Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Sistemes d'energia elèctrica; Transformadors; Màquines elèctriques rotatives (màquina de corrent continu, màquina d'inducció, màquina síncrona); Aparellatge i automatismes.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NINGSU LUO REN
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CE12 Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

Continguts

1. SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA

          1.1. Tipus de corrent elèctric.

          1.2. Generació, transport i distribució de l'energia.

2. GENERALITATS SOBRE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

          2.1. Classificacions i característiques de les màquines elèctriques.

3. TRANSFORMADORS

          3.1. Transformadors monofàsics.

          3.2. Circuits equivalents.

          3.3. Determinació del circuit equivalent mitjançant assajos del transformador.

          3.4. Pèrdues, rendiment i índex de càrrega.

          3.5. Transformadors trifàsics.

          3.6. Transformadors de mesura i autotransformadors.

4. GENERALITATS SOBRE MÀQUINES ELÈCTRIQUES ROTATIVES

          4.1. Característica parell-velocitat de càrregues mecàniques.

          4.2. Concepte de "parell intern" i "parell en el eix".

          4.3. La f.e.m. induïda en la màquina elèctrica rotativa elemental: “efecte generador”.

          4.4. Parell intern en la màquina elèctrica rotativa elemental: “efecte motor”.

          4.5. Principi de reversibilitat.

5. MÀQUINA DE CORRENT CONTINU

          5.1. Principi de funcionament i constitució.

          5.2. Expressió de la f.e.m. interna d'induït i del parell intern.

          5.3. Connexions i característiques del debanat d'excitació. Corbes parell-velocitat.

          5.4. Potència nominal, pèrdues, rendiment i índex de càrrega.

          5.5. Motors amb excitació independent i els quatre quadrants de zones de funcionament.

          5.6. Fenomen de la reacció magnètica transversal d'induït. Debanat de compensació.

          5.7. Fenomen de commutació. Pols auxiliars o de commutació.

          5.8. Aplicacions de la màquina de c.c.

          5.9. Dades tècniques de la màquina de c.c.

6. MÀQUINA D'INDUCCIÓ TRIFÀSICA

          6.1. Principi de funcionament i constitució.

          6.2. Concepte de lliscament.

          6.3. Freqüència de les f.e.m.'s i intensitats de rotor. Camp magnètic rotatiu de rotor.

          6.4. Esquema equivalent en règim permanent.

          6.5. Balanç de potències en el funcionament com a motor.

          6.6. Característica parell-velocitat i zones de funcionament.

          6.7. Operacions com a motor: engegada, frenada, inversió, regulació.

          6.8. Aplicacions de la màquina d'inducció trifàsica.

          6.9. Dades tècniques de la màquina d´inducció trifàsica.

7. MÀQUINA SÍNCRONA TRIFÀSICA

          7.1. Principi de funcionament i constitució.

          7.2. Necessitat d'una distribució de la inducció a l'entreferro aproximadament sinusoïdal.

          7.3. Esquema equivalent

          7.4. Potències disponibles i pèrdues. Potència mecànica interna.

          7.5. Angle de potència. Expressió de la potència interna i el parell intern.

          7.6. Màquina síncrona com a motor

          7.7. Màquina síncrona com a generador

          7.8. Aplicacions de la màquina síncrona trifàsica.

          7.9. Dades tècniques de la màquina síncrona trifásica.

8. APARELLATGE ELÈCTRIC

          8.1. Aparellatge de mesura.

          8.2. Aparellatge de protecció magnètica, tèrmica i diferencial.

          8.3. Aparellatge de maniobra: tipus, elements constitutius i principi de funcionament.

          8.4. Règims de neutre.

9. AUTOMATISMES ELÈCTRICS

          9.1. Esquemes de potència i maniobra.

          9.2. Representació gràfica, simbologia.

          9.3. Exemples d'automatismes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 20 40
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 3 36 39
Sessió expositiva 40 50 90
Sessió pràctica 20 5 25
Total 89 111 200

Bibliografia

 • Ningsu Luo (2020). Electrotècnia i Màquines Elèctriques (apunts de teoria i transparències). UdG.
 • Floyd, Thomas L (2007 ). Principios de circuitos eléctricos (8a ed.). México: Pearson. Catàleg
 • Hayt, William H (cop. 2003 ). Análisis de circuitos en ingeniería (6ª ed.). México D.F. [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Alcalde San Miguel, Pablo (1999 ). Electrotecnia : equipos e instalaciones electrotécnicas . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Manual electrotécnico: Telesquemario: Tecnologías de control industrial (1999). Barcelona : Schneider Electric España. Catàleg
 • Sanz Feito, Javier (cop. 2002 ). Máquinas eléctricas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Fraile Mora, Jesús (cop. 2008 ). Máquinas eléctricas (6a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Fraile Mora, Jesús (cop. 2005 ). Problemas de máquinas eléctricas . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
RESOLUCIÓ D'EXERCICIS Transformadors, màquines de corrent continu, màquines d'inducció trifàsica i màquines síncrones. 20
PRÀCTIQUES DE LABORATORI Realització de pràctiques de laboratori en grup i tests individuals. 20
PAC Problemes de transformadors i màquines de corrent continu. 20
EXAMEN FINAL Teoria de tots els contiguts de l'assignatura i problemes de màquines d'inducció trifàsica, màquines síncrones i esquemes de maniobra d'automatisme. 40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant l'avaluació continuada i l'avaluació final.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- PAC (sense nota mínima, no recuperable): problemes de transformadors i màquines de corrent continu.
- Pràctiques de laboratori (sense nota mínima, recuperable amb un altre grup de la mateixa pràctica): realitzacions i tests. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria per als alumnes nous.
- Exercicis avaluables (sense nota mínima, no recuperables): transformadors, màquines de corrent continu, màquines d'inducció trifàsiques i màquines síncrones.

AVALUACIÓ FINAL
- Examen final: teoria de tots els continguts de l'assignatura i problemes de màquines d'inducció trifàsiques, màquines síncrones i esquemes de maniobra d'automatisme.

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA
- Qualificació final = 20%*Exercicis avaluables + 20%*Pràctiques de laboratori + 20%*PAC + 40%*Examen final
* Per poder fer el càlcul de la qualificació final de l’assignatura, cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final. Si la nota de l'examen final és inferior a 4, la qualificació final de l’assignatura serà la mateixa que la nota de l'examen final.
** Per poder tenir dret a recuperar l'examen final dins el període de recuperació, cal obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 en la qualificació final de l’assignatura. En cas d'haver superat la prova de recuperació, obtindrà un 5,0 en la qualificació final de l'assignatura.

CAL OBTENIR UNA QUALIFICACIÓ FINAL IGUAL O SUPERIOR A 5.0 PER APROVAR L'ASSIGNATURA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació final serà un "No Presentat" quan l'estudiant no hagi realitzat cap activitat programada a partir de l'1 d'abril (pràctiques incloses) o no s'hagi presentat a l'examen final.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 2
 • Fonaments d'electrònica
 • Teoria de circuits