INES FERRER MALLORQUI  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE31 Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

Continguts

1. PLC

          1.1. Mòduls dels PLC

          1.2. Control PID

2. Mètodes de visualització de dades

          2.1. Indicadors visuals de senyals digitals i analògiques

          2.2. Pantalles tàctils

          2.3. SCADA

3. Comunicació

          3.1. Tipus de comunicació entre PLC

          3.2. Configuració entre terminals

4. Projecte

          4.1. Elecció del material

          4.2. Esquemes elèctrics

          4.3. GRAFCET

          4.4. Guia GEMMA

          4.5. SCADA

          4.6. Valoració de costos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 10 25
Classes pràctiques 10 13 23
Elaboració de treballs 4 39 43
Prova d'avaluació 1 8 9
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Mandado, Enrique (cop. 2005 ). Autómatas programables : entorno y aplicaciones . Madrid: International Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Bouteille, Daniel (cop. 1997 ). Les Automatismes programmables (2e éd.). Toulouse: Cépaduès Éditions. Catàleg
 • Bossy, Jean-Claude (1995 ). GRAFCET : práctica y aplicaciones . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Dorf, Richard C (cop. 2005 ). Sistemas de control moderno (10ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Ogata, Katsuhiko (cop. 2010 ). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Scheneider. Material eléctrico. Recuperat , a https://www.schneider-electric.es/es/
 • Siemens. Material eléctrico. Recuperat , a https://www.siemens.com/es/es/home.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova (recuperable) Es farà una prova d'avaluació individual on es demanarà la correcta resolució de qüestions relacionades amb tots els aspectes de teoria, problemes,pràctiques i projecte desenvolupats durant el curs. 30
Practiques (recuperable) Es proposen exercicis a desenvolupar durant les sessions de practiques al laboratori sobre maquetes i PLCs del laboratori. 30
Treball/Projecte d'automatització i control (no recuperable) Presentació escrita del treball/projecte d'automatització i control. Es proposa un cas pràctic que l'alumne haurà de resoldre fora de les hores de classe i pel seu compte. 40

Qualificació

La nota de l'assignatura es farà amb la mitjana ponderada de les tres parts: Teoria(30%), Pràctiques (30%) i Projecte (40%), com es veu en l'activitat d'avaluació. Es farà aquesta mitjana ponderada sempre que se superi un quatre de les dues parts recuperables (Teoria i Pràctiques), sinó s’ha d’anar a la prova final on s’avaluaran els continguts del curs.

En cas de fer la prova final, aquesta nota substituirà les notes de Teoria i Pràctiques (60%).

L'assistència a les pràctiques i el lliurament del projecte són obligatoris per a aprovar l'assignatura.

L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota serà No Presentat si no es fa cap activitat d'avaluació.

Observacions

Aquesta assignatura s'hauria de realitzar una vegada fetes totes les assignatures d'automatizació i control prèvies.

Assignatures recomanades

 • Automatització industrial
 • Enginyeria de control
 • Fonaments d'automatització i control