Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Energia als edificis. Tecnologies d'edificis. Tecnologies d'estalvi i eficiència. Avaluació i auditoria energètica. Aprofitament de l'energia solar.
Crèdits ECTS:
5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Competències

 • CE28 Coneixement aplicat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals
 • CE38 Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu
 • CE40 Aptitud per resoldre el rendiment energètic i la il·luminació natural
 • CE69 Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals

Continguts

1. Introducció. Conceptes previs d'energia. Situació Energètica actual. Crisi Energetica.

2. Tecnologia Energètica. Energies Renovables. Tecnologies d'alta eficiencia energètica.

3. Demanda i consum en Edificis

4. Certificació Energètica. Normativa. Lider. Calener

5. Millora en l'eficiencia energètica en edificis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 32 40 72
Prova d'avaluació 2 3 5
Simulacions 18 30 48
Total 52 73 125

Bibliografia

 • Normas UNE del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) (cop. 2011 ) (2a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (2007 ). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Ministerio de la Presidencia. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball Demanda Energètica LIDER Es valorarà l'adequació de la solució, la presentació del treball i la justificació de la solució. 16,67
Treball Certificació Energètica CALENER Es valorarà l'adequació de la solució, la presentació del treball i la justificació de la solució. 16,67
Treball Eficiència en Il·luminació Es valorarà l'adequació de la solució, la presentació del treball i la justificació de la solució. 16,66
Prova final Examen tipus Test de conceptes donats al llarg del curs. 50

Qualificació

Per superar el curs caldrà:

1. Haver entregat tots els 3 treballs dins la data assenyalada.

2. Obtenir una Nota Final (NF) major o igual a 5 sobre 10, calculada segons:

NF = (NT · 0,5) + (NT1 · 0,16 + NT2·0,16 + NT3·0,16)

On:

NT = Nota corresponent a l'avaluació tipus test que haurà de ser major o igual a 4 sobre 10.
NT1 = Nota treball de Demanda Energètica LIDER que haurà de ser major o igual a 4 sobre 10.
NT2 = Nota treball de Certificació Energètica CALENER que haurà de ser major o igual a 4 sobre 10.
NT3 = Nota treball de Eficiència en Il·luminació que haurà de ser major o igual a 4 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a No Presentat (figurant en l'expedient acadèmic de l'alumne un NP) en cas de NO haver entregat algun dels treballs dins la data assenyalada i/o NO presentar-se a la prova tipus test.

Observacions

Caldrà disposar d'un ordinador portàtil per grup a l'aula per l'elaboració dels 3 treballs.

Assignatures recomanades

 • Construcció i intal·lacions industrials
 • Energies renovables
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Instal·lacions 2
 • Instal·lacions 3
 • Instal·lacions 4
 • Instal·lacions de climatització
 • Instal·lacions d'energies renovables