Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS POZO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CE18 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Continguts

1. GESTIÓ AMBIENTAL

          1.1. Introducció al medi ambient i la sostenibilitat

          1.2. Instruments per a la gestió ambiental

                    1.2.1. Estudis d'impacte ambiental

                    1.2.2. Sistemes de gestió ambiental

                    1.2.3. Auditories mediambientals

                    1.2.4. Anàlisi de cicle de vida

2. IMPACTE AMBIENTAL DE LES FONTS ENERGÈTIQUES

          2.1. Activitats sotmeses a EU-ETS

          2.2. Gestió de les emissions

          2.3. Eficiència energètica

3. GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS

          3.1. Composició dels residus sòlids

          3.2. Legislació aplicable

          3.3. Tractaments per a residus sòlids

4. GESTIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

          4.1. Composició de les aigües residuals

          4.2. Legislació aplicable

          4.3. Tractament de depuració d'aigües residuals

5. GESTIÓ I TRACTAMENT D'EMISSIONS GASOSES

          5.1. Composició de les emissions gasoses

          5.2. Legislació aplicable

          5.3. Tractaments de depuració de les emissions gasoses

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 11,5 11,5
Sessió expositiva 15 15 30
Sessió participativa 7,5 12,5 20
Sessió pràctica 7,5 6 13,5
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Kiely, Gerard (cop. 1999 ). Ingeniería ambiental : fundamentos, entornos, tecnologíasy sistemas de gestión . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Masters, Gilbert M (cop. 2008 ). Introducción a la ingeniería medioambiental . Madrid: Prentice-Hall. Catàleg
  • Canter, Larry W (DL 1997 ). Manual de evaluación de impacto ambiental : técnicas parala elaboración de estudios de impacto ([2ª ed.]). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Henry, J. Glynn (1999 ). Ingeniería ambiental . México [etc.]: Prentice-Hall. Catàleg
  • Ojeda, M. E. S., Ojeda, M. E. S. (2008, November 18). (2008). Avaluació de l'Impacte Ambiental i Auditories. OAID - OCW Web site.
  • Riba, C (2011). Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles. Iniciativa Digital Politècnica, 2011. Catàleg
  • Xarxa Temàtica Catalana d'ACV. Edició: Rita Puig (2002). Llibre didàctic d'anàlisi del cicle de vida (ACV) . Recuperat 02/07/2015, a http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ipp/llibre_acv.pdf
  • Càtedra Unesco de Sostenibilitat (2009). Manual de Tecnologia i Sostenibilitat. Recuperat 02/07/2015, a https://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practiques d'aula Realització i presentació dels exercicis proposats a classe 15
Pràctiques de laboratori Participació en l'activitat i informe de resultats 20
Prova final d'avaluació Es valora la capacitat de l'estudiant d'explicar i aplicar els coneixements adquirits. 65

Qualificació

Les pràctiques de laboratori són obligatòries i no recuperables.
Els exercicis de pràctiques d'aula avaluables no són recuperables i s'han de lliurar en el període que indiqui el professor.

La prova final d'avaluació es farà durant el període d'exàmens, i recuperable en el període de recuperació sempre i quan l'estudiant s'hagi presentat a la prova d'avaluació final.


Cal nota mínima de 4/10 en la prova d'avaluació final per poder fer mitjana amb les altres activitats d'avaluació.

NOTA: Per poder anar a recuperació s'aplicarà el que diu el Reglament d'avaluació, és a dir, caldrà haver obtingut en la qualificació final de l'assignatura una nota mínima de 3/10

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de novembre de 2016.