Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Materials i tecniques gràfiques , sistemes de representació,sistemes d'acotació, pas a escala, dibuix a ma alçada,dibuix intuitiu i croquització.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CARRETE BORRAS  / RAMON RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CARRETE BORRAS  / RAMON RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB03 Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica dels elements i processos constructius.

Continguts

1. Tema 1 - EL DIBUIX ARQUITECTÒNIC. Materials, instruments i tècniques d'expressió gràfica. Normativa, grafisme, retolació i normalització. Tema 2 - SISTEMES DE REPRESENTACIÓ. Classificació i repàs dels sistemes de representació més usuals en dibuix arquitectònic. Tema 3 - SISTEMES D'ACOTACIO . Sistemes d'acotació. Classificació. Tema 4 - PAS A ESCALA. Escales mes usuals en arquitectura. Tema 5 - EL DIBUIX A MA ALÇADA. L'assignatura es composa de dos gran blocs que es duran aterme conjuntament: 5a- EL DIBUIX INTUITIU. Dins d'aquest bloc s'utilitzaran com a suport del dibuix la perspectiva cònica 5b-LA CROQUITZACIÓ Procés d'execució d'un croquis: el traçat, la seguretat, el valor de línia, el concretisme, les proporcions, les vistes. Dins d'aquest bloc s'utilitzaran com a support del dibuix, els sistemes dièdric en les diferents projeccions i el sitema axonometric.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Assistència a actes externs 0 4,00 0 4,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 10,00 0 0 10,00
Sessió expositiva 4,00 0 0 4,00
Sessió pràctica 42,00 78,00 0 120,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

  • Ching, Frank (1986). Manual de dibujo arquitectónico (2ª ed. ampl ). México, D.F: G.Gili. . Catàleg
  • Porter, Tom, Greenstreet, Bob, Goodman, Sue (1987). Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas (4ª ed). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
  • Hilton, Frank (1979). Dibujo geométrico en la construcción. México, DF: Gustavo Gili. Catàleg
  • Chitham, Robert (1982). La Arquitectura histórica acotada y dibujada. México, DF: Gustavo Gili. Catàleg
  • Allen, Gerald, Oliver, Richard (1982). Arte y proceso del dibujo arquitectónico. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
  • Redondo Domínguez, E. , Delgado Yanes, M. (2006). Dibujo a mano alzada para arquitectos (2 ona Ed). Barcelona: Perramon - Editorial Norma. . Catàleg
  • Jacoby, H. (2001). Master of Architectural Drawing. Berlin: Gulde Druck. Catàleg
  • Ching, Frank (1999). Dibujo y proyecto (1 ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Representació d'un conjunt arquitectònic. Grans espais interiors i exteriors. En els diferents sistemes de representació proposats. Grafisme(valor de línia i acabat general) i retolació correctes. Proporcions generals i parcials correctes respecte a l'element real proposat. 40 No
Teoria del Dibuix arquitectònic. Avaluació de la part teorica del curs. 20 No
Prova final Grafisme(valor de línia i acabat general) i retolació correctes. Proporcions generals i parcials correctes respecte a l'element real proposat. 40 No

Qualificació

Avaluació continuada :

Entrega obligatoria de tots els exercicis fets durant el curs.

Els exercicis que es faran a clase durant les 6 ultimes setmanes del curs seran avaluables i la nota equivaldrà a un 40% de la nota final.
A més hi haurà 2 examens puntuables, un examen teoric-pràctic equivalent a un 20% de la nota final i un examen o prova final equivalent a un 40% de la nota final.

Per assolir els objectius de l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mitjana de 5 o superior

Els treballs s'hauran de lliurar al professor en el termini que s'establirà al principi de curs. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT als alumnes que, encara que hagin seguit el curs i entregat tots els exercicis, no es presentin a algun dels exercicis puntuables o a la prova final.
En el supòsit de que no s'hagi seguit el curs regularment o no s'hagin entregat tots els exercicis la nota final serà de SUSPENS i no de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
Es preveu una AVALUACIÓ ALTERNATIVA, per tots els alumnes que es volguin acollir, consistent en fer un examen de 1a convocatoria i un altre examen de 2a convocatoria per avaluar el 100% del contingut de l'assignatura

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Assignatures recomanades

  • Expressió gràfica 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les ACTIVITATS 1-10 i ACTIVITAT ESPECIAL prevista en EG2 es mantenen les mateixes previstes. El sistem de correcció i assessorament s'ha realitzat un sistema de video-pissares de teoria de com resoldre les activitats.

Modificació de l'avaluació:
No es modifica el sistema i el criteri d'avaluació, tant de les activitats com de l'examen de l'AVALUACIÓ CONTINUA.

Es preveu una AVALUACIÓ ALTERNATIVA, per tots els alumnes que es volguin acollir, consistent en fer un examen de 1a convocatoria i un altre examen de 2a convocatoria per avaluar el 100% del contingut de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzen per correu electrònic personalitzat.